Balneologia Polska ZESZYT 4- 1973

 

 

SPIS TREŚCI

 

1.     S. Bąk, W. Ogrodzki, A. Zalewski, A. Nazarewicz ”Uzdrowiskowe leczenie zmian pozakrzepowych w żyłach głębokich  kończyn dolnych „

2.     Z. Alwasiak, M. Dziwisz, J. Mastalerz” Badania gazometryczne krwi chorych na zarostowe stwardnienie tętnic obwodowych przed i po leczeniu uzdrowiskowym w Lądku Zdroju „

3.     J. Berner, J. Czajkowski, R. Kujawski, B. Serafin, Z. Szuflet” najczęstsze powikłania po leczeniu  balneologicznym w Lądku Zdroju  chorych na choroby tętnic”

4.     A. Sołtysiak „Podstawy oceny wyników leczenia uzdrowiskowego w Lądku Zdroju na zarostowe stwardnienie naczyń „

5.     J. Lewandowska, D. Piltz „ Zachowanie się niektórych  współczynników wentylacji płuc u dzieci leczonych w Szczawnicy na dychawicę oskrzelową „

6.     E. Markiewicz, Z. Radzikowski „ Wyniki leczenia balneoklimatycznego zanikowych nieżytów górnych dróg oddechowych u chorych po X – terapii”

7.     T. Martynowski, J. Dankiewicz” Dychawica oskrzelowa  o ciężkim i długotrwałym przebiegu jako wynik lambliozy wyleczona enteboxem i siorteranem „

8.     T. Martynowski, J. Dankiewicz, K. Strzegocka „ Wyniki sanatoryjnego leczenia przewlekłych nieżytów oskrzeli w Dusznikach  Zdroju „

9.     B. Lutomski, H. Fiszer, M. Zappa „ Dynamometria uda po częściowej endoprotezoplastyce metalowej stawu biodrowego z zastosowaniem  protezy typu Austin – Moore’a u 50 usprawnianych chorych „

10.  T. Witwicki, M. Atoszek, J. Kempka, J. Zaharjasiewicz „ Leczenie balneologiczne zespołu bolesnego barku „

11.  T. Witwicki, A. Daniluk, J. Siedlik ”Próba leczenia okładami  borowinowymi stwardniającego zapalenie kości „

12.  W. Kochański, W. Franczuk „ Wyniki leczenia balneorehabilitacyjnego po złamaniu kończyn dolnych "

13.   S. Piątkowski, C. Rejzner, J. Lubaś „ usprawnienie osób po niedawnych obcięciach kończyn dolnych „

14.  J. Hasik , E. Gawlak, K. Kuleszki „ Leczenie uzdrowiskowe zaburzeń czynnościowych jelita grubego „

15.  J. Hasik, E. Gawlak, K. Kuleszo, B,Dul” Obraz kliniczny zniekształceń pęcherzyka żółciowego „

16.  E. Gawlak, A. Kalacińska, B. Dul „ Dyskineza pęcherzyka żółciowego wśród chorych leczonych w sanatorium w Inowrocławiu”

17.  S. Lizak” Wpływ kuracji pitnej woda ze źródła „ Anna” w Żegiestowie Zdroju  na poziom cholesterolu i fosfolitów w surowicy „

18.  St. Lizak, J. Kulbat „ Wpływ kuracji pitnej wodą ze źródła „ Anna” w Żegiestowie  Zdroju  na poziom żelaza i magnezu w surowicy krwi oraz  na zachowanie się wskaźnika  hemoglobiny i krwinek czerwonych „

19.  J. Lorenz, J. Otręba ,J. Stolarczyk „ Wpływ kuracji pitnej  wodą „ Marysieńka „  na florę bakteryjną  dróg moczowych ‘

20.  J. Sieroszewski, M. Królikowska , Z. Łęgiewska , „ Rehabilitacja  w stanach pooperacyjnych  narządu rodnego „

21.  J. Kieszkiewicz , „ Wyniki leczenia rehabilitacyjnego u kobiet ze zmianami  zapalnymi narządu rodnego „

22.  J. Zimmermann- Górska , B. Konieczna ” Odległe wyniki leczenia  choroby zwyrodnieniowej stawów rumalonem „

23.  M. Sobieszczyk, D. Ramlau, A. Kierzek, „ Rehabilitacja  chorych z gośćcem reumatoidalnym poddanych synowektomii stawów  nadgarstkowych i kolanowych „

24.  T. Witkowicki, A. Daniluk, H. Kozłowska, M. Antoszek, A. Jasińska- Czarnecka „ Leczenie zmian zniekształcających stawu biodrowego borowiną „

25.  A. Baranowska, Z. Janik- Strobel „ Wpływ czynników klimatycznych i pogody na częstość występowania objawów  podmiotowych  u chorych po zawale serca i po operacji serca „

26.  I . Ponikowska „ Kinezyprofilaktyka cukrzycy i angiopatii  cukrzycowej „

27.  I. Ponikowska, T. Fajfrowski „ Wyniki leczenia  cukrzycy w świetle spostrzeżeń  Diabetologicznej Poradni  Przyklinicznej w Poznaniu „

28.  H. Kowalenko, „Myśl biometeorologiczna w XVI w. „

29.  S. Tyczka, „ II sympozjum Talassoterapii w Kołobrzegu 30-V-1VI 1973”

30. J. Jankowiak „ Ocena książki pod redakcją prof. F. Besancon , Therapeutique Thermale et Climatique”