Najbliższe zjazdy, kongresy, konferencje

 

 

37 Kongres ISMH, 2010 Paryż

 

 

XXII Kongres Balneologiczny Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 3.09 - 6.09. 2009 Połczyn Zdrój

Program XXII Zjazdu Balneologicznego

Komunikat zjazdowy

Tematyka Kongresu:
· Leczenie uzdrowiskowe chorób dermatologicznych- dermatologia uzdrowiskowa
· Leczenie uzdrowiskowe chorób układu oddechowego- pulmonologia i laryngologia uzdrowiskowa
· Postępy w : medycynie fizykalnej, balneologii, balneochemii, biometeorologii, geologii uzdrowiskowej

Komitet Organizacyjny Naukowy:
· Prof. dr hab. Med. Irena Ponikowska- Przewodnicząca
· Dr med. Jacek Chojnowski- Sekretarz
· Dr med. Piotr Kalmus - Skarbnik
· Prof. dr hab. Włodzisław Kuliński
· Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski
· Dr n. farm. Teresa Latour - członek
· Prof. dr hab. Barbara Krawczyk- członek
· Dr med. Hanna Tomczak- członek
· Prof. dr hab. Wojciech Ciężkowski- członek
· Mgr Krzysztof Jarosz- członek
· Dr n. hum. Anna Łuczyńska- członek

W programie kongresu przewiduje się obok doniesień ustnych następujące sesje: plakatowa, dydaktyczna oraz jakości zarządzania zakładami lecznictwa uzdrowiskowego.
Następne komunikaty zamieszczone będą na stronie internetowej naszego Towarzystwa www.balneologia.pl oraz na stronie Wydawcy Balneologii Polskiej www.balneologia.resmedica.pl w Kwartalniku Balneologia Polska oraz przesłane w formie dokumentu do poszczególnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Informacje o zgłoszeniu referatu:

Prosimy o przygotowanie streszczenia referatu. Streszczenie powinno obejmować: 300-400 słów, zawierać tytuł, nazwisko i imię autora z podkreśleniem osoby wygłaszającej, ośrodka z którego pochodzi praca oraz tekst zawierający: wprowadzenie, cele, metody, wyniki i wnioski.

Streszczenie wraz z dyskietką przesłać należy do Komitetu Organizacyjnego w Ciechocinku do dnia 1 czerwca 2009r na adres:
PTBiMF 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3 lub e-mailem:
karolina.makowska@vp.pl

Szczegóły dotyczące plakatu prześlemy indywidualnie autorom.
Streszczenia przygotowane zgodnie z regulaminem zostaną opublikowane w Balneologii Polskiej.

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTB i MF
Prof. dr hab. Irena Ponikowska

 

ARCHIWYM INFORMACJI

 

ZJAZD ISMH-
6-10 CZERWIEC 2006-ISTANBUL

 

POPRZEDNIE ZJAZDY I KONGRESY:

Strona internetowa XXI Zjazdu Balneologicznego- Polanica 2007

Strona internetowa XX Kongresu Balneologicznego-Krynica 2005

Strona internetowa XIX Zjazdu Balneologicznego, Szczawno Zdrój-2003 informacje ogólne

Program XIX Zjazdu Balneologicznego można znajeźć tutaj

Strona internetowa XVIII Kongresu Balneologicynego, Sopot 2001

Więcej o szkoleniu i kursach dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie balneologii i medycynie fizykalnej o których możesz przeczytać klikajac tutaj