XXI ZJAZD BALNEOLOGICZNY

Polanica Zdrój 6-9.IX 2007


INFORMACJE O ZGŁOSZENIU REFERATU


Prosimy o przygotowanie streszczenia referatu.
Streszczenie powinno obejmować: 300-400 słów, zawierać tytuł, nazwisko i imię autorów (z podkreśleniem osoby wygłaszającej), ośrodek z którego pochodzi praca, oraz tekst zawierający: wprowadzenie, cele, metody, wyniki i wnioski.

Streszczenie wraz z dyskietką przesłać należy do Komitetu Organizacyjnego w Ciechocinku do dnia 1 czerwca 2007. na adres:


PTBiMF 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3

lub e-mailem:karolina.makowska@vp.pl


Szczegóły dotyczące plakatu prześlemy indywidualnie autorom


Streszczenia przygotowane zgodnie z regulaminem i przyjęte do prezentacji zostaną opublikowane w Balneologii Polskiej, w pierwszym numerze po zakończeniu zjazdu

 
Informacje
Tematyka
Program ramowy
Program szczegółowy
Organizatorzy
Komitet naukowy i_organizacyjny
Zgłoszenie uczestnictwa w_zjeździe
Zgłoszenie rezerwacji zakwaterowania i_wyżywienia
Zgłoszenia referatów
Ważne informacje
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Polanica