Balneologia Polska TOM  XXII   Poznań  1977   ZESZYT 3 – 4

 

  

SPIS TREŚCI

 

 1. 1.J. Jankowiak- Wskazówki dla lekarza obejmującego pracę w uzdrowisku
 2. T. Rafiński, H. Chochot- Maciejewska,D. Mrozikiewicz, J. Dmitriew, J. Alkiewicz, M. Martyński, B. Orzechowska- Wyniki leczenia astmy oskrzelowej za pomocą drenażu czynnego w pozycji siedzącej u dzieci w ramach sanatoryjnego leczenia nadmorskiego
 3. 3.T. Rafiński, H. Chochoy- Maciejewska,D. Mrozikiewicz, M. Kosicka, J. Dmitriew- Równowaga kwasowo-zasadowa u dzieci chorych na astmę oskrzelową leczonych w klimacie nadmorskim
 4. T. Rafiński, H. Chochot-Maciejewska, D. Mrozikiewicz, J. Dmitriew- Ocena wyników leczenia solankowymi kąpielami dzieci z astmą oskrzelową przebywających w uzdrowisku nadmorskim Kołobrzeg
 5. B. Płotnicki, J. Piwko, Z.Rudkowski- Zachowanie się testu NBT u dzieci z nawracającymi schorzeniami dróg oddechowych, leczonych metodami balneologicznymi
 6. St. Kossowski, W. Jankowski,I. Baran- Rehabilitacja balneologiczna schorzeń górnych dróg oddechowych u nauczycieli
 7. 7.J. Sekuła, B. Hnatów, St. Rzepecka, O. Kozień- Balneoklimatyczne leczenie przewlekłych nieżytów nosa
 8. Z. Knapik, H. Hańczycowa, W. Lubczyńska- Kowalska, B. Sałacińska- Wpływ leczenia sanatoryjnego w Dusznikach Zdroju na dynamizm schorzeń jelit ( leczenie sanatoryjne zespołu jelita nadpobudliwego)
 9. J. Hasik,E.. Gawlak, K. Specht- Lezcenie uzdrowiskowe chorych po resekcji żołądka
 10. J. Hasik, E. Gawlak,G. Specht- Gospodarka lipidowa u chorych po resekcji żołądka leczonych w uzdrowisku Inowrocław
 11. 11.J. Hasik, E. Gawlak, L. Gawlak-Gospodarka mineralna u otyłych w przebiegu leczenia uzdroeiskowego
 12. J. Pokora, J. Daniluk, M. Mizgalska, M. Słomka, P. radwan, K. Celińzki- Przydatność kuracji pitnej wodą mineralną ‘’ iwonicz II’’ w leczeniu przewlekłego zapalenia woreczka żółciowego i dróg żółciowych
 13. J. Kowalewski, J. Mędrek, M. Sacharuk- Wpływ kąpieli solankowych na osmolarność osocza krwi krążącej u osób w starszym wieku
 14. B. Romanowska, A. Kpopyłow- Ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Świnoujściu na poprawę krążenia obwodowego w chorobach zarostowych tętnic . Doniesienie II
 15. I. Ponikowska, E. Burkacka0Łaukajtis, A. Nowacka- Dynamika zmian tamperatury powierzchniowej kończyn dolnych podczas stosowania okładów z pasty borowinowej u chorych ze zmianami zwężeniowymi naczyń
 16. P. Polakowski, A. Sołtysik, H. Ciborska- Ocena ukrwienia dolnych kończyn u chorych na zarostowestwardnienie tętnic leczonych za pomocą kąpieli radonowo-siarczkowych w Lądku Zdroju. Badania izotopowe.
 17. K. Bielska, L. Gawlak- Kryteria doboru i oceny wyników leczenia uzdrowiskowego chorych na dnę
 18. 18.ST, Olecha- Leczenie fizykalne pacjentów po złamaniach kostek goleni
 19. J. Markowa, Z. Stonawska, D. Zarzycki- Badania kliniczne nad zastosowaniem wyciągu z gałki ocznej bydlęcej w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów z równoczesnym leczeniem balneologiczno-rehabilitacyjnym
 20. T. Dobrzuńska, S. Tyczka- Wstępna charakterystyka warunków środowiskowych województwa opolskiego dla potrzeb rozbudowy bazy lecznictwa uzdrowiskowego
 21. 21.J. Skrzypski- Materiały aktynometryczne dla helioterapiiw krynicy
 22. W. Bulikowski, R. Ziobrowski, W. Sowiar- Potrzeba badań psychologicznych pracowników w okresie leczenia sanatoryjnego
 23. T. Dorzyńska- krajowa Konferencja Bioklimatologiczna ( Polanica 1976 )