Balneologia Polska 3-4/1994 Tom XXXVI

 

 

Spis Treści

 

 1. Jan Łazowski –„Wiarygodność balneo- i fizykoterapii, paradygmaty współczesnej medycyny
 2. Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślar, Franciszek Jaskólski, Bolesław Turczyński, Mariusz Adamek- „Zachowanie się przenikalności elektrycznej i przewodności właściwej krwi świnek morskich poddanych działaniu zmiennego pola magnetycznego.”
 3. Grzegorz Cieślar, Bolesław Turczyński, Aleksander Sieroń, Mariusz Adamek- „Zmiana właściwości reologicznych krwi zwierząt doświadczalnych pod wpływem zmiennego pola magnetycznego”
 4. Janina Mrowiec, Grzegorz Cieślar, Aleksander Sieroń, Andrzej Plech, Tomasz Biniszkiewicz: „Reakcje behawioralne u szczurów poddanych działaniu zmiennego pola magnetycznego”
 5. Grzegorz Cieślar, Janina Mrowiec, Aleksander Sieroń, Andrzej Plech, Tomasz Biniszkiewicz- „Zmiana reaktywności szczurów na termiczny bodziec bólowy pod wpływem zmiennego pola magnetycznego”
 6. Grzegorz cieślar, Aleksander Sieroń, Jerzy Żmudziński, Wojciech Żmudziński: „Wpływ zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości na gospodarkę wodno elektrolitową zwierząt doświadczalnych z uwzględnieniem wybranych parametrów morfologicznych krwi”
 7. Wacław Banaszkiewicz, Teresa Latour, Michał Drobnik: „ Właściwości biologiczne naturalnych i izolowanych kwasów huminowych zastosowanych w formie kuracji pitnej w warunkach dośwaidczalnych.”
 8. Jerzy Robaczyński, Anna Przondo- Mordarska- „Wyniki badań mikrobiologicznych borowiny przygotowanej do kolumnizacji pochwowych w leczeniu chorób kobiecych z zastosowaniem termostatycznego mieszalnika dozującego”
 9. Antonii Hrycek, Stefan Kossmann- „Granulocyty obojętnochłonne krwi obwodowej w świetle badań cytochemicznych, oceniane u pracowników huty metali nieżelaznych w czasie leczenia uzdrowiskowego w Szczawnie Zdroju.”
 10. Zofia Osuch, Tadeusz Kozielec, Andrzej Potemkowski- „Dynamika zmian stężenia magnezu i wapnia w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy krwi w chorobach naczyniowych mózgu”
 11. Irena Ponikowska- „Wyniki odległe leczenia w warunkach uzdrowiskowych chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów.”
 12. Eugeniusz Grys, Katarzyna Wachowiak- Ochmańska, Zbigniew Friebe- „Wskazania do stosowania oraz  efekty działania peloidów podawanych doodbytniczo jako metody rehabilitacyjnego leczenia narządów płciowych u kobiet po operacjach ginekologicznych i leczeniu zachowawczym.”
 13. Eugeniusz Grys, Katarzyna Wachowiak- Ochmańska, Zbigniew Friebe- „Ocena doodbytniczych wlewów borowinowych jako jednej z metod leczenia peloidami w ginekologii na podstawie analizy wartości wskaźnika OB. i pomiaru czasu relaksacji T2 erytrocytów.”
 14. Elżbieta Waszczykowska, Cecylia Arkuszewska, Jacek Dąbkowski- „Ocena wyników leczenia balneoklimatycznego oraz odczynowości skóry chorych z przewlekłą pokrzywką i atopowym zapaleniem skóry.”
 15. Wanda Stryła, Urszula Kierska:- „Rola i znaczenie zabiegów borowinowych w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego.”
 16. Józef Gawęda, Roman Duda, Elżbieta Kubiak- „Wstępna ocena kliniczna maści borowinowej (nowej postaci recepturowej borowiny) w leczeniu objawowym chorych z fibriomialgią.”
 17. Edmund Nowakowski – „Możliwości pomiaru gęstości borowiny stosowanej do zawijań.”
 18. Jerzy Antonowicz- „Analiza porównawcza właściwości  hydraulicznych borowiny stosowanej do zawijań.”
 19. Teresa Latour, Krystyna Czajka - „Fizyczne i chemiczne badania porównawcze przydatności do celów leczniczych borowin typu niskiego i wysokiego.”