Balneologia Polska  TOM XXI  Poznań 1976  zeszyt 3-4

          

 

SPIS TREŚCI

 

 

1.     K.Jasiński, P. Dylewicz, A. Wachowiak- Ocena kryteriów kwalifikacji chorych po zawale serca do rehabilitacji sanatoryjnej

2.     St. Pierasiński- W. Proniewska, A. Kaliciński, W. Nowak- Możliwości leczenia rehabilitacyjnego przewlekłej choroby wieńcowej w Rymanowie – Zdroju

3.     Fr. Kokot, H. Kalus- Witkowicz,E. Muciek, J. Krok – Wpływ leczenia sanatoryjnego w Wysowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz obraz morfologiczny krwi

4.     St. Piersiński, W. Nowak, A.Kaleciński, W. Proniewska- możliwości leczenia nadciśnienia tętniczego w Rymanowie –Zdroju

5.     M. Dudek, j. Dankiewicz- Zachowanie się niektórych składników układu krzepnięcia krwi i ciał tłuszczowych u chorych z przewlekłą niewydolnością wieńcową i z przebytym zawałem serca

6.     M. Kowalska, K. Bednarek, A.Siciński- Wpływ wielokrotnego leczenia balneologicznego w Ciechocinku na zachowanie zdolności do pracy u chorych z zarostowymi chorobami tętnic

7.     A. Cencora, A. Kunz, w. Poskuta, M. Żarnecki- Wpływ kąpieli siarkowodorowo- wodorosiarczkowych i jodowo-bromkowowych w Busku na poprawę ukrwienia kończyn dolnych i na niektóre własciwosci krwi u chorych z miażdżycą zarostowa kończyn dolnych

8.     Fr. Kokot, A. Mituś, E. Muciek, J. Krok, T. Nieszporek, Wł. Przyszlak- Wpływ kuracji pitnej wodą’’ Aleksandra’’ na wydzielanie żołądkowe u chorych z choroba wrzodową żołądka i dwunastnicy

9.     Fr. Kokot, A. Mituś, H. Kalus-Witkowicz, E. Muciek,T. Nieszporek – Wpływ kuracji wodą ‘’aleksandra’’na czynniki miąższu wątrobowego

10.  J. Wilak, Wł. Bednarski- Zachowanie  się poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi iw moczu u chorych z kamicą nerkową w czasie kuracji sanatoryjnej

11.  Fr. Kokot, A. Kalus-Witkowicz, A. Mituś, E. Muniek,T. Libera – wpływ kuracji pitnej wodą ‘’aleksandria’’ na zachowanie się stężenia kreatoniny i kwasu moczowego w surowicy krwi, oraz wydalanie szczawianów z moczem

12.  E. Muciek, j. Mroziński, Fr.. Kokot, H. Kulas-Witkowicz- Wpływ kuracji pitnej wodą ‘’Aleksandria’’ na stężenie niektórych elektrolitów oraz pierwiastków śladowych w osoczu krwi

13.  I. Ponikowska, A. Graczykowska-Koczorowska, J. Ziętek- Leczenie otyłości dietą niskokaloryczną z równoczesnym stosowaniem balneo-hydro ikinezyterapii

14.  M. Frankowska-Uruska, B. Halawa- Wstępne badania nad wpływem stosowanych zabiegów balneologicznych i fizykoterapeutycznych na czynność gruczołów wewnętrznego wydzielania

15.  J. St. Jaworski- Antropometryczne metody oceny stanu otłuszczenia

16.  M. Dudek- Wpływ leczenia klimatyczno-balneologicznego w dusznikach- Zdroju na zachowanie się poziomu seromukoidu i fibrogenu u chorych  na dychawicę oskrzelową

17.  M. Skulimowski, R. Bichoński- Wpływ atmosfery przestrzeni podziemnej na współczynnik 22 Na erytrocytów u chorych poddanych subteranoterapii w Wieliczce

18.  G. Wejsflog, B. Lutomski,A. Wejsflog- Zagadnienia obluźnienia się zamocowania protezy po całkowitej endoprotezoplastyce biodra w balneo-rehabilitacyjnym leczeniu uzdrowiskowym

19.  G. Wejsflog, A. Wejsflog, B. Lutomski – Wytyczne usprawniania  po całkowitej endoprotezoplastyce biodra podane w oparciu o analizę materiału 320 chorych skierowanych po tym typie zabiegu do balneorehabilitacji w Lądku Zdroju

20.  R. Podemski, A. Brzeski,B. Sulimir- Wpływ leczenia sanatoryjnego na objawy psychoorganiczne u chorych po udarze mózgu

21.  Brzeski, K. Hulanicka,A. Rudkowska, B.Sulimir- Ustalenie wskazań do wczesnego leczenia sanatoryjnego chorych po udarze naczyń mozgu

22.  Brzecki,A. Rudkowska- metodyka badania napięcia mięśni w poudarowym niedowładzie połowiczym

23.  T. Mika, K. Kucma- o niektórych aspektach elektrodiagnostyki ilościowej

24.  Sz. Kubiak- Wpływ inhalacji solanką ciechocińską na błonę śluzową nosa u chorych leczonych  pentaerytrytolem

25.  J. Makowiec- tradycje fizjoterapii w kaliszu

26.  S. Kotlarek-Haus, G. Rozwadowska, E. Kaczor-Kotłek B. Rozwadowska- Zachowanie się niedokrwistości różnego pochodzenia pod wpływem kuracji wodą ze źródła ‘’wielka pieniawa’’

27.  St. Paluch ,St. Węcławik- UzdrowiskoWysowa