XXI ZJAZD BALNEOLOGICZNY

Polanica Zdrój 6-9.IX 2007


PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Program w wersji pdf (do otwarcia niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader)

CZWARTEK 6.09.07

UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU- godz. 17.30

1. Przywitanie gości zagranicznych i gości krajowych.
2. Referat Pt. ,, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich- tradycja i nowoczesność"
Jerzy Szymańczyk , Ferdynus Grzegorz
3. Koncert.
4. Przyjęcie recepcyjne.

PIĄTEK- 07.09.07

9.00 - 9.45 Referat wprowadzający: ,,Leczenie chorób cywilizacyjnych w dobie medycyny opartej na faktach". (45min.)
prof. Leszek Wdowiak- Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego

I Sesja międzynarodowa cz. I 9.45 - 11.35
,,Balneology and Physical Medicine in Europe and worldwide".

(Balneologia i medycyna fizykalna w Europie i świecie)
Przewodniczący sesji:
Prof. Zeki Karagulle
Prof. Christopher Gutenbrunner
Prof. Alina Chervinskaya

1. 9.45-10.05 "Cytokines and Balneology" (20 min)
Prof.M. Zeki Karagulle, Istambul University. Dep. of Ecology and Hydroclimatology
Turkey
2. 10.05-10.25 "Antioxidant effects of balneotherapy and spa therapy"(20 min)
Dr Mine Karagulle, Istambul University. Dep. Ecology and Hydroclimatology, Turkey
3. 10.25-10.45 "Mechanism of action of the dry sodium chloride aerosol and its
clinical efficiency in prophylaxis and rehabilitation." (20 min)
Prof. Alina Chervinskaya, Clinical Research Respiratory Center of Hospital 122 of Ministry of Public Health St. Petersbug, Russia
4. 10.45-11.05 The White Book on Physical and Spa Therapy (20 min)
Prof. Christoph Gutenbrunner, Clinic of Physiacal Medicine and Rehabiltation. Medical University in Hannover. Institut Balneology and Climatology, Germany
5. 11.05-11.20 "Balneotherapy in the managment of knee osteoarthritis: An
update"(20 min), Prof Arif Donmez, Istambul University. Dep. Ecology and Hydroclimatology, Turkey
6. 11.20-11.35 ,,Spa therapy in Austrian experience- a review" (20min.)
Prof. Wilfried Pappenfuss, Austria
11.35 - 11.45 przerwa na kawę


II Sesja międzynarodowa cz. II. 11.45-13.55
,,Balneology and Physical Medicine in Europe and worldwide".

(Balneologia i medycyna fizykalna w Europie i świecie)
Przewodniczący sesji:
Prof. David Ferson
Prof. Shaul Sukenik
Dr Mine Karagulle

1. 11.45-12.05 ,,Medical preparation from mineral waters" (20 min)
Grigorij M. Speizer, University in Irkuck, Russia
2. 12.05-12.20 ,,Balneocosmetology" (15 min)
dr med Bogumiła Witer, Akademia Zdrowia i Urody w Warszawie, Polska
3. 12.20-12.40 ,,Balneotherapy at the Dead See" (20 min)
Prof Shaul Sukenik- Medical Devision Soroka University, Medical Center Beer Sheva, Faculty of Health Sciences, Ben Gurion University
Izrael
4. 12.40-13.00 "Balneology in America- what happened to you" (20min.)
Prof David Ferson, University of the Texas, Houston, USA
5. 13.00-13.15 ,,Nowy projekt rehabilitacji pracowników z chorobami układu
ruchu "JobReha" (15 min.)
Dr Urszula Smorag, M. Schwarze, M.Spallek, Chr. Gutenbrunner
Klinika Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji .Uniwersytetu Medycznego w Hanowerze. Instytut Balneologii i Klimatologii. Germany
6. 13.15-13.30 "Aromatotherapy in the treatment of children suffered from
Chernobyl disaster" (15min.) Prof. Siarhey Lialikau, Medical University Grodno
Belarus
7. 13.30-13.45 ,,Effectiviness of halotherapy in Rehabilitation Hospital in Palanga"
(15min.)Prof. Virginius Biskys, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego w Palandze
Prezes Bałtyckiego Towarzystwa Aerozolowej Higieny Oddechowej Lithuania
13.45-13.55 Dyskusja

