XIX ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ SZCZAWNO ZDRÓJ 2003

 


Plan Sesji PlenarnychPIĄTEK 12 WRZESIEŃ 2003
SALA TEATRU ZDROJOWEGO

I sesja plenarna "Jakość usług uzdrowiskowych"
Część I- 8:30 -11:40
Przewodniczący sesji:
prof. dr hab.Irena Ponikowska
prof. dr hab. Aniela Styś
prof. dr Janka Zalešakova
1. 8:30-8:50 (20 min) "Jakość usług medycznych w lecznictwie uzdrowiskowym"
I. Ponikowska
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w
Bydgoszczy (Ciechocinek).
2. 8:50-9:20- (30 min) "Jakość usług- identyfi kacja i znaczenie w aspekcie
marketingowym"
A. Styś
Instytut Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Badań Procesów
Usługowych we Wrocławiu.
3. 9:20-9:50- (30 min) "Quality criteria for European Spas"
J. Zalešakova
Vice- President European Spa Association
Trencianske Teplice, Słowacja
4. 9:50-10:20- (30 min) "Zarządzanie nowoczesną palcówką medyczną"
B.Iwankiewicz-Rak.
Instytut Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu- Katedra Badań Procesów
Usługowych.
5. 10:20-10:40- (20 min) "Założenia do programu akredytacji zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego".
M. Krowiak, P. Warczyński
Biuro Akredytacji Ministra Zdrowia.
6. 10:40-11:00- (20 min) "Jakość usług uzdrowiskowych - wymogi stawiane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia".
K. Radecka
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.
7. 11:00-11:20- (20 min) "Rola uzdrowiskowych ośrodków rehabilitacji przedrentowej w
promowaniu jakości usług medycznych".
A. Wilmowska
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
8. 11:20-11:40-(20 min) "Od jakości zarządzania do zarządzania jakością".
K. Jarosz
NZOZ Sanatorium Ruch-Polex w Ciechocinku
przerwa 11:40 - 12:00
* czas wygłoszenia referatów 20-30 min. wraz z dyskusją

SALA TEATRU ZDROJOWEGO
I sesja plenarna "Jakość usług uzdrowiskowych"
Część II - 12:00 -14:00

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Anna Wilmowska
prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz
dr med. Piotr Warczyński
9. 12:00-12:20- (20 min) "Chemiczne i mikrobiologiczne uwarunkowania jakości
naturalnych surowców uzdrowiskowych wykorzystywanych do zabiegów leczniczych".
T. Latour
Państwowy Zakład Higieny- Zakład TworzywUzdrowiskowych w Poznaniu.
10. 12:20-12:40- (20 min) "Kryteria oceny bioklimatycznej uzdrowisk w aspekcie jakości
usług".
B. Krawczyk
Zakład Klimatologii Instytutu Geografi i i Zagospodarowania Przestrzennego PAN,
Warszawa
11. 12:40-13:00- (20 min) " Jakość usług w zakresie pielęgniarstwa uzdrowiskowego".
L. Szynkowska, B.Krawczyk
Sekcja Pielęgniarstwa PTB i MF, Ciechocinek.
12. 13:00-13:20- (20 min) "Jakość kształcenia pielęgniarek w Polsce i Unii Europejskiej".
I. Tułodziecka
Przewodnicząca zespołu ds. uzdrowisk przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek, Warszawa.
13. 13:20-13:40- (20 min) "Jakość świadczonych usług przez zakłady przyrodolecznicze
pod kątem technicznego wyposażenia i organizacji".
W. Szmurło, T. Mincer
Katedra i Klinika Balneologii AM w Bydgoszczy (Ciechocinek)
14. 13:40-14:00 - (20 min) "Balneologia a medycyna naturalna".
J. Łazowski
Zakład Rehabilitacji AWF we Wrocławiu
Przerwa obiadowa 14:00-15:00
* czas doniesień wynosi 20 min wraz z dyskusją


SALA W DOMU ZDROJOWYM
II sesja prac oryginalnych "Postępy w balneologii"
15:00 - 18:10

Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. Jan Łazowski
mgr Jerzy Więcek
prof. Yuko Agishi
prof. Jurij Čelko
1. 15:00-15:30- (30 min) "Present features of balneotherapy in Japan".
Yuko Agishi
President of Japanese Association on Physical Medicine, Balneology and Climatology
Tokio, Japonia
2. 15:30-15:50- (20 min) " Orthostatic collapses after hyperthermal bath".
J. Čelko, J. Zălešakovă, J.LietavaI.
Trenčianske Teplice, Słowacja
3. 15:50-16:00- (10 min) "Wpływ kąpieli mineralnych z geotermalnej wody uniejowskiej
połączonych z kąpielami perełkowymi, na stężenie pro i przeciwzapalnych cytoklin w
surowicy osób zdrowych".
M. Żebrowski
Pracownia Imunologii Kardiologiczneji Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
4. 16:00-16:10- (10 min) "Zastosowanie irygacji i płukań jamy ustnej gedermalną wodą
uniejowską w leczeniu ambulatoryjnym przewlekłego zapalenia przyzębia".
R. Peterson, A. Wójcicka, A. Soska - Czop, M. Żebrowski, A.Kurnatowska
Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi.
Pracownia Immunologii Kardiologicznej i Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
5. 16:10-16:20- (10 min) "Ocena aerobowa standardowych ćwiczeń fi zycznych
stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym".
J. Szczawińska, D. Wochna
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy (Ciechocinek)
6. 16:20-16:50- (30 min) "The mineral waters of Siberia",
G. M. Shpeyzer, V. A. Rodionova, A.I. Smornov. I
Irkutsk State University, Rosja
przerwa na kawę 16:50-17:10
7. 17:10-17:20- (10 min) " Wyniki leczenia uzdrowiskowego chorych na cukrzycę
oceniane metodą kwestionariuszową jakości życia WHOQOL - 100".
M. Chełstowska, M. Skibińska, J. Chojnowski
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM wBydgoszczy (Ciechocinek)
8. 17:20-17:30- (10 min) "Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2
leczonych w Wysowej Zdroju w świetle kryteriów EDPG i ADA".
J. Kokoszka-Paszkot, M. Paszkot, W. Grzeszczak
Wysowa Zdrój S.A.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej AM w Zabrzu.
9. 17:30-17:40- (10 min) "Ocena skuteczności działania preparatów wyciągu
borowinowego w chorobie zwyrodnieniowej stawów obwodowych".
K. Borysiewicz, Cz. Jezierski, J. Szechiński
Zakład Reumatologii AM we Wrocławiu.
Zakład Rehabilitacji Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu.
10. 17:40-17:50- (10 min) "Możliwości leczenia aerozolami w pulmonologicznych
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce".
Z. Podolec
Ośrodek Aerozoloterapii Szpitala Specjalistycznego w Krakowie.
11. 17:50-18:00- (10 min) "Głód jakościowy znamieniem cywilizacji".
J. Oleszkiewicz
Polskie Towarzystwo Magnezologiczne, Izabelin.
12. 18.00-18.10 (10 min) "Calcimag- nowy suplement pożywienia" Prezentacja fi rmowa.
M.Czurlej "Chance"
Czas doniesień 10 min wraz z dyskusją
BANKIET GODZ. 20:00 - DOM ZDROJOWY
(STRÓJ WIECZOROWY MILE WIDZIANY)SALA TEATRU ZDROJOWEGO
III sesja prac oryginalnych " Postępy balneologii"
9:00-9:50

Przewodniczący sesji: dr med. Waldemar Krupa
dr Tomasz Kasiński
prof. dr hab. Wiesław Kochański
1. 9:00-9:10- (10 min) " Zastosowanie metod balneologicznych w leczeniu łuszczycy
pospolitej".
G. Grzybowski, W. Samborski, R. Żaba
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM w Poznaniu.
Uzdrowisko Połczyn S.A.
Katedra i Klinika Dermatologii AM w Poznaniu.
2. 9:10-9:20- (10 min) "Ocena działania wody geotermalnej ze złóż w Uniejowie na
wchłanianie zmian skórnych w łuszczycy-badanie wstępne".
A. Żebrowska,A. Sysa-Jędrzejowska, A. Mec, K. Galikowska, M. Żebrowski
Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu w Łodzi.
Pracownia Immunologii Kardiologiczneji Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
3. 9:20-9:30- (10 min) "Rola i znaczenie edukacji zdrowotnej realizowanej przez
pielęgniarki uzdrowiskowe".
J. Lubińska-Żądło, S. Talaga, K. Buławska
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Targ.
Rabka Zdrój S.A.
4. 9:30-9:40- (10 min) "Postępowanie fi zjoterapeutyczne w Uzdrowisku Szczawno Zdrój u
pacjentów leczonych po złamaniach w zakresie stawu skokowego".
J. Habdas-Czujo
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
5. 9:40-9:50- (10 min) "Efektywność balneorehabilitacji w chorobie zwyrodnieniowej
stawu kolanowego w Uzdrowisku Busko- Zdrój".
Z. Legwant, A. Gabańska,M. Sternak
Oddział Rehabilitacji Sanatorium "Włókniarz" w Busku Zdroju
Przerwa na kawę 9:50-10:20
*Czas doniesień10 min wraz z dyskusją


