Balneologia Polska 1996 ZESZYT 3-4

 

 

SPIS TREŚCI

 

Prace wygłoszone na Jubileuszowej sesji Naukowej Wrocławskiego Oddziału PTBBiMF 13-14.10.1995r. w Szczawnie Zdroju.

 

1.     A.Steciwko „ Osteoporoza. Rola niektórych fizjologicznych  i patologicznych czynników wpływających na metabolizm tkanki kostnej”

2.     K. Moroń, S.Misterka, A.Ciesielska, M.Szumarska, A. Steciwko „ Diagnostyka i leczenie zaniku kostnego  na podstawie badań klinicznych , radiologicznych , izotopowych  i densytometrycznych”

3.     A. Skrzek, A. Majer „ Przewlekła niewydolność nerek a zmiany kostne w jej przebiegu. Aspekty traumatologiczne i rehabilitacyjne  osteoporozy „

 

Prace wygłoszone  na konferencji naukowej w Wojskowym szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku 15.06.1996r.

 

1.     B.Foss-Nieradko, J.Adamus, J.Mróz, W. Kuliński, J. Mróz, W. Kuliński,” Znaczenie czynników ryzyka  w prewencji choroby wieńcowej. Fizjologiczne aspekty rehabilitacji kardiologicznej. Wczesna rehabilitacja wewnątrz szpitalna. Kryteria doboru chorych po zawale serca do treningu nadzorowanego.

2.     I.Lelwic, J.Wiaderny, W.Sójka,K.Ułanowski, D.Marcinkowski, „ Wstępne wyniki  realizacji programu „CORO” w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Ciechocinku. Trening nadzorowany  jako forma wczesnej rehabilitacji kardiologicznej ( WRK) w warunkach Szpitala Uzdrowiskowego w Ciechocinku.

3.     W. Kuliński, J. Mróz, J. Rybicki, B. Buczkowski, M. Zembala, W. Kuliński, J. Mróz „ Rehabilitacja ambulatoryjna chorych po przebytym zawale  mięśnia sera. Rehabilitacja  chorych po transplantacji serca- doświadczenia własne.

4.     K. Radziszewski „ Wykorzystanie metod hydrobalneologicznych w procesie rehabilitacji kardiologicznej. Postępowanie fizykalno- usprawniającej w chorobach naczyń obwodowych „

 

Prace kliniczne

 

1.     W. Nowakowski „ Wyniki rehabilitacji  uzdrowiskowej chorych po zawale mięśnia sercowego na  podstawie badania podokresów skurczu lewej komory

2.     M. Żak, Z. Legwant „ Zachowanie się stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi u chorych z hiperurykemią podczas leczenia w uzdrowisku Busko- Zdrój.

3.     J. Hasik „ Uzdrowisko – szkołą profilaktyki i rehabilitacji dietetycznej w chorobach układu pokarmowego i najczęstszych  chorobach metabolicznych „

4.     J.Wiaderny, Sz.Kubiak, W. Sójka, I. Lelwic „ Przydatność automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia krwi  podczas uzdrowiskowego leczenia  nadciśnienia tętniczego”

5.     K.Łazińska, J. Czernicki, L. Trochimiak,  „ Rola kinezyterapii w położnictwie”

6.     J. Krukowska, J. Czernicki, L. trochimiak „ Spastyczność i metody jej oceny „

 

Z kart historii

 

1.     J. Hajzik, M. Cywińska, D. Giernatowska, A. Kierzek, J. Karczewski, „ 20 lat Oddziału Wrocławskiego PTBB i MF”

2.     E. Gawlak „ Szkic historyczny Uzdrowiska „ Inowrocław „ Profile i wskazania lecznicze „

 

Problematyka ubezpieczenia społecznego

 

1.     W. Kobielski „ Rehabilitacja lecznicza w działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ( KRUS)