Kursy specjalizacyjne


Kursy specjalizacyjne e roku 2002:

Kierownik Naukowy : Prof.dr hab.. Irena Ponikowska

Placówka szkoląca : Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM , 87-720 Ciechocinek ul. Leśna 3 , tel./prefix/54283-39-45 , 283-39-15

Kursy w roku 2002:

1.Podstawy teoretyczne i praktyczne balneologii i medycyny fizykalnej.

/ podstawowy / 04-22.03.2002.

2.Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej.

/ doskonalący / 07-18.10.2002.

UWAGA !Kurs balneologiczny pt. "Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej "-doskonalący, odbędzie się w zmienionym terminie tj: 12.11-23.11.2002 w Katedrze i Klinice Balneologii w Ciechocinku.

Zmiany te spowodowane są zaprzestaniem finansowania kursów przez CMKP w Warszawie.Zgłoszenia na kurs proszę przesyłać bezpośrednio do Katedry Balneologii w Ciechocinku, ul. Leśna 3 w terminie do 30.10.2002

Prof. dr hab. Irena Ponikowska

 
Jak_rozpocząć specjalizacje_z balneologii_i medycyny fizykalnej?
 
Informacje dla uczestników kursów
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2002
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2003
 

Program specjalizacji

 
Polecane podręczniki