SALA TEATRUZDROJOWEGO
IV sesja prac oryginalnych
"Postępy w Balneochemii"
10:20-11:00

Przewodniczący sesji: dr n farm. Teresa Latour
prof. dr hab. Grigory M.Shpeizer
dr med. Eugeniusz Gawlak
1. 10:20-10:30-(10 min) "Ocena nowej metody transportu szczaw leczniczych ze źródła
do stanowisk zabiegowych".
T. Latour, T. Tajstra, M. Drobnik, B. Krogulska
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu.
Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP "Nauczyciel" w Szczawnicy
Zakład Higieny Komunalnej Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
2. 10:30-10:40- (10 min) " Ocena występowania w niektórych wodach leczniczych
składników niepożądanych ze względów zdrowotnych".
T. Latour, K. Czajka, D. Sziwa, H. Gramowska
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu.
3. 10:40-10:50-(10 min) "Wyniki porównawczych badań jakości wód leczniczych z ujścia
(źródła) i udostępnianych w opakowaniach jednostkowych".
D. Sziwa, T. Latour, K. Czajka
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu.
4. 10:50-11:00- (10 min) "Oznaczenie ładunku jonu leczniczego w preparatach
borowinowych" .
P. Łoś, J. Josiak, M. Sowińska, S. Szarafi ńska, R.Kuliś-Orzechowska, B. Szelepin
Pracownia Chemii Elektroanalitycznej Katedry Chemii Nieorganicznej A.M. we Wrocławiu
Fabryka leków "Torf Corporation"
Przerwa 11:00-11:30
*czas doniesień 10 min wraz z z dyskusją


SALA TEATRU ZDROJOWEGO
V sesja prac oryginalnych
"Postępy bioklimatologii"
11:30-12:10

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Teresa Kozłowska-Szczęsna
doc. dr hab. Barbara Krawczyk
dr Jerzy Szymczyk
1. 11:30-11:40 (10 min) "Warunki bioklimatyczne Szczawna Zdroju".
T. Kozłowska-Szczęsna, B. Krawczyk
nstytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Zakład Klimatologii w
Warszawie.
2. 11:40-11:50 (10 min) "Zasoby bioklimatyczne Uzdrowiska Ustroń".
L.Ośródka, M. Wojtylak, M. Szyszkowski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Katowicach.
Uzdrowisko Ustroń.
3. 11:50-12:00 (10 min) "Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Łodzi w
latach 1951-2000".
Ż. Papiernik
Zakład Dynamiki Środowiska i Bioklimatologii Uniwersytetu w Łodzi.
4. 12:00-12:10 (10 min) "Bioklimat Kołobrzegu w ostatnich czterech dekadach XX
wieku".
M. Chabior
Katedra Oceanografi i Akademii Rolniczej w Szczecinie.
Przerwa 12:10-12:30
*czas doniesień 10 min wraz z dyskusją


