BALNEOLOGIA POLSKA

XL II

zeszyt 3-4

2000r.

 

Spis treści

 

1.     Jan Łazowski  „ Interakcja  emocjonalna i  informacyjna w postępowaniu lekarskim”

 

Prace oryginalne

 

1.     Paweł Osiński, Katarzyna  Pawlak – Osińska, Jan Talar, Henryk Kaźmierczak, Heliodor A. Kasprzak, Ryszard Kinalski „ Stabilometryczna ocena  stanu równowagi w  uszkodzeniach  kręgosłupa szyjnego „

2.     Paweł Osiński, Katarzyna Pawlak-Osińska,  Jan Talar, Henryk Kaźmierczak, Heliodor A Kasprzak „ Badania  doświadczalne  nad znaczeniem  propriocepcji szyjnej i skutkami jej upośledzenia  dla stanu  narządu  przedsionkowego”

3.     Franciszek Seneczko, Jan Czernicki, Aleksandra Kaszuba, Ewa Kwiecień, Michał Seneczko, Ewa Trznadel-Budźko „ Wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości (magnetoterapii)  na aktywność biologiczną grzybów drożdżopodobnych z rodzaju  Candida zasiedlających błony śluzowe i skórę”  Część I. Aktywność wzrokowa.

4.     Ewa Kwiecień, Michał Seneczko, Jan Czernicki, Andrzej  Kaszuba, Ewa Trznadel-Budźko, Franciszek Seneczko „„ Wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości (magnetoterapii)  na aktywność biologiczną grzybów drożdżopodobnych z rodzaju  Candida zasiedlających błony śluzowe i skórę”  Część II. Aktywność enzymatyczna .

5.     Franciszek Seneczko, Jan Czernicki, Michał Seneczko, Andrzej  Kaszuba, Ewa Kwiecień, „ Wpływ zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości (magnetoterapii)  na aktywność biologiczną grzybów drożdżopodobnych z rodzaju  Candida zasiedlających błony śluzowe i skórę”  Część III. Wrażliwość in vitro  na wybrane  leki  przeciwgrzybiczne .

 

PRACE  KLINICZNE

1.     Krzysztof Modrzewski, Krzysztof Gawęda, Piotr Godlewski, Jacek Patoła „Zasady i wyniki  kompleksowego leczenia  operacyjnego i  uzdrowiskowego  uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich  naprawianych przy użyciu przeszczepów ścięgna  mięśnia  półścięgnistego i 1/3 więzadła rzepki”

2.     Włodzisław Kuliński „ Zespół więzadła podłużnego przedniego”

3.     Włodzisław Kuliński, Andrzej Misztela,  Tomasz Rybak,  Józef  Mróz „ Medycyna fizykalna  w profilaktyce  osteoporozy”

4.     Bohdan Trzeciak, Maciej  Zawadzki „ Ocena efektywności  postępowania  trakcyjnego  w procesie usprawniania  spondylopatiii szyjnej”

5.     Zbigniew Burek, Adam Kustra, Anna Smerczuk, Joanna Goźdik” Wyniki  zastosowania  żelu „ bas  Sulphur „  w jonoforezie w chorobie  zwyrodnieniowej stawu  barkowego i kolanowego”

 

KLIMATOLOGIA

 

1.     Krzysztof Błażejczyk, „ Biotechniczne  warunki klimatologii i rekreacji  w wybranych  uzdrowiskach Polski”

2.     Barabara Krawczyk „ Izolacyjność  cieplna odzieży jako wskaźnik  oceny warunków  biotermicznych „

3.     Teresa Kozłowska – Szczęsna,  Krzysztof Błażejczyk,  Barbara Krawczyk „Krasnobród  jako przyszłe uzdrowisko klimatyczne, borowinowe”

 

PRACE POGLĄDOWE

1.     Anna Straburzyńska – Lupa „ Nowe spojrzenie  na  radonoterapię w zagranicznym  piśmiennictwie  ostatnich lat „

 

INFORMACJE I RECENZJE

 

1.     Irena Ponikowska „ szkolenie  specjalizacyjne lekarzy w zakresie  balneoklimatologii i medycyny fizykalnej w Polsce w świetle  nowych programów  szkolenia podyplomowego”

2.     Khai Vu „ Rzut  oka na  balneologie zza Atlantyku”

3.     Włodzisław Kuliński „ Recenzja książki Jana Łazowskiego pt: „ Podstawy  fizykoterapii”

4.     Irena Ponikowska  Informacje

5.     Jan Łazowski  Polskie Stowarzyszenie  Balintowskie ( PSB)

6.     Irena Ponikowska Informacje o nowych  wydawnictwach