Balneologia Polska TOM XXXIX   rok 1997  zeszyt 3-4

 

 

 

SPIS TREŚCI

  

 

 

1-     Stanisław Rudnicki-„Rola i miejsce rehabilitacji wybranych chorób układu krążenia w warunkach uzdrowiskowych.

2-     Piotr Dylewicz- Miejsce farmakoterapii w rehabilitacji i wtórnej prewencji po zawale serca

3-     Włodzisław Kuliński- Prewencja choroby wieńcowej w praktyce klinicznej.

4-     Aleksander Sieroń- Leczenie i rehabilitacja chorób układu krążenia w warunkach wybranych oddziałów chorób wewnętrznych.

5-     Stanisław Rudnicki, Leszek Wojtulewicz, Grażyna Sass- Rehabilitacja uzdrowiskowa pacjentów po zawale serca.

6-     Michał Szyguła, Aleksander Sieroń, Andrzej Ślęzak, Jadwiga Mrowiec- Częstość występowania wybranych czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego w III Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej.

7-     Jadwiga Wolszakiewicz, Witold Pikto-Pietkiewicz, Stanisław Rudnicki, Leszek Wojtulewicz, Dariusz Nowicki, Beata Radomska- Rola echokardiografii wysiłkowej w ocenie rehabilitacji II etapu.

8-     Elżbieta Tylka, Jadwiga Wolszańska,Dariusz Nowicki, Beata Radomska, Stanisław Rudnicki- Ocena czynników somatycznych i psychicznych u mężczyzn w rok po przebytym zawale serca .

9-     Barbara Olszewska, Mirosław Garlicki, Antoni Dziatkowiak- Nadciśnienie tętnicze podczas rehabilitacji pacjentów po zawale serca.

10- Zbigniew Łątkowski- Psychologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej.

11- Barbara Wolniczek, Jerzy Rybicki, Ewelina Kosiewicz-Nosowicz, Krystian Oleszczyk- Sposoby radzenia sobie ze stresem jako jednym z głównych czynników ryzyka zawału.

12- Zofia Drzazga, Aleksander Sieroń, Grzegorz Liszka, Joanna Wójcik- Pola magnetyczne stosowane w magnetoterapii.

13- Wojciech Kasprzak, Paweł Dominik Kasprzak, Agata Mańkowska - Pulsujące pole magnetyczne a ciśnienie tętnicze u normotroników i w chorobie nadciśnieniowej.

14- Anna Jurkowska, Wiesław Chudzik, Lech Trochimiak, Beata Kaczorowska, Jan Czernicki- Fizykalne metody zaburzeń krążenia w układzie kręgowo-podstawowym- ocena wpływu pola magnetycznego na niektóre parametry przepływu krwi ( doniesienie wstępne).

15- Lech Trochimiak, Jan Czernicki, Marta Woldańska-Okońska, Anna Jurowska, Andrzej Żydkowski- Pole magnetyczne w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.

16- Marta Woldańska- Okońska, Jan Czernicki- Pole magnetyczne w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.

17- Andrzej Misztela,Włodzisław Kuliński, Ireneusz Kantor, Robert Szamborski – Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w terapii zapalnej zatok przynosowych.

18- Aleksander Sieroń,Grzegorz Cieślar,Marcin Kamiński, Maria Terister, Anna Laitl-Kobierska,Piotr Konieczny – Oddziaływanie zmiennego pola magnetycznego na aktywność wybranych enzymów błonowych i mitochondrialnych w hepatocytach u szczurów.

19- Remigiusz Sedlaczek, Grzegorz Żydowicz, Zenon P.Czuba, Wojciech Król, Henryk Bryłka, grzegorz Cieślar, Wioletta Filipczyk-Sedlaczek – pole elektromagnetyczne jako czynnik wpływający na przeżywalność myszy  z wysiękowym rakiem Ehrlicha.

20- Tomasz Biniszewicz, Aleksander Sieroń, Henryk Grzybek, Ryszard Poloczek, Andrzej Ślęzak – Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego ( ELF – MF ) na doświadczalne oparzenia termiczne skóry szczurów.

21- Irena Ponikowska, Piotr Kalmus, Jacek Chojnowski – Wpływ kąpieli kwasowęglowych na dobowy profil ciśnienia  u chorych z nadciśnieniem tętniczym.

22- Włodzisław Kuliński, Józef Mróz- Ocena zmienności rytmu serca pod wpływem natrysków zmiennocieplnych.

23- Irena Ponikowska, Józef Gawęda – Wyniki leczenia maścią borowinową chorych z gośćcem reumatoidalnym.

24- Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, Elżbieta Szymańska – Badanie stężenia fibrynogenu we krwi u chorych na cukrzycę typu II z otyłością brzuszną.

25- Jan Łazowski, Anna Płachecka, Beata Szymszajner – Masaż elektrodą szczotkową w środowisku wodnym jako jedna  z możliwości leczenia zachowawczego rwy kulszowej.

26- Tomasz Kubiak, Szymon Kubiak – Znaczenie i możliwości wykorzystania aerosolopropolisoterapia w leczeniu wybranych chorób górnych dróg oddechowych.

27- J. Wiesław Kochański, Jadwiga Borowiec – pomiary gęstości kości piętowej metodą ultrasonograficzną u chorych z endoprotezą stawu biodrowego.

28- J. Wiesław Kochański – Wyniki pomiarów gęstości mineralnej kości ( BMD ) u chorych w wieku powyżej 60 roku życia leczonych w Lądku – Zdroju w latach 1995 – 1997

29- J. Wiesław Kochański- Zastosowanie w warunkach uzdrowiskowych badań przesiewowych do oceny zagrożenia osteoporozą.

30- J. Kochański, Maciej Kochański – Program ćwiczeń leczniczych w osteoporozie w warunkach uzdrowiskowych .

31- J. Wieczorek – Badania kwestionariuszowe jakości życia (QUALITY OF LIFE – QOL ) i możliwości wykorzystania w leczeniu uzdrowiskowym.

32- Andrzej Krawiński – Promocja zdrowia w uzdrowisku. Modne hasło czy konieczność?

33- Jan Łazowski – Współczesna koncepcja medycyny fizykalnej. Tradycja i nauka.

34- Gerard Straburzyński, Anna Straburzyńska- Lupa – aktualny stan i perspektywy rozwoju medycyny uzdrowiskowej i fizykoterapii.

35- Barbara Krawczyk- Możliwość klimatoterapii, wypoczynku i pracy na polskim wybrzeżu bałtyku.

36- Marek Chabior –Bioklimat polskiego wybrzeża Bałtyku a warunki pracy , wypoczynku i turystyki.

37- Danuta Śmigiel- Papińska- Badania nad wzbogaceniem diety w wybrane makroelementy.

38- Danuta Adamska-Czepińska- Uzdrowisko Kołobrzeg- tradycja i perspektywy.