Skład Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej


na kadencję 2005-2009

W ramach XX Jubileuszowego Kongresu Balneologicznego w Krynicy w dniach 01.09.-404.09.2005r. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej.
W czasie zebrania wyborczego podsumowano dotychczasową działalność Towarzystwa w kadencji Zarządu 2001-2005 oraz dokonano wyboru nowego Zarządu Głównego.
Po ukonstytuowaniu się wyborów przez Zgromadzenie Członków, skład Zarządu przedstawia się następująco:

przewodniczaca Prof. dr hab. Irena Ponikowska
sekretarz Dr Jacek Chojnowski
skarbnik dr med. Piotr Kalmus
red. nacz. Balneologii Polskiej prof. dr hab.Włodzisław Kuliński

czlonkowie zarzadu:
Prof. Włodzisław Kuliński
Dr Teresa Latour (Poznań - PZH)
prof.dr hab. Barbara Krawczyk (Warszawa - Instytut Geografii PAN)
dr Ewa Kołowrocka (Wrocław - Przychodnia NZOZ)
dr Jerzy Szymczyk (Kołobrzeg - Sanatorium Arka Mega )
doc.dr hab. Włodzimierz Samborski (Poznań - Klinika Reumatologii AM)
dr Barbara Olszewska (Nałęczów - Uzdrowisko Nałęczów)
Dr Tomasz Kasiński
Dr n. med. Hanna Tomczak
Mgr Lilla Szynkowska
Prof. dr hab. Tomasz Opala

 
 

Wladze

Kola Terenowe

Zadania i cele

Krotki rys historyczny

Linki