Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


ul. Leśna 3, 87-720 CIECHOCINEK
tel. (054)283 3915 fax. 283 3945 ; info@balneoklinika.com


KIEROWNIK :
prof. dr hab. Irena Ponikowska

PRACOWNICY :


Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
Dr n. tech. Włodzimierz Szmurlo
Dr med. Jacek Chojnowski - asystent
lek.med Robert Szafkowski-asystent

Pracownicy naukowo-techniczni:
mgr Iwona Szczawinska, Aldona Makowska, mgr Karolina Makowska, mgr Aleksandra Sobczak, Jadwiga Kasprzak


1. Informacje ogólne
Katedra i Klinika Balneologii jest jednostką naukowo-dydaktyczną Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy usytuowaną na bazie uzdrowiska Ciechocinek, oddalonego od Bydgoszczy o 60 km i usytuowaną w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym ( www.balneoklinika.com ). Katedra Balneologii jest jedyną tego typu placówką w kraju, stąd ma wiele zadań ogólnokrajowych w zakresie medycyny uzdrowiskowej. Spełnia funkcje naukowe dydaktyczne oraz usługowo lecznicze. Katedra jest siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Organizuje zjazdy naukowe, wydaje podręczniki oraz kwartalnik "Balneologia Polska". W Domu Zdrojowym na bazie Kliniki stworzony został Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w skład którego wchodzą: Klinika Balneologii i Chorób Przemiany Materii, oraz Poradnia Diabetologiczna.


2. Profil leczniczy
Działalność usługowo-lecznicza obejmuje następujące choroby:
- Cukrzyca typu 1 i 2
- Powikłania cukrzycowe naczyniowe i neurologiczne
- Otyłość powikłana- z cukrzycą, chorobą wieńcową, nadciśnieniem
- Otyłość ogromna (BMI <40):leczenie zachowawcze, w tym przed i po operacji
- Zespół stopy cukrzycowej (przed i po amputacjach, z owrzodzeniami)
- Niedokrwienie kończyn dolnych na tle miażdżycy
- Owrzodzenia żylakowe podudzi
- Osteoporoza
- Gościec reumatoidalny
- Łuszczyca
Na uwagę zasługuje rozpoczęty nie tak dawno program łączony zachowawczo-operacyjny leczenia otyłości ogromnej (chorobliwej ). Leczenie zachowawcze i kwalifikowanie do zabiegu odbywa się w Klinice Balneologii a leczenie operacyjne w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii w Bydgoszczy. Więcej informacji na temat leczenia operacyjnego można znalezć na stronie internetowej Kliniki Chirurgii.


3. W jaki sposób można leczyć się w Klinice Balneologii i Chorób Przemiany Materii


Przyjmujemy pacjentów :
a) bezpłatnie- na skierowanie Narodowego Funduszu Zdrowia z województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego i Wielkopolskiego, w ramach zakontraktowanych świadczeń (liczba miejsc ograniczona kontraktami),
b) odpłatnie- po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie Kliniki(tel 054-283 39 45)- (więcej informacji można znaleźć klikając tutaj).


Oferujemy następujący pakiet usług:
· zakwaterowanie w pokojach 2 i 1 osobowych z łazienką, TV
· zabiegi balneologiczne - trzy zabiegi dziennie w tym kąpiele w basenie solankowym, w tym samym obiekcie, oraz zabiegi ozonowo-tlenowe
· badania laboratoryjne zależnie od potrzeb pacjenta
· badania czynnościowe (naczyniowe, EKG, spirometryczne, USG, skład masy ciała)
· opiekę lekarską i pielęgniarską całodobową sprawowowaną przez wysoko wykwalifikowanych pracowników.
· posiłki 3 - 5 razy dziennie, w tym dieta cukrzycowa, niskokaloryczna, niskocholesterolowa, wysokowapniowa (osteoporoza)

4. Aktualna problematyka badawcza
- Badania nad czynnikami ryzyka miażdżycy i powikłaniami cukrzycy-badania poznawcze, programy lecznicze i prewencyjne.
- Optymalizacja leczenia zespołu stopy cukrzycowej z wykorzystaniem nowej metody- balneoozonoterapii i metod fizykalnych
- Badania nad wykorzystaniem czynników fizykalnych, balneologicznych i kinezyterapii w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycy
- Mechanizm działania i efekty lecznicze zabiegów balneofizykalnych- prace badawcze i aplikacyjne.
- Otyłość jako zespół zaburzeń metabolicznych- badania poznawcze i własne programy lecznicze.
- Łączony program zachowawczo-operacyjny leczenia otyłości ogromnej
- Optymalizacja leczenia owrzodzeń żylakowych podudzi wykorzystaniem nowych metod balneofizykalnych.
- Badania nad markerami uszkodzenia śródbłonka u chorych na cukrzycę i w otyłości
- Badanie nad wykorzystaniem zabiegów balneofizykalnych w gośćcu reumatoidalnym -badania aplikacyjne i studium porównawcze.
- Osteoporoza- własny program terapeutyczny i profilaktyczny z wykorzystaniem zabiegów balneofizykalnych
- Opracowanie programów kinezyterapii w niedokrwieniu kończyn dolnych w zespole stopy cukrzycowej i osteoporozie
- opracowanie nowych urządzeń i usprawnień technicznych aktualnych metod aplikacyjnych w lecznictwie uzrowiskowym
- Opracowanie własnej metody balneofototerapii do leczenia wybranych chorób dermatologicznych
- Krioterapia ogólnoustrojowa - wpływ na stan kliniczny i układ immunologiczny chorych


