Kursy specjalizacyjne


Kursy specjalizacyjne e roku 2003:

Kierownik Naukowy : Prof.dr hab.. Irena Ponikowska

Placówka szkoląca : Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM , 87-720 Ciechocinek ul. Leśna 3 , tel./prefix/54283-39-45 , fax: 054-283-39-15

Kursy w roku 2003:

1. Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej.

/ doskonalący / 17.03 -28.03.2003.

2.Podstawy teoretyczne i praktyczne balneologii i medycyny fizykalnej.

/ podstawowy / 06-24.10.2003.

(Prosimy o zgłoszenie się w Klinice Balneologii o godz. 6.10.2003 o godz. 9.00)

UWAGA

W związku z zaprzestaniem finansowania kursów przez CMKP istnieje możliwość anulowania powyższych kursów! Dlatego też prosimy o informowanie się na ten temat w Sekretariacie Kliniki Balneologii PRZED wysłaniem wniosków i wpłaceniem pieniędzy na konto.

Przerpaszamy za zaistniałe trudności wynikające nie z naszej winy !!!

 

 
Jak_rozpocząć specjalizacje_z balneologii_i medycyny fizykalnej?
 
Informacje dla uczestników kursów
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2002
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2003
 

Program specjalizacji

 
Polecane podręczniki