Balneologia Polska; TOM XV ; 1970 zeszyt 3,4

SPIS TRESCI

Referaty wygłoszone na konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom balneorehabilitacji Narządów ruchu , która odbyła się w Lądku Zdroju w dniach 3 – 5 . X. 1969r.