5. Dydaktyka

Działalność dydaktyczna obejmuje: szkolenie studentów VI Roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy z zakresu podstaw balneologii. Na kierunku Fizjoterapii Akademii Medycznej w Bydgoszczy prowadzimy zajęcia w zakresie przedmiotów:

nazwa nazwa (ang) kierunek typ studiw rok studiów
1. Fizykoterapia Physicotherapy Fizjoterapia - dzienne i wieczorowe 5-letnie magisterskie
- zaoczne 5-letnie magisterskie
III
2. Kliniczne podstawy fizjoterapii w Balneologii Clinical Principles of Physiotherapy in Balneology Fizjoterapia - dzienne i wieczorowe 5-letnie magisterskie IV
3. Balneologia i medycyna fizykalna
Balneology and Physical Medicine
Fizjoterapia - dzienne 2-letnie magisterskie I
4. Zaburzenia metaboliczne Metabolic diseases Fizjoterapia
- dzienne i wieczorowe 5-letnie magisterskie
IV
5. Fizjoterapia w chorobach metabolicznych Physiotherapy in metabolic diseases Fizjoterapia - dzienne 2-letnie magisterskie I
6. Balneologia Balneology Lekarski - dzienne VI

 

Szkolenie podyplomowe prowadzone w Klinice Balneologii przeznaczone są dla lekarzy zatrudnionych w uzdrowiskach polskich oraz zakładach fizjoterapii i fizykoterapii oraz w lecznictwie pozauzdrowiskowym w kraju. Zorganizowane są one w formie kursów (5 tygodni w roku) i staży podyplomowych, zakończonych egzaminem specjalizacyjnym z balneologii i medycyny fizykalnej.
Pracownicy Kliniki biorą tez udział w szkoleniu diabetologicznym lekarzy w skali regionu i kraju. Ponadto na bazie kliniki prowadzone są prace doktorskie. Aktualnie realizowanych jest 5 prac doktorskich w naszej Klinice.


6. Dodatkowe badania specjalistyczne wykonywane w naszej Klinice:
- oznaczanie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) i mikroalbuminurii
- badanie czynników krzepnięcia krwi i fibrynolizy
- badania spirometryczne
- badanie składu ciała i oznaczanie podstawowej przemiany materii
- badania mikrokrążenia metodą laser-doppler
- badania mikrokrążenia metodą oxymetrii przezskórnej
- kapilaroskopia
- badania czynnościowe
- holterowskie badanie EKG
- USG, EKG
- badanie wydolności fizycznej
- rutynowe badania laboratoryjne (glikemia , lipidogram, fibrynogen, badanie ogólne moczu, morfologia krwi, stężenie kreatyniny i mocznika we krwi, elekrtolity)

7. Wybrane publikacje

1.Ponikowska I.: Diabetologia uzdrowiskowa, Toruń,1992 (podręcznik)
2.Ponikowska I. i wsp. :Odczyn uzdrowiskowy u chorych na cukrzyce w przebiegu leczenia
uzdrowiskowego, Pol. Tyg. Lek.. 1992,47,19
3.Ponikowska I. i wsp.:Wplyw redukcji otyłości na zapotrzebowanie na insulinę egzogenna u otyłych z
cukrzyca typu 2, Diabetologia Polska 1995,2,129
4.Ponikowska I.(red.):Medycyna uzdrowiskowa w zarysie, Warszawa,1995(podręcznik)
5.Ponikowska I,Kowalewska B.: Wyniki kinezyterapii naczyniowej u chorych na cukrzyce z
makroangiopatią, Pol. Tyg. Lek. 1996,51,16
6. Ponikowska I.: "Zwyczaje żywieniowe otyłych z cukrzyca typu 2", Polski Tygodnik Lekarski, 1996,51,23
7. Ponikowska I. , Chojnowski J., Szymanska E. :"Badania stężenia fibrynogenu we krwi u chorych na cukrzyce typu 2 z otyłością brzuszna."- Balneologia Polska 1997,39,170.
8.Chojnowski J., Ponikowska I. :"Wyniki badań klinicznych nad wykorzystaniem kąpieli ozonowych."- Balneologia Polska, 1998,40,52.
9.Ponikowska I.: Kompendium Balneologii( Rekomendacje Krajowego Konsultanta )
Toruń, 2001 (podręcznik )
10. Ponikowska I., Styś A., Iwankiewicz-Rak B.: Typowanie głównych parametrów jakości w lecznictwie uzdrowiskowym, Toruń, 2001
11." Kompendium Balneologii"- Toruń, Adam Marszałek, 2002
12. Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Warszawa 2009, Medipress