Kursy specjalizacyjne


Kursy specjalizacyjne e roku 2006:

Kierownik Naukowy : Prof.dr hab.. Irena Ponikowska

Placówka szkoląca : Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii Collegium Medicum UMK, 87-720 Ciechocinek ul. Leśna 3 , tel./prefix/54283-39-15 , fax: 054-283-39-45

Marzec

Nr kursu: 05-734-02-201-2006
Tytuł kursu: Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny: dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej
(posiadających II stopień specjalizacji klinicznej zgodnie z zatwierdzonym programem specjalizacji
Termin: 27.03.2006 - 07.04.2006
Organizator:
Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej,
87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3, tel. 0-54/ 283 39 45
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Irena Ponikowska
Zgłoszenia na kurs:
mgr Iwona Szczawińska, fax.: 0-54 283 39 45, 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3
Forma przyjmowania zgłoszeń: zgodnie z formularzem na stronie internetowej
Płatność: Kurs bezpłatny

Uwagi: Formularz zgłoszenia dla uczestnika do pobrania: tutaj
Płatność: Specjalizacyjny obowiązkowy bezpłatny

Wrzesień

Nr kursu: 05-734-01-202-2006
Tytuł kursu: Podstawy teoretyczne i praktyczne balneologii i medycyny fizykalnej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny - wprowadzający: dla lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie
fizykalnej (posiadających II stopień specjalizacji klinicznej zgodnie z zatwierdzonym programem
specjalizacji przez MZ)
Termin: 25.09.2006 - 13.10.2006
Organizator:
Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej,
87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3, tel. 0-54/ 283 39 45
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Irena Ponikowska
Zgłoszenia na kurs:
mgr Iwona Szczawińska, fax.: 0-54 283 39 45, 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3
Forma przyjmowania zgłoszeń: zgodnie z formularzem na stronie internetowej
Płatność: Kurs bezpłatny

Uwagi: Formularz zgłoszenia dla uczestnika do pobrania: tutaj
Płatność: Specjalizacyjny obowiązkowy bezpłatny

(Prosimy o zgłoszenie się w Klinice Balneologii o godz. 6.10.2003 o godz. 9.00)

UWAGA

W związku z zaprzestaniem finansowania kursów przez CMKP istnieje możliwość anulowania powyższych kursów! Dlatego też prosimy o informowanie się na ten temat w Sekretariacie Kliniki Balneologii PRZED wysłaniem wniosków i wpłaceniem pieniędzy na konto.

Przerpaszamy za zaistniałe trudności wynikające nie z naszej winy !!!

 
Jak_rozpocząć specjalizacje_z balneologii_i medycyny fizykalnej?
 
Informacje dla uczestników kursów
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2002
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2003
 

Program specjalizacji

 
Polecane podręczniki