XIX ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA BALNEOLOGII I MEDYCYNY FIZYKALNEJ SZCZAWNO ZDRÓJ 2003

 


Patronat honorowy- Minister Zdrowia: Leszek Sikorski

DOKŁADNY PLAN SESJI PLENARNYCH (można uzyskać klikając tutaj)


Szanowni Goście
Drodzy -Koleżanki i Koledzy !

Dziś rozpoczynamy kolejny XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i
Medycyny Fizykalnej. . Jest to największe wydarzenie naukowe balneologii i medycyny fi zykalnej w naszym kraju. Zjazdy nasze odbywają się co 2 lata za każdym razem w innym uzdrowisku.
W tym roku spotykamy się w pięknym Szczawnie Zdroju, które jest nie tylko atrakcyjne, dobrze zadbane i zorganizowane ale przede wszystkim jest to uzdrowisko, które zachowało tradycyjne metody terapii uzdrowiskowej
z uwzględnieniem postępu w lecznictwie i technice.
Każdy Zjazd ma swój indywidualny charakter różniący się nie tylko tematyką programu naukowego wynikającego z postępu w tej dziedzinie nauki ale również z uwagi na specyfi czne cechy jakie nadaje miejsce obrad i spotkań
naukowych.
Cieszymy się że w obecnym Zjeździe wezmą udział znakomici Goście zagraniczni w tym prof. Yuko Agishi - Prezes Japońskiego Towarzystwa Balneologicznego i Medycyny Fizykalnej i Klimatologii oraz prof. Janka Zalešakova-
Vice Prezes Europejskiego Towarzystwa Uzdrowisk. Udział swój zgłosili również Goście z Ameryki, Litwy i Francji.
Po raz pierwszy w naszym Zjeździe udział biorą Pielęgniarki uzdrowiskowe , które są zrzeszone w sekcji naszego Towarzystwa. Cieszymy się, że nasze wspólne spotkanie uzupełni wiedzę z zakresu działalności lekarskiej i pielęgniarskiej w lecznictwie uzdrowiskowym.
Główną tematyką XIX Zjazdu Balneologicznego jest problematyka jakości usług uzdrowiskowych rozumiana interdyscyplinarnie. Z tego zakresu wygłoszone zostaną wykłady przez wybitnych specjalistów z zakresu medycyny, balneochemii, klimatologii, balneotechniki, ekonomiki i zarządzania. Pozostałe sesje udostępnione zostały doniesieniom naukowym dla osób pracujących w dziedzinie balneologii i medycyny fi zykalnej oraz dziedzinach pokrewnych. Stworzono też możliwości prezentacji swoich osiągnięć w formie sesji plakatowej.
Jestem głęboko przekonana o dobrej organizacji obecnego Zjazdu, co w dużej mierze należy zawdzięczać kierownictwu i pracownikom Uzdrowiska Szczawno Zdrój, które z całym Zespołem zaangażowało się aktywnie w działalność organizacyjną Zjazdu.
Życzę Gościom i wszystkim Uczestnikom Zjazdu balneologicznego wiele satysfakcji naukowych z pozyskania wiedzy i dobrze wykorzystanego czasu dla samokształcenia .
Mam nadzieję, że spotkania towarzyskie silnie zintegrują środowisko, i pozwolą na lepsze poznanie się i wzajemny szacunek dla naszej ważnej społecznie pracy uzdrowiskowej. Myślę, że znajdzie się również okazja do poznania
okolic pięknego Regionu Dolnośląskiego.


Życzę wszystkim udanego Zjazdu.
prof. dr hab. Irena Ponikowska

 

KOMITET HONOROWY:
o Ewa Kralkowska- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
o prof. dr hab. Leszek Paradowski - Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu
o Henryk Gołębiewski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego
o prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz- Katedra i Klinika Endokrynologii A. Medycznej we Wrocławiu
o prof. dr hab. Krzysztof Wronecki - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
o Małgorzata Ostrowska - Poseł RP
o Stanisław Sas- Poseł RP, przewodniczący komisji ds. uzdrowisk
o Tadeusz Wlaźlak - Burmistrz Miasta Szczawno Zdrój

ORGANIZATORZY:
o Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
o Uzdrowisko Szczawno Zdrój - Jedlina S.A.
o Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM w Bydgoszczy (Ciechocinek)


KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY
o prof. dr hab. Irena Ponikowska - Przewodnicząca
o mgr Jerzy Więcek- Wice- Przewodniczący
o dr Piotr Kalmus
o dr inż. Włodzimierz Szmurło
o doc. dr hab. Barbara Krawczyk
o dr n farm Teresa Latour
o dr med. Waldemar Krupa
o prof. dr hab. Włodzisław Kuliński
o dr med. Bogusław Stokłosa
o dr Krystyna Jędrusińska
o mgr Liliana Szynkowska
o dr Jerzy Szymczyk

 

Ramowy plan Zjazdu:


11.wrzesień (czwartek): - przyjazd uczestników,rejestracja
-uroczyste otwarcie Zjazdu godz.17:00 w sali Teatru Zdrojowego
12 wrzesień( piątek): I sesja plenarna "Jakość usług uzdrowiskowych"
-część I godz.8:30-11:40
-przerwa
-część II: godz.12:00-14:00
-II sesja prac oryginalnych "Postępy w balneologii"-godz.15;00-18:10
-przerwa
uroczysta kolacja godz. 20:00
13 wrzesień (sobota):III sesja prac oryginalnych
"Postępy balneologii" -godz.9:00-9:50
-przerwa
-IV sesja prac oryginalnych "Postępy balneochemii" -godz.10:20-11:00
-przerwa
-V sesja prac oryginalnych "Postępy bioklimatologii" -godz.11:30-12:10
-przerwa
-VI sesja plakatowa (A) -godz.12:30-13:30
-VII sesja plakatowa (B) -godz.12:30-13:30
-przerwa obiadowa
-VIII sesja prac oryginalnych " Postępy w-medycynie fi zykalnej"-godz.14:30-16:05
-przerwa
-IX sesja prac oryginalnych "Krioterapia w -lecznictwie uzdrowiskowym i medycynie fizykalnej" -godz.16:30-17:50
Zakończenie Zjazdu godz. 18:00

 

UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU W TEATRZE ZDROJOWYM W DNIU 11.09 O GODZ. 17:00


o Przywitanie Gości i Uczestników - mgr Jerzy Więcek, Prezes uzdrowiska Szczawno - Jedlina SA
o Wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Balneologi i Medycyny Fizykalnej - prof. dr hab.Irena Ponikowska
o Otwarcie Zjazdu - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Irena Ponikowska
o Wystąpienie Gości
o Referat " Uzdrowisko Szczawno Zdrój przykładem programowego rozwoju medycyny uzdrowiskowej w Polsce"- mgr Jerzy Więcek, dr med. Bogusław Stokłosa
o Koncert kameralny
o Koktajl recepcyjny
o Wystawa fi rm: Hall Domu Zdrojowego (czynna przez cały czas Zjazdu)


INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Biuro obsługi Zjazdu- znajduje się w Domu Zdrojowym, czynne:
- dnia 11.09 w godz. 7:00-17:00; dnia 12.09 w godz. 700-1800; dnia 13.09 w godz. 7:00-18:00
Noclegi i wyżywienie - Dom Zdrojowy, ewentualnie dodatkowy obiekt uzdrowiskowy.
Miejsce obrad: Teatr Zdrojowy - otwarcie Zjazdu, sesja I część 1 i 2
Dom Zdrojowy - sesja II
Teatr Zdrojowy - sesja III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Dojazd do Szczawna : pociągiem do Wrocławia i Wałbrzycha
samochodem - parking zapewniamy
Imprezy towarzyszące:
- zwiedzanie zamku Książ (dla wszystkich uczestników)
- zwiedzanie Zespołu Klasztornego Cystersów w Krzeszowie (dla gości i osób towarzyszących)
- zwiedzanie Uzdrowiska Szczawno Zdrój
Patronat medialny: "Służba Zdrowia"
Sesje prac oryginalnych- czas wystąpienia (10min) prezentacje referatu możliwe jest przy użyciu projektora
przeźroczy, folii lub rzutnika multimedialnego.
Sesje plakatowe: odbywają się w hallu Teatru Zdrojowego. Plakaty należy powiesić 11 września, rozmiar
(100x150cm). Referowanie przy plakatach (5-7 min.) dnia 13.09 o godz. 1230-1330. Organizatorzy
zabezpieczają materiały do umieszczenia plakatów na tablicach. Plakaty powinny wisieć przez cały okres
Zjazdu.