13.55 - 15.00 przerwa obiadowa

3. Sesja dydaktyczna 15.00-18.05


Wykłady profesorów

1. 15.00-15.20 ,,Miejsce lecznictwa uzdrowiskowego we współczesnej medycynie"
Prof. dr hab. I. Ponikowska
2. 15.20-15.40 ,,Leczenie osteoporozy w warunkach uzdrowiskowych"
Prof. dr hab. T. Opala
3. 15.40-16.00 ,,Zastosowanie fizjoterapii w chorobach reumatycznych ze
szczególnym uwzględnieniem fibromialgii" prof. dr hab. W. Samborski
4. 16.00-16.20 ,,Zespoły bólowe kręgosłupa- problemy diagnostyczne i
terapeutyczne" Prof. dr hab. W. Kuliński
5. 16.20-16.40 ,,Leczenie uzdrowiskowe chorych z chorobami nerek u progu XXI
wieku- więcej szans niż zagrożeń", prof. dr hab. K. Marczewski
6. 16.40-17.00 ,,Diagnostyka i terapia fotodynamiczna w medycynie fizykalnej"
Prof. dr hab. A. Sieroń
7. 17.00-17.20 ,,Genetyczne rodzaje wód leczniczych w Polsce"
Prof. dr hab. W. Ciężkowski
8. 17.20-17.35 ,, Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w
Polsce" Dr Beata Zawada, Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie

17.35-17.45 Prezentacja sponsorowana (10min.)
Firma POOLSPA-,,Hydromasaż bez granic"- Edyta Szałek
17.45-17.55 Prezentacja sponsorowana (10min.)
Firma MILLDOL ,,Prawda o grotach solnych naziemnych. Jak uzyskać w jaskiniach
solnych czynniki medyczne?"-mgr Agnieszka Filipek

17.55-18.05 Dyskusja


19.30 - Bankiet (strój wieczorowy)


SOBOTA- 08 09.07

4 Sesja prac oryginalnych 9.30 - 11.20
,,Postępy w medycynie fizykalnej".

Przewodniczący sesji:
Prof. Włodzisław Kuliński
Prof. Aleksander Sieroń
Dr Ewa Kralkowska

1. 9.30-9.40 ,,Przydatność kliniczna magnetostymulacji w leczeniu chorych z
żółciowym zapaleniem żołądka"
G. Cieślar, W. Latos, J. Mrowiec, A. Sieroń, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. 9.40-9.50 ,,Wpływ magnetostymulacji na zachowanie się masy ciała oraz
morfologię krwi obwodowej u szczurów z indukowanym eksperymentalnie stanem zapalnym"
J. Mrowiec, G. Cieślar, A. Sieroń, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3. 9.50 - 10.00 ,,Zastosowanie laseroterapii wysokoenergetycznej HILT w
obniżaniu progu bólowego u chorych leczonych metodą Ilizarowa"
M. Lewandowska1, M. Czajkowska1, D. Białoszewski, A. Przeradzka, T. Czesak
Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II Wydz. Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydz. Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie
4. 10.00-10.10 ,,Ocena wpływu laseroterapii niskoenergetycznej na przewodnictwo w nerwie pośrodkowym"
M. Łukowicz, K. Marszałek, M.Weber-Zimmermann Collegium Medium UMK
Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii w Bydgoszczy
5. 10.10-10.20 ,,Zastosowanie mikroprądów w terapii przeciwbólowej w chorobie
zwyrodnieniowej w obrębie stawów barkowych"
E. Boerner, B. Ratajczak, A. Łodziński, J. Kuciel- Lewandowska, E. Demczuk-Włodarczyk,Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Renaissance Physical Therapy, Warren USA, Akademia Medyczna we Wrocławiu
6. 10.20-10.30 ,,Skuteczność metod fizykalnych w leczeniu zespołu bolesnego
łokcia według koncepcji myofascial pain"
E. Kuncewicz, W. Samborski, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
7. 10.30-10.40 ,,Porównanie efektów stosowania szyny CPM i systemu UGUL w
zwiększaniu zakresu ruchu stawów kolanowych u chorych z chorobą zwyrodnieniową"
P. Lisiński, W. Samborski, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
8. 10.40-10.50 ,,Fizjoterapia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego"
W. Matuszewska, H. Tomczak, Katedra i Zakład Rehabilitacji Akademii Medycznej w Gdańsku
9. 10.50-11.00 ,,Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego na akceptację choroby u pacjentów leczonych metodą Ilizarowa- doniesienia wstępne"
M. Lewandowska, M. Czajkowska, D. Białoszewski,I. Korabiewska, 1M. Kłoda,
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

