Kursy specjalizacyjne


Kursy specjalizacyjne w roku 2009:

Kierownik Naukowy : Prof.dr hab.. Irena Ponikowska

Placówka szkoląca : Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii Collegium Medicum UMK, 87-720 Ciechocinek ul. Leśna 3 , tel./prefix/54283-39-15 , fax: 054-283-39-45

Marzec

Numer kursu: 5-734-02-201-2009
Tytuł: Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej
Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny: dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej
Termin: 16.03.2009 - 28.03.2009
Organizator: Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Irena Ponikowska
Zgłoszenia na kurs: mgr Iwona Szczawińska, 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3, tel./fax 0-54 2833945
Płatność: Kurs bezpłatny

Uwagi: Formularz zgłoszenia dla uczestnika do pobrania: tutaj
Płatność: Specjalizacyjny obowiązkowy bezpłatny

Październik

Numer kursu: 5-734-01-202-2009
Tytuł: Podstawy teoretyczne i praktyczne balneologii i medycyny fizykalnej
Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny - wprowadzający: dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej
Termin: 05.10.2009 - 23.10.2009
Organizator: Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej, 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Irena Ponikowska
Zgłoszenia na kurs: mgr Iwona Szczawińska, 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3, tel./fax 0-54 2833945
Płatność: Kurs bezpłatny

Uwagi: Formularz zgłoszenia dla uczestnika do pobrania: tutaj
Płatność: Specjalizacyjny obowiązkowy bezpłatny

(Prosimy o zgłoszenie się w Klinice Balneologii w dniu rozpoczecia kursu o godz. 9.00)

UWAGA

W związku zplanami zaprzestania finansowania kursów przez CMKP istnieje możliwość anulowania powyższych kursów! Dlatego też prosimy o informowanie się na ten temat w Sekretariacie Kliniki Balneologii PRZED wysłaniem wniosków i wpłaceniem pieniędzy na konto.

Przerpaszamy za zaistniałe trudności wynikające nie z naszej winy !!!

 
Jak_rozpocząć specjalizacje_z balneologii_i medycyny fizykalnej?
 
Informacje dla uczestników kursów
 
 

Program specjalizacji

 
Polecane podręczniki