DODATKOWY KURS BALNEOLOGICZNY
Informacje o dodatkowym kursie balneologicznym

Krajowy Konsultant w dziedzinie balneologii i medycynie fizykalnej, organizuje
kurs podstawowy pt. ,,Metody i programy lecznicze w medycynie uzdrowiskowej
i fizykalnej".

Celem kursu, jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi dziedzinami i metodami
stosowanymi w lecznictwie uzdrowiskowym oraz ich wykorzystanie w
praktyce, postępami naukowymi w medycynie uzdrowiskowej

Dla kogo- kurs, przeznaczony jest dla osób, które pracują w lecznictwie
uzdrowiskowym i nie zamierzają specjalizować się z różnych względów w balneologii i medycynie fizykalnej ale chcą pogłębiać i unowocześniać swoją wiedzę

Termin: 7.12. - 18.12. 2009r. (2 tygodnie)

Liczba godzin dydaktycznych: 100- 110

Miejsce: Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku, ul. Leśna 3
tel/fax: 054 283 39 45

Liczba uczestników: 20

Warunki ukończenia kursu: zdanie testu, uzyskanie certyfikatu

Punkty edukacyjne: ukończenie kursu pozwala na uzyskanie 40 punktów

Opłaty: koszt całego kursu (ponad 100 godzin) wynosi 1.200zł.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15.11.2009r. na konto Kredyt Banku S.A.
nr konta: 30150017801217800383780000


prof. Dr hab. Irena Ponikowska

Warunki zgłoszenia: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z
dołączonym dowodem wpłaty na adres
NZOZ Uzdrowiskowy
Szpital Kliniczny, ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek
lub faxem 054 283 39 45

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 054 283 39 15