Balneologia Polska 3-4/1998 Tom  XXXX,

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

1.     Feliks Jaroszyk, Dariusz Włodarczyk, Sławomir Jaroszyk Wpływ stałego pola magnetycznego na czas reakcji motorycznej wywołanej bodźcami optycznymi

2.     Paweł Serafin, Dariusz Marcinowski, Janusz Jurczyk, Zbigniew Serafin Wpływ magnetostymulacji na zmiany stężenia wybranych elektrolitów u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej

3.     Dariusz Marcinowski, Szymon Kubiak Wpływ pola magnetycznego generowanego przez MRS 2000 na wybrane parametry fizjologiczne, metaboliczne i regulację autonomiczną układu krążenia podczas leczenia uzdrowiskowego

4.     Aleksandra Bilska, Aleksander Sieroń, Jolanta Nowak, Andrzej Wiczkowski Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy

5.     Waldemar Sójka, Zbigniew Łątkowski., Ireneusz Lelwic, Jan Wiaderny Efektywność psychoterapii otyłych chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze

6.     Irena Zimmermann-Górska, Andrzej Karpiński Ocena aktywności procesu zapalnego i wydolności czynnościowej u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa leczonych w Uzdrowisku Inowrocław

7.     Włodzimierz Szmurło, Irena Ponikowska Balneoozonoterapia - własna metoda lecznicza, metodyka, stosowanie

8.     Dariusz Biały, Krzysztof Zimmer, Anna Skrzek, Zdzisław Zagrobelny Komora kriogeniczna - możliwości zastosowania w rehabilitacji

9.     Wacław Banaszkiewicz, Michał Drobnik, Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński Zachowanie się gospodarki wodno-elektrolitowej pod wpływem łącznego stosowania pulsującego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości i monochromatycznego promieniowania podczerwonego u zwierząt doświadczalnych

10.  Mariusz Paszkot, Władysław Grzeszczak, Janina Kokoszka-Paszkot Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej Zdroju na ciśnienie tętnicze krwi

11.  Bohdan Trzeciak Wyniki rehabilitacji ruchowej po osteotomii Mc Murray'a

12.  Zdzisław Legwant, Agnieszka Nitera, Zbigniew Sliwinski Efektywność usprawniania barku reumatoidalnego u chorych leczonych w Uzdrowisku „Busko Zdrój"

13.  Jacek Jakubowski, Barbara Tarczoń Leczenie zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i pochodnych

14.  Barbara Zalewska Historia odkrycia wód mineralnych w Iwoniczu

15.  Agata Łakomy Zapomniane wodolecznictwo Żniniewicza

16.  Barbara Rucka, Andrzej Grabka Żegiestów: 150-letni zdrój zdrowia

17.  Barbara Gąsiorowska Sposoby stymulacji dotykowej w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym