XXI ZJAZD BALNEOLOGICZNY

Polanica Zdrój 6-9.IX 2007


KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

Przewodniczaca
Prof hab. med. Irena Ponikowska


Wiceprzewodniczacy
Mgr Jerzy Szymańczyk


Skarbnik
Dr n.med. Piotr Kalmus


Sekretarz
Dr n.med. Jacek Chojnowski


Członkowie
Dr n.farm. Teresa Latour
Prof dr hab. Barbara Krawczyk
Prof dr hab. Włodzisław Kuliński
Prof dr hab. Włodzimierz Samborski
Prof dr hab. Tomasz Opala
Mgr Liliana Szynkowska
Dr Przemysław Adamczyk
Dr Grzegorz Ferdynus
Dr Robert Szafkowski
Mgr Jerzy Więcek
Dr Jerzy Szymczyk

 
Informacje
Tematyka
Program ramowy
Program szczegółowy
Organizatorzy
Komitet naukowy i_organizacyjny
Zgłoszenie uczestnictwa w_zjeździe
Zgłoszenie rezerwacji zakwaterowania i_wyżywienia
Zgłoszenia referatów
Ważne informacje
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Polanica