VI Sesja plakatowa
12:30-13:30

Przewodniczący sesji: dr med. Mariusz Adamek
dr med. Jacek Chojnowski
1. "Leczenie obturacyjnych chorób układu oddechowego z zastosowaniem komory
pneumatycznej w uzdrowisku Szczawno - Jedlina".
Z. Imiela
Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A.
2. "Rehabilitacja lecznicza schorzeń układu oddechowego prowadzona w ramach
prewencji ZUS w oddziale leczenia chorób układu oddechowego".
B.Stokłosa, J. Więcek, A. Dubiński
Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A.
3. "Wpływ zastosowanego leczenia rehabilitacyjnego na powrót prawidłowej funkcji
kończyny po przebytym złamaniu trzonu kości udowej u dzieci do 14 roku życia".
B. Stokłosa, J. Więcek, A. Dubiński
Wojewódzki Szpital Zespolony w Wałbrzychu
Uzdrowisku Szczawno - Jedlina S.A.
4. "Fizykochemiczne badania kwasów huminowych wyodrębnionych z borowiny ze złoża
z okolic Czaplinka".
J. Migała, T. Hładoń, T. Latour, T. Kurzawa
Katedra i Zakład Chemii Nieorganiczneji i Analitycznej AM w Poznaniu.
Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu.
5. "Leczenie uzdrowiskowe chorych z dyskopatią dolnego odcinka kręgosłupa".
B.Szymszajner
Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A.
6. "Dotychczasowe wyniki leczenia usprawniająco - rehabilitacyjnego pacjentów ze
schorzeniami narządu ruchu w oddziale wczesnej prewencji rentowej w Szczawnie
Zdroju".
J. Zapart, B. Stokłosa
Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A.
7. "Ocena surowiczych stężeń kortyzonu, immunoglobuliny E oraz wapnia i magnezu u
dzieci z astmą oskrzelową poddanych kortykosterydoterapii wziewnej".
A.Boznański, E.Willak - Janc, M. Pilarek, A. Widerska
Ośrodek Badawczo- Konsultacyjny A. M. we Wrocławiu Uzdrowiskowego Szpitala
Dziecięcego "Zuch" w Szczawnie Zdroju.
Katedra Pediatrii i Kliniki Alergologii oraz Kardiologii Dziecięcej AM Wrocław.
8. "Czy hormony młodości mogą mieć wpływ na schorzenia reumatoidalne"?
Z. Zdrojewicz, K. Belowska-Bień
Katedra i Klinika Endokrynologii Akademii Medycznejwe Wrocławiu.
9. "Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Uzdrowisku Szczawno - Jedlina"
B. Stokłosa, J. Więcek, A. Dubiński
Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A.
10. "Ocena bezpieczeństwa stosowania zabiegów z uniejowskiej wody geotermalnej.
Wpływ kąpieli całkowitej ciepłej połączonej z kąpielą perełkową na wartość ciśnienia
tętniczego krwi oraz wpływ inhalacji na parametry bronchokonstrykcyjne".
M. Żebrowski, J. Drożdż, J. Mołas, E.Krauze, A. Wolska, R. Kujawski, J. Cała,S. Foryś, R.
Dębiec, A. Żebrowska
Pracownia Immunologii Kardiologiczneji Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
11. Przeciwbólowe działanie słabych zmiennych pól magnetycznych stosowanych w
magnetostymulacji u zwierząt doświadczalnych."
G. Cieślar, J.Zalejska-Fiolka, E.Birkner, S.Kasperczyk, A.Bilska-Urban, A.Sieroń
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii
Medycznej
12. "Wpływ słabych zmiennych pól magnetycznych stosowanych w magnetostymulacji na
aktywność enzymów antyoksydacyjnych u szczurów"
G.Cieślar
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii
Medycznej
*Czas na omówienie plakatu 5-7 min
Przerwa obiadowa- 13:30-14:30

TEATR ZDROJOWY
VII Sesja plakatowa
12:30-13:30

Przewodniczący sesji: dr med. Hanna Tomczak
dr Piotr Kalmus
13. "Rodzinne obciążenie otyłością i cukrzycą chorych z otyłością ogromną"
J. Chojnowski, I.Szczawińska, M. Chełstowska, I. Ponikowska
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy-
(Ciechocinek)

