XXI ZJAZD BALNEOLOGICZNY

Polanica Zdrój 6-9.IX 2007TEMATYKA KONGRESU


Leczenie uzdrowiskowe chorób cywilizacyjnych w dobie medycyny opartej na faktach.


Postępy w medycynie fizykalnej, balneochemii, bioklimatologii i
pielęgniarstwie uzdrowiskowym.

 

 

 

 

 

 

 
Informacje
Tematyka
Program ramowy
Program szczegółowy
Organizatorzy
Komitet naukowy i_organizacyjny
Zgłoszenie uczestnictwa w_zjeździe
Zgłoszenie rezerwacji zakwaterowania i_wyżywienia
Zgłoszenia referatów
Ważne informacje
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Polanica