Zaklad Tworzyw Uzdrowiskowych Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie

Adres Zakladu:
ul. Slowackego 8/10
60-823 Poznan
tel/fax (061) 847-01-82


Kierownik Zakladu:

Dr farm. Teresa Latour (chemia analityczna, balneochemia)


Pracownicy:

mgr chemii Krystyna Czajka (chemia i ochrona srodowiska)

mgr geografii Danuta Sziwa (Klimatologia uzdrowiskowa i ochrona srodowiska)

inz. chemii Michal Drobnik (analityka i farmakologia)

techn. chem. Katarzyna Jankowiak

techn. chem. Danuta Marecka.

 

Zaklad Tworzyw Uzdrowiskowych zostal utworzony z trzech zakladow bylego Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej tj. Zaklady Balneochemii, Klimatologii i Farmakodynamiki Tworzyw Uzdrowiskowych.

Zaklad prowadzi obecnie dzalalnosc naukowa, uslugowo-badawcza oraz konsultacyjna w dziedzinie lecznictwa uzdrowiskowego oraz produkcji wod butelkowanych i produktow leczniczych wytwarzanych z naturalnych surowcow uzdrowiskowych.

W dzalalnosci uzdrowiskowej dominuja:

  • badania chemiczne i farmakodynamiczne wod leczniczych, borowin, soli i produktow pochodnych jako podstawa do ich wykorzystywania w lecznictwie i profilaktyce
  • ocena oddzialywania zabiegow z uzyciem naturalnych surowcow leczniczych i ich skladnikow na organizmy zwierzat doswiadczalnych
  • badania czynnikow klimatycznych i warunkow srodowiskowych w uzdrowiskach.

Dzialnosc uslugowo-badawcza i konsultacje zwiazane sa glownie z:

  • wykonywaniem analiz chemicznych wod naturalnych, ocena wod w zwiazku z ich wykorzystywaniem do celow rozlewniczych
  • ocena nowych technologii produkcji preparatow uzdrowiskowych
  • ocena form zabiegow leczniczych opartych na naturalnych surowcach w celu optymalnego wykorzystania ich wlasciwosci chemicznych i fizycznych
Pracownicy Zakladu uczestnicza w szkoleniu podyplomowym lekarzy z zakresu balneologii, bioklimatologii i medycyny fizykalnej oraz szkoleniu sluzb sanitarnych (Stacje San.-Epid.) z zakresu higieny uzdrowiskowej i produkcji wod butelkowanych.

Zaklad wykonuje tez opracowania normalizacyjne i projekty aktow prawnych zwiazanych z podana wyzej problematyka badawcza. Opracowano rozporzadzenie resortowe i polska norme dotyczaca wymagan jakosciowych, produkcji i dystrybucji butelkowanych naturalnych wod mineralnych i leczniczych.