14. "Wyniki leczenia dzieci otyłych z zaburzeniami metabolicznymi w uzdrowisku"
G.Kalmus, B. Błaszkiewicz
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy-
(Ciechocinek) Oddział Dziecięcy
15. " Metodyka badań klinicznych wg zasad EBM na przykładzie preparatów borowinowych"
R. Szafkowski, J. Chojnowski, I. Ponikowska, M. Chełstowska
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy-
(Ciechocinek)
16. "Fibromialgia - niedoszacowany problem współczesnej interny. Postulowany kierunek
leczniczy ośrodka przyrodoleczniczego w Uniejowie".
M. Żebrowski, A. Krucka, J. Mędasik, J. Drożdż, A. Żebrowska
Pracownia Immunologii Kardiologicznej i Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poddębicach.
17. "Cele i skutki stosowania kąpieli w geotermalnej wodzie uniejowskiej przed masażem
częściowym u osób dorosłych".
M. Żebrowski, A. Miller, A. Żebrowska
Pracownia Immunologii Kardiologicznej i Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poddębicach.
18. "Model zintegrowanej rehabilitacji jako optymalna forma rehabilitacji kardiologicznej
- postulowany kształt opieki w planowanym ośrodku przyrodoleczniczymw Uniejowie".
M. Żebrowski, M. Bożałek, J. Drożdż, A. Żebrowska
Pracownia Immunologii Kardiologicznej i Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
19. "Wstępna ocena przydatności hydroterapeutycznej geotermalnej wody z odwiertu IGH- 1 w
Uniejowie".
M. Żebrowski, M. Bożałek, J. Drożdż, A. Żebrowska
Pracownia Immunologii Kardiologicznej i Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poddębicach.
20. "Świadomość zdrowotna populacji makroregionu łódzkiego w kontekście oceny zgłaszania
się pacjentów na zabiegi balneoterapeutyczne w Ośrodku Naukowo-Badawczym Oddziału
Łódzkiego PTB i MF w Uniejowie - charakterystyka parametrów sojologicznych".
M. Żebrowski, J. Drożdż, S. Foryś, R. Dębiec, A. Żebrowska
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poddębicach.
21. "Problemy organizacji opieki pielęgniarskiej w ośrodkach przyrodoleczniczych oddalonych
od renomowanych ośrodków balneologicznych - na przykładzie nowo tworzonego ośrodka
w Uniejowie".
M. Żebrowski, S. Foryś, A. Żebrowska
Pracownia Immunologii Kardiologicznej i Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
22. "Ziołolecznictwo jako naturalna terapia wspomagająca. Zastosowanie immunologicznego
leku pochodzenia roślinnego w terapii przewlekłego zapalenia mięśnia sercowego"
M. Żebrowski
Pracownia Immunologii Kardiologicznej i Balneologii Kliniki Kardiologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
23. "Dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn; przyczyny i możliwości leczenia
balneofi zykalnego".
M. Janicki, M. Sawka
Rzeszów
24. " Możliwości zastosowania sterowanego oddychaniem podawania aerozoli metodą BCTS
w leczeniu uzdrowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych chorób układu
oddechowego"
Z.Podolec
Ośrodek Aerozoloterapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
25. "Zastosowanie sterowanego oddychaniem podawania aerozoli metodą BCTS w diagnostyce
i monitorowaniu leczenia układu oddechowego"
Z.Podolec
Ośrodek Aerozoloterapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
26. "Organizacja inhalatorium oraz zasady zapewnienia bezpieczeństwa chorych i personelu
medycznego wykonującego inhalacje i badania diagnostyczne układu oddechowego"
Z.Podolec
Ośrodek Aerozoloterapii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznegoim. Jana Pawła II
czas na omówienie plakatu 5-7 min
Przerwa obiadowa 13:30-14 :30


SALA TEATRU ZDROJOWEGO
VIII sesja prac oryginalnych
"Postępy w medycynie fizykalnej"
14:30-16:05

Przewodniczący sesji: prof. dr hab.Włodzisław Kuliński
prof. dr hab. Aleksander Sieroń
prof. dr hab. Jan Czernicki
1. 14:30-14:45 (15 min) "Postępy w laseroterapii niskoenergetycznej".
L. Pokora
Katedra i Zakład Podstaw Terapii Fizykalnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
2. 14:45-14:55 (10 min) "Wpływ zabiegów fi zykalnych na ból i prędkość przewodzenia w
nerwie pośrodkowym u chorych z zespołem cieśni nadgarstka".
W. Kuliński,W. Haładyna, K. Tomczykiewicz, R. Koczorowski, P. Leśniewski
Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie.
Klinika Neurologii WIM w Warszawie.
3. 14:55-15:05 (10 min) "Problemy w postępowaniu fi zykalnym w zespole uszkodzenia
więzadła podłużnego przedniego".
W. Kuliński
Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie.
4. 15:05-15:15 (10 min) "Wpływ kompleksowego leczenia uzdrowiskowego na zespoły
bólowe kręgosłupa szyjnego".
K. Lipińska
Uzdrowisko Szczawno - Jedlina SA
5. 15:15-15:25 (10 min) "Postępowanie fi zykalne w chorobie Parkinsona".

