Balneologia Polska Tom XIX  1974 r. zeszyt 3 – 4

 

 

Spis treści

 

 

 

 1. U. Mackiewicz, M. Piszczorowicz, J. Konys, DrygasJ. „ Badania nad działaniem aerozolu wody mineralnej na skurcz oskrzeli wywołany histaminą u świnek morskich
 2. H. Kiełczyńska- Czajka – Obraz morfologiczny narządów wewnętrznych i skóry myszy po zastosowaniu salicylanu sodu
 3. W. Koperska , Nowacka- Libura „ Leczenie zespołu bolesnego barku w warunkach szpitala uzdrowiskowego
 4. B. Lutomski, W. Kochański, Cz. nowicki, Zappa manfred ‘Zasady balneorehabilitacji uzdrowiskowej po endoprotezoplastycemetalowej stawu biodrowego w zwyrodnieniu zniekształcającym , stosowane w ONB w Lądku – Zdroju
 5. G. Kluszczyk.” metoda czynnościowego leczenia balneorehabilitacyjnego dyskopatii lędźwiowych
 6. M. weiss, J. Ziętkiewicz „ Wartość bodźców  balneologicznych w leczeniu postępujących zaników mięśni
 7. G. Wejsflog, W. Kochański „ Metodyka  postępowania balneorehabilitacyjnego w dyskopatii lędźwiowej”
 8. H. Maciejczykowa „ Boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci z wadami serca
 9. S. Bielak, J. Zawada „ Ocena leczenia uzdrowiskowego z przewlekłą    niewydolnością wieńcową w Polanicy – Zdroju „
 10. J. Kwiatkowski, Z. Chwal, B. Bogdanikowa „ Porównanie zapisu  EKG w Białymstoku i Świeradowie
 11. S. Bielak, A. Niedźwiecki. „ ocena chorych z miażdżycą zarostową tętnic dolnych i leczenia uzdrowiskowego w Polanicy – Zdroju
 12. I. Ponikowska , A. Graczykowska – Koczorowska „ Próba leczenia kąpielami Hauffego cukrzycowych zmian naczyniowych kończyn dolnych
 13. B. Sałacińska – Rodziewicz ‘ leczenie sanatoryjne w Dusznikach Zdroju chorych z zespołem poresekcyjnym przebiegającym z niedokrwistością niedoborową  
 14. Z. Knapik, W. Lubczyńska-Kowalska,B. Sałacińska-Rodziewicz”  „Możliwości leczenia dietetycznego w sanatorium  typu gastrologicznego”
 15. J. Hasik, E. Gawlak, „ Choroba wrzodowa współistniejąca z zapaleniem pęcherzyka  i dróg żółciowych w materiale chorych gastrologicznego ONB w Inowrocławiu
 16. Z. Knapik, W. Lubczyńska- Kowalska, B. Rodziewicz, B. Sałacińska-  Rodziewicz Bożena, „ wstępna ocena wyników leczenia stanów po cholecystektomii w Dusznikach Zdroju

17.  Willak J., J. Różańska, W. Bednarski,” Skuteczność środków odkażających drogi moczowe w trakcie kuracji pitnej wodą mineralną

18.  Jerzy Lorenz, A. Marut,H. janukowicz – Lorenz, L. Otręba , B. Dąbrowska”     StosunekMg/Ca i Na/Ca w moczu chorych na kamicę nerkową leczonych wodą „ Marysieńka „ w Cieplicach

 1. Rybicka Maria , Posłuszna Aleksandra, Hanasz- Jarzyńska Teresa” Wpływ naświetlań rumieniowych dawkami promieniowania nadfioletowego na zachowanie się białka ogólnego i frakcji elektroforetycznych w surowicy krwi u dzieci chorych na astmę oskrzelową 
 2. Rybicka Maria, Posłuszna Aleksandra, Hanasz- Jarzyńska Teresa.” Zachowanie się wskaźników hematologicznych u dzieci chorych na astmę oskrzelową pod wpływem naświetlań promieniami nad fioletowymi w dawkach rumieniowych
 3. Królikowska Maria, Kiciński Janusz , Łęgiewska Zofia „ Leczenie balneoklimatyczne zaburzeń okresu przekwitania
 4. Solecki Stanisław, Piątkowski Kazimierz” Wpływ miejscowego leczenia borowiną na zmianę flory bakteryjnej pochwy i obrazu klinicznego u kobiet chorych na przewlekłe stany zapalne narządu rodnego
 5. Dobrowolski Jan, „ Wyniki kompleksowego leczenia uzdrowiskowego u chorych z ZZSK w Połczynie Zdroju
 6. Wyrwicz Maria ‘ Badania nad ustaleniem natężeń bodźców klimatycznych u chorych na łuszczycę w uzdrowisku Świnoujście
 7. Kochański Wiesław „ Analiza występowania opadów atmosferycznych na terenie uzdrowiska Lądek Zdrój
 8. Chwieśko Zenon, Dowżyk Witold, Stasiewicz Anna, Bogdanikowa Beata” Absencja chorobowa w grupie pracowników Zakładu Włókienniczego leczonych w uzdrowisku Świeradów Zdrój
 9. Martynowski Tadeusz” sanatoryjne leczenie otyłości w Dusznikach – Zdroju
 10. Dziadek Bolesław „ Lekarskie problemy bioklimatyczne załóg pływających na wodach Arktyki i tropiku