XXI ZJAZD BALNEOLOGICZNY

Polanica Zdrój 6-9.IX 2007

 

Zdjęcia ze Zjazdu!!!

 


Szanowne Koleżanki !
Szanowni Koledzy !

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestniczenia w XXI (XXV) Zjeździe Balneologicznym, który odbędzie się w Polanicy w dniach 6-9.09. 2007. W tym roku, będziemy mieli przyjemność być gośćmi Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich, bez którego nasze spotkanie nie miałoby szansy się odbyć.
Program naukowy Zjazdu obejmuje problematykę chorób cywilizacyjnych, których leczenie w warunkach uzdrowiskowych jest szczególnie efektywne. Niezależnie od tego, zorganizujemy sesje dotyczące postępów z zakresu medycyny fizykalnej, balneochemii,
bioklimatologii i pielęgniarstwa uzdrowiskowego.
Zamierzam zaprosić do czynnego udziału w naszym Zjeździe gości zagranicznych, z którymi od lat współpracujemy. Są to najwybitniejsze autorytety w świecie w balneologii i medycynie fizykalnej z Niemiec, Węgier, Turcji, Japonii, Francji, Rosji, Słowacji Czech, USA. Kanady i innych.
Mam nadzieje, że w czasie Zjazdu będzie dużo okazji do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Zachęcam Państwa do zgłaszania referatów na sesje ustne i plakatowe.
Myślę, że zarówno bogaty program naukowy jak i imprezy towarzyszące przyniosą wszystkim Uczestnikom wiele korzyści i przyjemnych wrażeń koleżeńskich.
Zapraszam wszystkich Członków oraz Sympatyków naszego Towarzystwa do udziału w XXI po wojnie i XXV kolejnym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Ze swej strony postaramy się dołożyć wszelkich starań, aby organizacja Zjazdu była perfekcyjna.

Do zobaczenia w Polanicy

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTB i MF
Prof. dr hab. Irena Ponikowska

 
Informacje
Tematyka
Program ramowy
Program szczegółowy
Organizatorzy
Komitet naukowy i_organizacyjny
Zgłoszenie uczestnictwa w_zjeździe
Zgłoszenie rezerwacji zakwaterowania i_wyżywienia
Zgłoszenia referatów
Ważne informacje
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Polanica