W. Kuliński, W. Pakszy, W. Haładyna, R. Koczorowski, A. Horodejczuk
Klinika Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w Warszawie.
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Warszawie.
6. 15:25-15:35 (10 min) "Wpływ impulsowych pól magnetycznych niskiej częstotliwości
stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wydzielanie hormonów płciowych u
ludzi".
M. Woldańska- Okońska,J. Czernicki
Oddział Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sieradzu.
Katedra Rehabilitacji Świętokrzyskiej Fili w Piotrkowie Trybunalskim.
Klinika Rehabilitacji Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
7. 15:35-15:45 (10 min.) Reakcje behawioralne zwierząt doświadczalnych poddanych
magnetostymulacji
G.Cieślar, K.Sieroń-Stołtyny, A.Plech, T.Dydoń, A.Dydoń, S.Kasperczyk, A.Sieroń.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii
Medycznej
8.15:45-15:55 (10 min) "Wpływ leczenia fi zykalnego na gojenie oparzeń termicznych".
W. Nyka, H.Tomczak
Katedra i Zakład Rehabilitacji Akademii Medycznej w Gdańsku.
9.15:55-16:05 (10 min) "Zastosowanie terapii fotodynamicznej w leczeniu liszaja
twardzinowego i zanikowego sromu".
T. Binikiewicz, A. Olejek, I. Kozak-Darmas,B.Rebielak-Stawecka, A.Ziółkowski, A. Sieroń
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii
Medycznej.
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej.
Katedra i Zakład Patomorfologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.
Przerwa na kawę 16:05-16:30


SALA TEATRU ZDROJOWEGO
IX sesja prac oryginalnych
"Krioterapia w lecznictwie uzdrowiskowym i medycynie fi zykalnej"
16:30-17:50

Przewodniczący sesji: prof. dr hab Włodzimierz Samborski
dr inż Włodzimierz Szmurło
prof. dr hab. Szymon Kubiak
1.16:30-16:50 (20min) "Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na wyniki leczenia chorych na
reumatoidalne zapalenie stawów".
W. Samborski
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Poznaniu.
2. 16:50-17:00 (10min) " Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stężenie wybranych białek
ostrej fazy u chorych na RZS".
M. Sobieska, W.Samborski, M. Atarowska, A. Michałowska, K.Wiktorowicz,
S.Oczachowska-Szafkowska, M.Sobiesiak
Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Medycznej w Poznaniu.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Poznaniu.
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w
Bydgoszczy.
Uzdrowisko Połczyn Zdrój S.A.
3. 17:00-17:10 (10min) "Zmiany profi lu glikolizacji kwaśnej . - 1 glikoproteiny
antychymotrypsyny, transferyny pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej u chorych na
RZS".
M.Atarowska, M.Sobieska, W.Samborski, A.Michałowska , M.Sobiesiak, K.Wiktorowicz,
R.Szafkowski
Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Medycznej w Poznaniu.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Poznaniu.
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w
Bydgoszczy.
Uzdrowisko Połczyn Zdrój S.A.
4. 17:10-17:20 (10min) "Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej u chorych na RZS
poddanych zabiegom krioterapii ogólnoustrojowej".
M. Sobieska, S. Oczachowska-Szafkowska, A.Kostrzewa, W.Samborski, M.Atrowska,
K.Wiktorowicz,J. Chojnowski
Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Medycznej w Poznaniu.
Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Poznaniu.
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w
Bydgoszczy.
Uzdrowisko Połczyn Zdrój S.A.
5. 17:20-17:30 (10min) "Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na zachowanie się
układu wegetatywnego na podstawie analizy wybranych parametrów zmienności rytmu
zatokowego".
L. Jagodziński, A.Stanek, M.Puszer, A.Sieroń ,G.Cieślar, B.Wisniewska, E.Romuk,
B.Skrzep-Poloczek, E.Birkner
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii
Medycznej
Śląskie Centrum Rehabilitacji.
Katedra i Zakład Biochemii ŚląskiejAkademii Medycznej.
6. 17:30-17:40 (10min) "Ocena frakcji wyrzutowej lewej komory serca u pacjentów poddanych
krioterapii ogólnoustrojowej".
L.Jagodziński, A.Stanek, M.Puszer, A.Sieroń,G.Cieślar,B.Wiśniowska, E.Romuk,B.Skrzep-
Poloczek, E.Birkner
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiej Akademii
Medycznej.
Śląskie Centrum Rehabilitacji.
Katedra i Zakład Biochemii Śląskiej Akademii Medycznej.
7. 17:40-17:50 (10min) "Nowoczesne rozwiązania techniczne konstrukcji komór do terapii
ogólnoustrojowej".
W.Szmurło
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznejw
Bydgoszczy - (Ciechocinek).
*Czas doniesień10 min wraz z dyskusją
Przerwa 17:50-18:00
ZAKOŃCZENIE ZJAZDU GODZ. 18:00