Kursy specjalizacyjne


Kursy specjalizacyjne e roku 2004:

Kierownik Naukowy : Prof.dr hab.. Irena Ponikowska

Placówka szkoląca : Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM , 87-720 Ciechocinek ul. Leśna 3 , tel./prefix/54283-39-45 , fax: 054-283-39-15

Kursy w roku 2004:

Marzec

Nr kursu: 1-734-2004
Temat kursu: Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej
Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny
Termin: 22.03.2004 - 02.04.2004
Organizator kursu:
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy
87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3
Tel. 54/ 283-39-45
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska
Kurs dla: Lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej
Gdzie się zgłaszać?:
Sekretariat Kliniki, Tel. 54/ 283-39-45, Tel. 54/ 283-39-75 Na 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu należy wypełnić odpowiedni druk (dostępny na stronie www.cmkp.edu.pl lub dostępny w Klinice Balneologii AM) i wysłać na adres Kliniki

Wrzesień

Nr kursu: 2-734-2004
Temat kursu: Podstawy teoretyczne i praktyczne balneologii i medycyny fizykalnej
Charakter kursu: Kurs specjalizacyjny - wprowadzający
Termin: 27.09.2004 - 15.10.2004
Organizator kursu:
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy
87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3
Tel. 54/ 283-39-45
Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska
Kurs dla: Lekarzy specjalizujących się w balneologii i medycynie fizykalnej
Gdzie się zgłaszać?:
Sekretariat Kliniki, Tel. 54/ 283-39-45, Tel. 54/ 283-39-75 Na 3 miesiące przed rozpoczęciem kursu należy wypełnić odpowiedni druk (dostępny na stronie www.cmkp.edu.pl lub dostępny w Klinice Balneologii AM) i wysłać na adres Kliniki

 

(Prosimy o zgłoszenie się w Klinice Balneologii o godz. 6.10.2003 o godz. 9.00)

UWAGA

W związku z zaprzestaniem finansowania kursów przez CMKP istnieje możliwość anulowania powyższych kursów! Dlatego też prosimy o informowanie się na ten temat w Sekretariacie Kliniki Balneologii PRZED wysłaniem wniosków i wpłaceniem pieniędzy na konto.

Przerpaszamy za zaistniałe trudności wynikające nie z naszej winy !!!

 

 
Jak_rozpocząć specjalizacje_z balneologii_i medycyny fizykalnej?
 
Informacje dla uczestników kursów
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2002
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2003
 

Program specjalizacji

 
Polecane podręczniki