XXI ZJAZD BALNEOLOGICZNY

Polanica Zdrój 6-9.IX 2007


REZERWACJA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA


Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia podczas zjazdu należy dokonać na specjalnym formularzu uczestnictwa (do ściągnięcia tutaj)

Opłata wynosi 450 zł, płatne przelewem
(opłata zawiera koszt noclegów, wyżywienia i imprez towarzyszących)

Konto bankowe:
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
PKO BP S.A. o/Polanica
91 1020 5112 0000 7002 0006 3024
z dopiskiem: XXI Zjazd Balneologiczny


Formularz rezerwacji wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłac w terminie do dnia 31 lipca 2007 roku na adres:


Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
57-320 Polanica Zdrój
ul. Zdrojowa 39

lub przesłac faxem Fax: 074 8680300

UWAGA !!!

- pracownicy ZUK S.A. chcący wziąć udział w Kongresie płacą 50% za opłatę zjazdową, którą pobiera Towarzystwo


- uczestnicy Kongresu nie korzystający z zakwaterowania w ZUK S.A. a chcący wziąć udział w imprezach dodatkowych, muszą kupić karnet - do nabycia w Biurze Zjazdowym za 190 zł, upoważniający okazicieli do udziału w bankiecie oraz imprezie plenerowej.

UWAGA!

Ostateczny termin rezerwacji hotelu i dokonania wpłaty-
do 31 lipca 2007 na odrębnym formularzu rezerwacji

Opłata rejestracyjna w zjeździe nie jest równoznaczna z rezerwacją hotelu oraz uczestnictwem w imprezach towarzyszących.
O sposobie dokonania zgłoszenia uczestnictwa w zjeździe można przeczytać tutaj

 
Informacje
Tematyka
Program ramowy
Program szczegółowy
Organizatorzy
Komitet naukowy i_organizacyjny
Zgłoszenie uczestnictwa w_zjeździe
Zgłoszenie rezerwacji zakwaterowania i_wyżywienia
Zgłoszenia referatów
Ważne informacje
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Polanica