BALNEOLOGIA POLSKA

TOM XLI

zeszyt 3-4/1999

 

Spis treści

Prace kliniczne

1.Ewa Boerner, Halina Podbielska „ Badania skuteczności  laseroterapii z wykorzystaniem  metody  palcebo  w chorobach  zwyrodnieniowych  narządów  ruchu”

1.     Danuta Jakubowska, Magdalena Kubacka, Aleksander Sieroń, Agata Stanek, Ewa Kwiatek – Kolcon, Tomasz Kubacki”  Choroba z odkładania  priofosforanu wapnia – CPPD”

2.     Tomasz S Rybak, Włodzisław Kuliński, Andrzej Misztela, Józef Mróz, Ziemowit Potakiewicz „ Dyskopatie  przepuklinowe  w dolnym odcinku kręgosłupa – rokowanie „

3.     Józef Mróz, Włodzisław Kuliński, Andrzej Misztela, Janusz  Orłowski, Tomasz Rybak „ Postępowanie  fizykalno -  usprawniające  w zespole  bolesnego barku”

4.     Andrzej Misztela, Włodzisław Kuliński, Toamsz Rybak, Józef Mróz „ Zastosowanie  sztucznych  kąpieli  siarczkowo- siarkowodorowych w leczeniu  reumatoidalnego  zapalenia stawów”

5.     Marek Kulej, Janusz Płomiński, Agnieszka Zdrodowska, Milena Okrzeja, Włodzisław Kuliński „ Postępowanie fizykalno -  usprawniające  w chondromalacji stawu  rzepkowo –udowego

6.     Agnieszka  Niemierzycka” Zastosowanie  niskoenergetycznego promieniowania  laserowego  w chorobie  zwyrodnieniowej  stawów  kolanowych”

7.     Jan Łazowski „ Salutogeneza i inne  koncepcje radzenia  sobie  ze stresem „

8.     Konrad Włodarczyk, Irena Ponikowska , Iwona Szczawińska, Jacek Chojnowski „ Wyniki odległe  leczenia mieszaniną  tlenowo- ozonową  chorych z  niedokrwieniem  kończyn dolnych „

10   . Piotr Kalmus, Konrad Włodarczyk,, Irena Ponikowska, Eleonora  Piotrowska, Anita Szuflicka, „ Wyniki leczenia  reumatoidalnego zapalenia  stawów zabiegami krioterapeutycznymi i peloidowymi”

11    Piotr Kalmus, Konrad Włodarczyk,  Grażyna Ostrowąż – Sypniewska,  Grazyna Chodakowska – Akolińska, Irena Ponikowska. „ Badania poziomu osteokalcyny i crosslaps  u chorych  z  osteopenią i chorobą zwyrodnieniową stawów”

 

 

 

BALNEOTECHNIKA

 

1.     Krystyna Czajka, Teresa Latour, Danuta Sziwa, Mirosława  Adamczewska, Michał Drobnik” Wpływ różnorodnych  warunków  eksploatacji leczniczych basenów solankowych na ich  stan  sanitarnohigieniczny oraz  walory lecznicze”

 

Z HISTROII  MEDYCYNY  UZDROWISKOWEJ

 

1.     Mariusz Migała „ Wodolecznictwo metodą Kneippa stosowane  w II połowie  XIX w oraz w I połowie XX wieku w uzdrowisku Bad Ziegenhals  Głuchołazy)

2.     Barbara  Krawczyk, Lecznictwo  uzdrowiskowe na  południowo -  wschodnich kresach Polski w okresie  międzywojennym”

3.     Eugeniusz Gawlak „ 125 lat  lecznictwa  uzdrowiskowego w Inowrocławiu”

 

RECENZJE

 

1. Anna Sraburzyńska – Lupa, „ Recenzja książki Malte  Buhringa pt: Naturheilkunde Verlag C. H Beck 1997

 

INFORMACJE

Przemysław Adamczyk- Co można  znaleźć  na stronie internetowej PTBB i MF ?

Irena Ponikowska  Informacje  Zarządu Głównego

Urzędowy wykaz  wyrobów  medycznych.