XXI ZJAZD BALNEOLOGICZNY

Polanica Zdrój 6-9.IX 2007


ORGANIZATORZY:


Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej

(www.balneologia.pl)


Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
(www.zuk-sa.pl)


Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Collegium Medicum UMK
(www.balneoklinika.com)


Patronat medialny
Wydawnictwo Medyczne Medi Press

 
Informacje
Tematyka
Program ramowy
Program szczegółowy
Organizatorzy
Komitet naukowy i_organizacyjny
Zgłoszenie uczestnictwa w_zjeździe
Zgłoszenie rezerwacji zakwaterowania i_wyżywienia
Zgłoszenia referatów
Ważne informacje
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Polanica