11.00 - 11.10 Prezentacja sponsorowana (10min.)
Firma BIOMED
,,Zastosowanie aparatu Bio-V 3020 najnowszej lampy do
fototerapii w warunkach uzdrowiskowych"- Stanisław Kruszka

11.10 - 11.20 Dyskusja


11.20 - 11.35 przerwa na kawę


5 Sesja prac oryginalnych 11.35 - 12.45
,,Postępy w balneochemii i geologii uzdrowiskowej"

Przewodniczący sesji:
Dr Teresa Latour
Prof. Wojciech Ciężkowski
Dr Kucharski Mieczysław

1. 11.35-11.45 ,,Ocena ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na składniki
mineralne naturalnego pochodzenia potencjalnie toksyczne, występujące w niektórych typach wód leczniczych"
M. Drobnik, T. Latour, D. Sziwa, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu
2. 11.45-11.55 ,,Związki organiczne w wodach leczniczych- uwarunkowania ich
pochodzenia i znaczenie w ocenie jakości tych wód pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego"
M. Drobnik, T. Latour, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu
3. 11.55-12.05 ,,O zakresie wahań parametrów jakościowych wód leczniczych
Polski"
W. Ciężkowski, S. Żak, T. Latour, D. Sziwa, Politechnika Wrocławska Zakład Geologii i Wód Mineralnych, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu
4. 12.05-12.15 ,,Wpływ budowy geologicznej na możliwość wystąpienia
antropogenicznych zanieczyszczeń w złożach wód leczniczych na
przykładzie uzdrowiska Busko Zdrój"
B. Teisseyre, Politechnika Wrocławska Zakład Geologii i Wód Mineralnych
5. 12.15-12.25 ,,Dynamiczne oddziaływanie pomiędzy wodami leczniczymi a
wodami zwykłymi na przykładzie złoża wód termalnych w Lądku Zdroju"
E. Liber, Instytut Górnictwa Politechnika Wrocławska
6. 12.25-12.35 ,,Wody radonowe"
T. A. Przylibski, Poltechnika Wrocławska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i
Geologii, Instytut Górnictwa, Zakład Geologii i Wód Mineralnych

12.35 - 12.45 Dyskusja

12.45 - 13.00 przerwa


6 Sesja prac oryginalnych 13.00 - 14.00
,,Postępy w bioklimatologii"

Przewodniczący sesji:
Prof. Barbara Krawczyk
Prof. Grzegorz Cieślar
Dr Marek Chabior

