Kursy specjalizacyjne


Kursy specjalizacyjne e roku 2005:

Kierownik Naukowy : Prof.dr hab.. Irena Ponikowska

Placówka szkoląca : Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM , 87-720 Ciechocinek ul. Leśna 3 , tel./prefix/54283-39-45 , fax: 054-283-39-15

Kwiecień

Nr kursu: 05-734-02-201-2005
Temat: Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej
Charakter: Kurs specjalizacyjny
Kurs przeznaczony dla:
Lekarzy specjalizujących się nowym trybem specjalizacji
Termin: 04.04.2005 - 15.04.2005
Organizator kursu:
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii
87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3
tel. 0-54/ 283 39 45
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska
Zgłoszenia na kurs:
Mariola Gralak - Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii, 87-720
Ciechocinek, ul. Leśna 3, tel./fax: 0-54/ 283 39 45
Uwagi: Formularz zgłoszenia dla uczestnika do pobrania: tutaj
Płatność: Specjalizacyjny obowiązkowy bezpłatny

Wrzesień

Nr kursu: 05-734-01-202-2005
Temat: Podstawy teoretyczne i praktyczne balneologii i medycyny fizykalnej
Charakter: Kurs specjalizacyjny - wprowadzający
Kurs przeznaczony dla:
Lekarzy specjalizujących się nowym trybem specjalizacji
Termin: 26.09.2005 - 14.10.2005
Organizator kursu:
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii
87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3
tel. 0-54/ 283 39 45
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska
Zgłoszenia na kurs:
Mariola Gralak - Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii, 87-720
Ciechocinek, ul. Leśna 3, tel./fax: 0-54/ 283 39 45
Uwagi: Formularz zgłoszenia dla uczestnika do pobrania: tutaj
Płatność: Specjalizacyjny obowiązkowy bezpłatny

(Prosimy o zgłoszenie się w Klinice Balneologii o godz. 6.10.2003 o godz. 9.00)

UWAGA

W związku z zaprzestaniem finansowania kursów przez CMKP istnieje możliwość anulowania powyższych kursów! Dlatego też prosimy o informowanie się na ten temat w Sekretariacie Kliniki Balneologii PRZED wysłaniem wniosków i wpłaceniem pieniędzy na konto.

Przerpaszamy za zaistniałe trudności wynikające nie z naszej winy !!!

 
Jak_rozpocząć specjalizacje_z balneologii_i medycyny fizykalnej?
 
Informacje dla uczestników kursów
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2002
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2003
 

Program specjalizacji

 
Polecane podręczniki