INFORMACJE

XIX Kongres Balneologiczny

Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

w Szczawnie Zdrój-

 

Plan zjazdu oraz plan sesji plenarnych można znaleźć klikając tutaj

 

 

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej


Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.
Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (Ciechocinek)

KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab., Irena Ponikowska - Przewodnicząca
mgr inż. Jerzy Więcek - Vice Przewodniczący (Szczawno)
dr Piotr Kalmus - Skarbnik
Dr inż. Włodzimierz Szmurło - Sekretarz
Doc.dr hab. Barbara Krawczyk
Dr n. farm. Teresa Latour
Dr med. Waldemar Krupa
Prof.dr hab. Włodzisław Kuliński
dr Bogusław Stokłosa (Szczawno)
dr Krystyna Jędrusińska (Szczawno)
mgr Lilianna Szynkowska
dr Jerzy Szymczyk

SPONSORZY

Wszystkie firmy wytwarzające produkty i usługi na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego i fizykoterapii proszone są o zgłaszanie swego udziału w zjeździe za pomocą formularza. Formularz proszę o wysłanie pocztą lub faksem na adres Kliniki Balneologii

TEMATYKA NAUKOWA

1. Jakość usług w lecznictwie uzdrowiskowym.
2. Postęp w medycynie fizykalnej, balneochemii i bioklimatologii.
3. Opieka pielęgniarska w lecznictwie uzdrowiskowym.
4. Tematy wolne.


Szczwno-Zdrój- Dom Zdrojowy

 

INFORMACJE OGÓLNE

Termin Zjazdu 11-13 wrzesień 2003
Miejsce obrad, zakwaterowania, wyżywienia - Uzdrowisko Szczawno -Jedlina (obiekty uzdrowiskowe); ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój, tel/fax 074 / 843-5105, 74 / 843-67-64
Biuro Obsługi Zjazdu: Uzdrowisko Szczawno- Dom Zdrojowy, czynne od 11.09 do 13.09.2003 w godz. 8.00-18.00
Rejestracja uczestników Zjazdu -Biuro Obsługi Zjazdu, Dom Zdrojowy, w dniu 11.09.2003 od godz. 8.00
Adres do korespondencji (zgłaszanie referatów, uczestnictwo, rezerwacje noclegów i wyżywienia): Katedra i Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM; 87-720 Ciechocinek, ul. Leśna 3, tel./fax 0-54/283-39-45, 283-39-15

KALENDARIUM


Termin zgłaszania referatów ze streszczeniami do 1 czerwca 2003.
Termin zgłaszania uczestnictwa i wpłat za uczestnictwo na załączonym formularzu do 30 czerwca 2003
Termin rezerwacji noclegu i wyżywienia na załączonym formularzu łącznie z wpłatą, do 30 czerwca 2003

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Proszę wysłać LISTEM lub FAKSEM załączony do komunikatu zjazdowego formularz lub pobrać go tutaj i wysłać go do Katedry i Kliniki Balneologii, Leśna 3; 87-720 Ciechocinek, tel/fax: 054-283-3915

RAMOWY PROGRAM

11 wrzesień (czwartek)
1. Rejestracja uczestników
2. Uroczyste otwarcie i wieczór recepcyjny (od 17.00 do 21.00)
12 wrzesień (piątek)
1. Sesja plenarna
2. Sesje prac oryginalnych
3. Bankiet - spotkanie koleżeńskie
13 wrzesień ( sobota)
1. Sesja plenarna
2. Sesje prac oryginalnych
3. Podsumowanie i zakończenie zjazdu (koło godz. 18 )

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA REFERATU

1. Nazwisko, imię autorów z podkreśleniem osoby wygłaszającej referat
2. Tytuł referatu
3. Ośrodek z którego pochodzi praca
4. Streszczenie - 1 strona maszynopisu

Streszczenia należy przesyłać do


LISTEM LUB FAKSEM do Katedry i Kliniki Balneologii AM, pod adres: ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek, tel./fax 054/2833915
Czas wygłoszenia referatu 10 min.
Organizatorzy zapewniają możliwość prezentacji z użyciem rzutnika przeźroczy,
folii i prezentacji multimedialnej.

Szczawno Zdrój- Pijalnia Wód Mineralnych

 

OPŁATY, KOSZTY ZJAZDOWE

Opłata rejestracyjna:

a) dla członków PTBiMF -120,00 zł
b) dla pozostałych osób -200,00 zł
c) dla osób towarzyszących 50,00 zł

Koszty zakwaterowania i wyżywienia- 350,00 zł za 3 noclegi z wyżywieniem i imprezami towarzyszącymi (120,00 zł za dobę nocleg +wyżywienie)

Wszystkie wpłaty należy dokonać na konto Towarzystwa

Konto: Kredyt Bank PBI S.A. o / Włocławek
15001780-80000312-121780014444

Uprzejmie prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych uczestnictwa oraz kserokopii dowodu wpłaty na adres Katedry i Kliniki Balneologii

Osoby, które będą chciały uzyskać rachunek związany z kosztami zjazdu, powinny podać następujące dane: imię i nazwisko osoby wpłacającej lub nazwa firmy, miejscowość, kod, ulica, nr domu, NIP, kwota rachunku, dane uczestnika (jeśli mają być umieszczone na rachunku).
Nasze Towarzystwo nie jest płatnikiem Vat!!

ZAPRASZAMY!!!

Plan zjazdu oraz plan sesji plenarnych można znaleźć klikając tutaj

(kliknij aby zobaczyć powiększenie zaproszenia)