Nowy punktowy system doskonalenia zawodowego

Obowiązuje wszystkich lekarzy specjalistów z balneologii i medycyny fizykalnej

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

W związku z tym, że ukazało się "Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy" z dnia 6 października 2004 (Dz.U. 2326) przestała obowiązywać punktacja ustalona przez nasze Towarzystwo. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że uzyskana dotychczasowa punktacja będzie wliczona do okresu rozliczeniowego. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia każdego lekarza, a więc w tym i balneologa lub lekarza pracującego w lecznictwie uzdrowiskowym obowiązuje zdobycie 200 punktów w ciągu 4 lat. W jaki sposób zdobyć punkty oraz sposób weryfikacji i wpisu podany jest w załączniku nr 3, który podaję poniżej.
Pragnę podkreślić, że stosunkowo wysoko punktowany jest udział w zjazdach naukowych. Przykładowo za udział w XX Kongresie Balneologicznym w Krynicy ( w dniach 1- 4. 09. 2005) można uzyskać 30 - 40 punktów.
Zachęcam też Państwa do udziału w szkoleniach organizowanych przez Koła terenowe naszego Towarzystwa, za każde z nich uzyskać można 3 punkty (a więc w ciągu roku uzyskać można 36 punktów zakładając, że zebranie odbywa się 1 raz w miesiącu).
Za indywidualną prenumeratę Balneologii Polskiej można uzyskać 5 punktów, a za przynależność do Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 5 punktów. Wysoko oceniane jest szkolenie realizowane w ramach specjalizacji, od momentu otwarcia specjalizacji uzyskać można 50 punktów na rok.

Udokumentowana wysoka punktacja może być przydatna w następujących sytuacjach:
- postępowanie konkursowe
- przyjęcie do pracy
- postępowanie kwalifikacyjne do otwarcia specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej
- otwarcie przewodu doktorskiego
- inne

Konsultant Krajowy w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i
Medycyny Fizykalnej.

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska

 
 
Jak rozpocząć specjalizacje z balneologii i medycyny fizykalnej?
 
Informacje dla uczestników kursów
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2002
 
Kursy specjalizacyjne w_r.2003
 

Program specjalizacji