1. 13.00-13.10 ,,Bioklimat Polskiego Wybrzeża Bałtyku"
M. Chabior, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Akademia Rolnicza w
Szczecinie
2. 13.10-13.20 ,,Cykliczność dobowa warunków biotermicznych na polskim
wybrzeżu Bałtyku (na przykładzie Kołobrzegu)
M. Bąkowska, K. Błażejczyk,Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
3. 13.20-13.30 ,,Skrajne warunki termiczne w Polsce- zagrożenie dla człowieka"
M. Kuchcik, Zakład Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN w Warszawie
4. 13.30-13.40 ,,Długość dnia wśród czynników balneoklimatycznych
wpływających na ryzyko zgonu szpitalnego- obserwacja
pięcioletnia"
D. Boniek-Poprawa, M. Maciejewski, K. Marczewski, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Akademia Rolnicza w Szczecinie
5. 13.40-13.50 ,,Niedobory usłonecznienia rzeczywistego w półroczu chłodnym w
Polsce"
Cz. Koźmiński, 2B. Michalska, Uniwersytet Szczeciński Zakład Klimatologii i Meteorologii Morskiej w Szczecinie, Akademia Rolnicza Katedra Meteorologii i Klimatologii w Szczecinie


13.50 - 14.00 Dyskusja

14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa


7 Sesja prac oryginalnych 15.00 - 16.50
,,Postępy w balneologii"

Przewodniczący sesji:
Prof. Krzysztof Marczewski
Prof. Włodzimierz Samborski
Dr Jacek Chojnowski

1. 15.00-15.10 ,,Ocena metodą podwójnej ślepej próby leczenia pacjentów z
chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa zabiegami peloidowymi"
J. Chojnowski, I. Ponikowska, R. Szafkowski, Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku
2. 15.10-15.20 ,,Ocena wpływu okładów borowinowych na dolegliwości bólowe
oraz ruchomość dolnego odcinka kręgosłupa"
A. Mordak, M. Łukowicz, K. Ciechanowska, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii CM UMK w Bydgoszczy
3. 15.20-15.30 ,,Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na subpopulacje limfocytów
krwi obwodowej i parametry kliniczne u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów" R. Szafkowski, 1S. Oczachowska-Szafkowska, W. Samborski,
I. Ponikowska, Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i
Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
4. 15.30-15.40 ,,Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na subiektywną ocenę stanu
klinicznego oraz wartości wskaźników ruchomości kręgosłupa i markerów stanu zapalnego u chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa"
A. Stanek, G. Cieślar, B. Matyszkiewicz, I. Rozmus-Kuczia, A. Sieroń,
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Oddział Reumatologiczny Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego
Wojewódzkiego Ośrodka Reumatyczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach
Zdroju
5. 15.40-15.50 ,,Występowanie choroby niedokrwiennej serca oraz innych
czynników ryzyka miażdżycy u chorych z otyłością ogromną leczonych w warunkach uzdrowiskowych"
J. Chojnowski, I. Ponikowska, T. Grabowska, Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku
6. 15.50-16.00 ,,Wpływ redukcji masy ciała na insulinooporność i markery
zaburzeń funkcji śródbłonka u osób z otyłością dużego stopnia"
R. Szafkowski, T. Grabowska, I. Ponikowska, Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku
7. 16.00-16.10 ,,Obciążenie rodzinne i genetyczne otyłością i cukrzycą osób z
otyłością leczonych w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym"
J. Chojnowski, I. Ponikowska, A. Wasilewska, Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku
8. 16.10-16.20 ,,Analiza postępowania fizykalnego w łuszczycy"
A. Horodejczuk, A. Iwaniszczuk, R. Koczorowski, Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie
9. 16.20-16.30 ,,Miejsce leczenia uzdrowiskowego w procesie usprawniania
chorych poddanych leczeniu przeszczepem alogenicznej nerki"
I. Korabiewska, M. Lewandowska, D. Białoszewski, J. Juskowa,
Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Warszawie
10. 16.30-16.40 ,,Ocena postępowania fizykalno-usprawniającego u chorych z
chorobą zwyrodnieniową stawów"
W. Kuliński, P. Leśniewski, Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie


16.40 - 16.50 Dyskusja

16.50 - 17.00 przerwa na kawę


8 Sesja plakatowa 17.00 - 18.00

Przewodniczący sesji:
Prof. Piotr Wiland
Dr Hanna Tomczak

1. ,,Występowanie zaburzeń erekcji u chorych na cukrzycę leczonych w
warunkach uzdrowiskowych"
R. Liana, M. Chudański, Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku
2. ,,Program Edukacji Zdrowotnej prowadzonej w warunkach uzdrowiskowych
według własnego modelu"
B. Błaszkiewicz, K. Makowska-Ofiarska, M. Trawińska, Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku
NZOZ Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku
3. ,,Znaczenie lecznictwa uzdrowiskowego w fizjoterapii chorych pulmonologicznych i kardiologicznych"
M. Migała, Instytut Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej Dział Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach
4. ,,Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w uzdrowisku Iwonicz Zdrój w
XIX wieku"
J. Kuciel-Lewandowska, M. Paprocka-Borowicz,, A. Kierzek, A. Pozowski,
Katedra Fizjoterapii Wydział Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
5. ,,Wykorzystanie borowiny do zabiegów w uzdrowiskach polskich stan
aktualny"
K. Czajka, T. Latour, D. Sziwa, Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu
6. ,,Zasoby i klasyfikacja wód leczniczych polskich uzdrowisk wg. aktualnie
obowiązujących przepisów prawnych"
K. Czajka, T. Latour, D. Sziwa, M. Drobnik, Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu
7. ,,Kąpiele w roztworach i zawiesinach nietypowych jako metoda leczenia nie
tylko historyczna- rozważania u wezgłowia wanny z dobrą kawą"
M. Węgrzyn-Bąk, K. Marczewski, Katedra Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
8. ,,Bioklimatyczne warunki wypoczynku w rejonie jeziora Miedwie w półroczu
ciepłym"
Cz. Koźmiński, A. Mąkosza, B. Michalska Akademia Rolnicza Katedra Meteorologii i Klimatologii w Szczecinie
9. ,,Ocena bodźcowości warunków meteorologicznych w Polsce w roku 2006 na
podstawie wskaźnika patogennośći pogody"
Cz. Koźmiński, A. Mąkosza, B. Michalska, Akademia Rolnicza Katedra Meteorologii i Klimatologii w Szczecinie
10. ,,Przydatność uzdrowiskowych zabiegów balneologicznych w profilaktyce i
leczeniu cellulitu"
I. Demczyszak, M. Borowicz-Paprocka, J. Kuciel-Lewandowska, Katedra i Zakład Fizjoterapii Akademii Medycznej we Wrocławiu
11. ,,Inhalatorium suchych aerozoli solankowych- badania wstępne"
W. Szmurło, T. Latour, H. Miller, Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, Firma Milldol


