Prof. dr hab. Irena Ponikowska


Prof. Ponikowska jest kierownikiem Katedry i Kliniki Balneologii i Chorob Przemiany Materii Akademii Medycznej w Bydgoszczy z oddzialem w Ciechocinku od momentu wlaczenia tej jednostki w struktury AMB.

Opublikowala ponad 120 prac naukowych z dziedziny balneologii, diabetologii i innych, w tym 6 wydawnictw ksiazkowych.

Zostala mianowana przez Ministra Zdrowia Krajowym Konsultantem w dziedzinie Balneoklimatologii i Fizjoterapii

Jest rowniez prezesem Zarzadu Glownego Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej.

W czerwcu 1999 roku została mianowana prze Prezydenta RP profesorem zwyczajnym.