Balneologia Polska Tom XIX 1974 r. zeszyt 3 – 4SPIS TREŚCI • 1. U. Mackiewicz, M. Piszczorowicz, J. Konys, DrygasJ. „ Badania nad działaniem aerozolu wody mineralnej na skurcz oskrzeli wywołany histaminą u świnek morskich
 • 2. H. Kiełczyńska- Czajka – Obraz morfologiczny narządów wewnętrznych i skóry myszy po zastosowaniu salicylanu sodu
 • 3. W. Koperska , Nowacka- Libura „ Leczenie zespołu bolesnego barku w warunkach szpitala uzdrowiskowego
 • 4. B. Lutomski, W. Kochański, Cz. nowicki, Zappa manfred 'Zasady balneorehabilitacji uzdrowiskowej po endoprotezoplastycemetalowej stawu biodrowego w zwyrodnieniu zniekształcającym , stosowane w ONB w Lądku – Zdroju
 • 5. G. Kluszczyk.” metoda czynnościowego leczenia balneorehabilitacyjnego dyskopatii lędźwiowych
 • 6. M. weiss, J. Ziętkiewicz „ Wartość bodźców balneologicznych w leczeniu postępujących zaników mięśni”
 • 7. G. Wejsflog, W. Kochański „ Metodyka postępowania balneorehabilitacyjnego w dyskopatii lędźwiowej”
 • 8. H. Maciejczykowa „ Boczne skrzywienie kręgosłupa u dzieci z wadami serca
 • 9. S. Bielak, J. Zawada „ Ocena leczenia uzdrowiskowego z przewlekłą niewydolnością wieńcową w Polanicy – Zdroju
 • 10. J. Kwiatkowski, Z. Chwal, B. Bogdanikowa „ Porównanie zapisu EKG w Białymstoku i Świeradowie
 • 11. S. Bielak, A. Niedźwiecki. „ ocena chorych z miażdżycą zarostową tętnic dolnych i leczenia uzdrowiskowego w Polanicy – Zdroju
 • 12. I. Ponikowska , A. Graczykowska – Koczorowska „ Próba leczenia kąpielami Hauffego cukrzycowych zmian naczyniowych kończyn dolnych.”
 • 13. B. Sałacińska – Rodziewicz ' leczenie sanatoryjne w Dusznikach Zdroju chorych z zespołem poresekcyjnym przebiegającym z niedokrwistością niedoborową
 • 14. Z. Knapik, W. Lubczyńska-Kowalska,B. Sałacińska-Rodziewicz” „Możliwości leczenia dietetycznego w sanatorium typu gastrologicznego”
 • 15. J. Hasik, E. Gawlak, „ Choroba wrzodowa współistniejąca z zapaleniem pęcherzyka i dróg żółciowych w materiale chorych gastrologicznego ONB w Inowrocławiu”
 • 16.Z. Knapik, W. Lubczyńska- Kowalska, B. Rodziewicz, B. Sałacińska- Rodziewicz Bożena, „ wstępna ocena wyników leczenia stanów po cholecystektomii w Dusznikach Zdroju
 • 17.Willak J., J. Różańska, W. Bednarski,” Skuteczność środków odkażających drogi moczowe w trakcie kuracji pitnej wodą mineralną „
 • 18.Jerzy Lorenz, A. Marut,H. janukowicz – Lorenz, L. Otręba , B. Dąbrowska” StosunekMg/Ca i Na/Ca w moczu chorych na kamicę nerkową leczonych wodą „ Marysieńka „ w Cieplicach
 • 19. Rybicka Maria , Posłuszna Aleksandra, Hanasz- Jarzyńska Teresa” Wpływ naświetlań rumieniowych dawkami promieniowania nadfioletowego na zachowanie się białka ogólnego i frakcji elektroforetycznych w surowicy krwi u dzieci chorych na astmę oskrzelową
 • 20. Rybicka Maria, Posłuszna Aleksandra, Hanasz- Jarzyńska Teresa.” Zachowanie się wskaźników hematologicznych u dzieci chorych na astmę oskrzelową pod wpływem naświetlań promieniami nad fioletowymi w dawkach rumieniowych
 • 21. Królikowska Maria, Kiciński Janusz , Łęgiewska Zofia „ Leczenie balneoklimatyczne zaburzeń okresu przekwitania
 • 22. Solecki Stanisław, Piątkowski Kazimierz” Wpływ miejscowego leczenia borowiną na zmianę flory bakteryjnej pochwy i obrazu klinicznego u kobiet chorych na przewlekłe stany zapalne narządu rodnego
 • 23. Dobrowolski Jan, „ Wyniki kompleksowego leczenia uzdrowiskowego u chorych z ZZSK w Połczynie Zdroju
 • 24. Wyrwicz Maria ' Badania nad ustaleniem natężeń bodźców klimatycznych u chorych na łuszczycę w uzdrowisku Świnoujście
 • 25. Kochański Wiesław „ Analiza występowania opadów atmosferycznych na terenie uzdrowiska Lądek Zdrój
 • 26. Chwieśko Zenon, Dowżyk Witold, Stasiewicz Anna, Bogdanikowa Beata” Absencja chorobowa w grupie pracowników Zakładu Włókienniczego leczonych w uzdrowisku Świeradów Zdrój
 • 27. Martynowski Tadeusz” sanatoryjne leczenie otyłości w Dusznikach – Zdroju
 • 28. Dziadek Bolesław „ Lekarskie problemy bioklimatyczne załóg pływających na wodach Arktyki i tropiku”