Krajowy Nadzór Specjalistyczny

Minister Zdrowia RP mianował na Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej

prof. dr hab. Irenę Ponikowska.

Zadaniem Konsultanta Krajowego w szczególności jest:

 • opracowanie wniosków, ocen i ekspertyz służących usprawnieniu opieki zdrowotnej
 • dokonywanie oceny potrzeb krajowych w reprezentowanej dziedzinie
  udziału w kształceniu kadr medycznych (Szkolenie podyplomowe)
 • dokonywanie oceny potrzeb zakładów opieki zdrowotnej w zakresie aparatury i sprzetu medycznego
 • współpraca z towarzystwami medycznymi
 • opracowanie procedur -standardów terapeutycznych
 • przeprowadzanie kontroli zakładów opieki zdrowotnej.

 

Krajowy konsultant wspólnie z konsultantami regionalnymi nakreśli najważniejsze kierunki działania wynikające z aktualnych potrzeb. Należą do nich:

 • ocena zapotrzebowania na specjalistów z balneologii i medycyny fizykalnej w poszczególnych regionach
 • wyodrębnienie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakładów fizjoterapii akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy
 • przygotowanie się do opracowania standardów procedur medycznych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i zakładów fizjoterapii.