9 Sesja plakatowa 17.00 - 18.00

Przewodniczący sesji:
Dr Tomasz Kasiński
Dr Barbara Olszewska

12. ,,Rehabilitacja przed i po zabiegach ginekologicznych"
M. Piskorz-Szymendera, B. Pieta, A. M. Stanek, T. Opala,
Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
13. ,,Psychoterapia w leczeniu otyłości dzieci i młodzieży"
E. Mojs, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego Poznaniu
14. ,,Zastosowanie koncepcji PNF w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu"
K. Balasiński, P. Buchalski, W. Samborski, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
15. ,,Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w uszkodzeniu nerwu piersiowego
długiego"
R. Koczorowski, A. Horodejczuk, P. Leśniewski, J. Mróz, Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie
16. ,,Możliwość zastosowania światła spolaryzowanego Bioptron w terapii
wspomagającej leczenie chorób cywilizacyjnych"
P. Rossudowski, Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Legnicy
17. ,,Wpływ cukrzycy na proces rehabilitacji chorych z różnymi schorzeniami
narządu ruchu"
M. Paprocka-Borowicz, J. Kuciel-Lewandowska, A. Kierzek,
A. Pozowski, E. Murawska-Ciałowicz, Katedra Fizjoterapii Wydział Zdrowia Publicznego AM we Wrocławiu, Zakład Fizjologii AWF we Wrocławiu
18. ,,Termowizyjna ocena rozkładu temperatury u pacjentów podczas zabiegu
przegrzewania ogólnoustrojowego w komorze IR"
W. Szmurło, J. Chojnowski, R. Szafkowski, Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku
19. ,,Wpływ ćwiczeń manualnych na funkcję ręki reumatoidalnej"
R. Bieleń, M. Łukowicz, P. Zalewski,
UMK w Toruniu Collegium Medicum Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii w
Bydgoszczy
20. ,,Opracowanie wskaźnika punktowego i przeprowadzenie na jego podstawie
analizy obciążenia pracą fizjoterapeuty"
K. Galasińska, P. Buchalski, W. Samborski, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
21. ,,Prewencyjne znaczenie ruchu w chorobie niedokrwiennej serca"
J. Szykowska-Styczysz, G. Ferdynus, H. Terebus, R. Archacka,
M. Nadowska, J. Szymańczyk, 2W. Samborski, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich Polanica Zdrój, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
22. ,,Znaczenie kinezyterapii w leczeniu uzdrowiskowym"
J. Szykowska-Styczysz, G. Ferdynus, H. Terebus, R. Archacka, M. Nadowska, J. Szymańczyk, W. Samborski, Zespół Uzdrowisk Kłodzkich Polanica Zdrój, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu
23. ,, Działalność naukowo-dydaktyczna pielęgniarek uzdrowiskowych"
L. Szynkowska, J. Krawczyk, XXII Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku, Zespół ds. Pielęgniarstwa Uzdrowiskowego przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie10 Sesja prac oryginalnych 18.00 - 18.50
,,Diagnostyka w medycynie fizykalnej i tematy różne"

Przewodniczący sesji:
Prof. Waldemar Jędrzejczyk
Prof. Zygmunt Zdrojewicz
Dr Dariusz A. Szabela

1. 18.00-18.10 ,,Elektrofizjologiczne badanie odpowiedzi późnej u chorych z
uszkodzeniem górnego neuronu ruchowego"
K. Krekora, A. Stasiak-Pietrzak, J. Czernicki, Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5
2. 18.10-18.20 ,,Metoda obrazowania w diagnostyce i monitorowaniu efektów
terapii obrzęku limfatycznego"
H. Tomczak, A. Wójcik, P. Lass, Klinika i Zakład Rehabilitacji Akademia Medyczna w Gdańsku, Zakład Medycyny Nuklearnej Akademia Medyczna w Gdańsku
3. 18.20-18.30 ,,Ocena mikrokrążenia metodą laser-dopplerowską u chorych z
wieloletnią cukrzcą"
M. Chudański, R. Liana, W. Jędrzejczyk, U. Verner,Collegium Medium UMK w Toruniu Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Ciechocinku
4. 18.30-18.40 ,,Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa. Korzyści i
zagrożenia"
D. A. Szabela, Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5. 18.40-18.50 ,,Lęki dzieci i młodzieży z otyłością"
E. Mojs, E. Gajewska, Katedra Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

18.50-19.00 Dyskusja


20.00 - Impreza integracyjna (strój sportowy)

 
Informacje
Tematyka
Program ramowy
Program szczegółowy
Organizatorzy
Komitet naukowy i_organizacyjny
Zgłoszenie uczestnictwa w_zjeździe
Zgłoszenie rezerwacji zakwaterowania i_wyżywienia
Zgłoszenia referatów
Ważne informacje
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Polanica