XX KONGRES BALNEOLOGICZNY

Krynica 1-4. 09. 2005

WYBRANE ZDJĘCIA Z KONGRESU

 


Szanowni Goście
Drodzy- Koleżanki i Koledzy !

Obecny Kongres Balneologiczny jest szczególny, jestem przekonana, że na trwale zapisze się w historii balneologii polskiej. Bowiem XX Jubileuszowy Kongres Balneologiczny połączony jest ze 100- leciem Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, które utworzone zostało w 1905 roku w Krakowie.
Miejsce kongresu - Krynica nawiązuje do tego jubileuszu. Powodem do radości i świętowania jest też zatwierdzona przez Sejm Ustawa Uzdrowiskowa, jest to wynik kilkunastu lat starań środowiska uzdrowiskowego i zaangażowania życzliwych nam posłów.
Program kongresu został wzbogacony o 2 sesje historyczne obejmujące referaty dotyczące historii naszego Towarzystwa, lecznictwa uzdrowiskowego i poszczególnych uzdrowisk, w tym szczególny sposób uwzględniona została Krynica
Pozostałe sesje obejmują problematykę profilaktyki i promocji zdrowia, postępów w balneologii, fizykoterapii, balneochemii i bioklimatologii
Obecność na kongresie zapowiedziały wybitne autorytety z zagranicy. Swoimi ciekawymi referatami wzbogacą naszą najnowszą wiedzę balneologiczną. Gościć będziemy profesorów z Turcji, USA
Niemiec, Czech, Słowacji, Rosji, Węgier, Białorusi. Postaramy się Ich przyjąć gościnnie, po staropolsku

Szanownym Gościom i wszystkim uczestnikom kongresu życzę wielu satysfakcji naukowych z poszerzenia wiedzy balneologicznej, dobrze wykorzystanego czasu na samokształcenie. Będzie to wspaniała okazja do wymiany poglądów, doświadczeń zawodowych. Mam też głęboką nadzieję na silniejszą integrację całego środowiska medycznego i menedzierskiego zajmującego się zagadnieniami balneologii i medycyny fizykalnej oraz bioklimatologii. Myślę, że znajdzie się również okazja do poznania Krynicy i regionu Małopolski.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prof.dr hab. Irena Ponikowska

ORGANIZATORZY:


Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Uzdrowisko Krynica -Żegiestów SA
Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Collegium Medicum UMK

Patronat medialny
Wydawnictwo Medyczne Borgis www.borgis.pl
Praktyka i Klinika Medyczna

 

KOMITET HONOROWY


1. prof. dr hab. Marek Zembala
prorektor Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Jerzy Adamiak
Wojewoda małopolski

3. Kazimierz Sas
Poseł na Sejm RP

4. Jan Golonka
Starosta Powiatowy w Nowym Sączu

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY


Przewodnicząca
Prof dr med. hab. Irena Ponikowska
Wiceprzewodniczący
Mgr Zbigniew Wojewoda
Skarbnik
Dr n.med. Piotr Kalmus
Sekretarz
Dr inż. Włodzimierz Szmurło
Członkowie
Dr n.farm. Teresa Latour
Doc.dr hab. Barbara Krawczyk
Prof dr hab. Włodzisław Kuliński
Prof dr hab. Włodzimierz Samborski
Mgr Liliana Szynkowska
Dr n.med. Jacek Chojnowski
Dr Przemysław Adamczyk
Dr Ewa Svejda-Hutnikiewicz
Mgr Rafał Stabrawa

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

Miejsce Kongresu
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA
Termin
1-4 września 2005

Zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe


Komitet Organizacyjny XX Kongresu Balneologicznego
87-720 Ciechocinek; ul. Leśna 3, Dom Zdrojowy
tel./fax 054 283 3945, www.balneologia.maxi.pl

formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj (pdf)


Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł -do końca lipca 2005 na formularzu zgłoszeniowym.

Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia:
Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. 33-380 Krynica
ul. Nowotarskiego 9/4; tel. (018) 4715518, fax (018) 4712802; cena wynegocjowana 360 zł za 3 dni Kongresu

formularz rezerwacji do pobrania tutaj (pdf)

Ostateczny termin rezerwacji hotelu -
Do końca lipca 2005 na dołączonym formularzu rezerwacji.

 

Formularz zgłoszenia dla firm sponsorujących


 

Informacje o zgłoszeniu referatu:


Proszę o przygotowanie streszczenia zawierającego: tytuł referatu, nazwiska i imiona autorów z podkreśleniem autora wygłaszającego, ośrodek z którego praca pochodzi, tekst streszczenia jedna strona maszynopisu na komputerze wielkość czcionki 12
STRESZCZENIE powinno zawierać: wprowadzenie, cel, metodyka, wyniki i wnioski, adres i telefon, e-mail do korespondencji.
Streszczenie należy wraz z dyskietką przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego do Ciechocinka najpóźniej do 1 czerwca 2005.
Czas wygłaszania referatu do 10 min., preferowana jest prezentacja multimedialna. Szczegóły dotyczące sesji plakatowej i przygotowania plakatu prześlemy odpowiednim autorom.
Streszczenia przygotowane zgodnie z regulaminem "Balneologii Polskiej" będą publikowane w tym kwartalniku.

 

POPRZEDNIE ZJAZDY

XIX ZJAZD BALNEOLOGICZNY (11-13 WRZEŚNIA 2003 r.) ODBYŁ SIĘ W UZDROWISKU SZCZAWNO-ZDRÓJ. Więcej informacji możesz znaleźć poniżej

XIX Zjazd Balneologiczny w Szczawnie Zdrój- informacje ogólne

Program XIX Zjazdu Balneologicznego można znajeźć tutaj

 

XVIII ZJAZD BALNEOLOGICZNY (13-15 WRZEŚNIA 2001 r.) ODBYŁ SIĘ W UZDROWISKU SOPOT. Więcej informacji możesz znaleźć TUTAJ

Więcej o szkoleniu i kursach dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie balneologii i medycynie fizykalnej o których możesz przeczytać klikajac tutaj

Program ramowy Kongresu
Plan sesji zjazdowych

formularz zgłoszenia

formularz rezerwacji