Witamy na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Nasze Towarzystwo jest jednym z najstarszych polskich medycznych towarzystw naukowych, powstałym w 1905 roku w Krakowie.

Jest jedynym towarzystwem naukowym w Polsce, grupującym lekarzy balneologów i medycyny fizykalnej, organizatorów lecznictwa uzdrowiskowego i magistrów pielęgniarstwa, pracujących w uzdrowiskach polskich.

Zajmujemy się problematyką z zakresu medycyny uzdrowiskowej i fizykalnej. Organizujemy zjazdy i kongresy naukowe. Wydajemy kwartalnik "Balneologia Polska", którego redaktorem jest. prof. dr hab. Włodzisław Kuliński. Prezesem Towarzystwa jest prof. dr hab. Irena Ponikowska, kierownik Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii AM. w Bydgoszczy, z siedzibą w Ciechocinku.