Balneologia Polska 2/1994, tom XXXVII

 

 

 

Spis Treści

 

 

1.     Bolesław Turczyński Grzegorz Cieślar  Aleksander Sieroń Mariusz Adamek-„Właściwości reologiczne krwi zwierząt doświadczalnych-poddanych działaniu   niskoenergetycznego  promieniowania laserowego”

2.     Jamna Mrowiec Aleksander Sieroń Grzegorz Cieślar Andrzej Tomasz Biniszkicwicz Plech-„Analgetyczny efekt niskocnergetycznego  promieniowania laserowego u szczurów”   

3.     Grzegorz Cieślar Aleksander Sieroń Franciszek Jaskólsk  Bolesław Turczyński Mariusz Adamek –„Zmiana własności dielektrycznych krwi  świnek morskich poddanych działaniu niskoenergetycznego promieniowania laserowego” 

4.     Irena Zimmermann-Górska –„Leczenie uzdrowiskowe chorób reumatycznych”

5.     Irena Zimmermann-Górska Krystyna Bielska Maria Jaraczewska-Jezierska Andrzej Karpiński Ludomira Gawlak –„Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Inowrocławiu na stan kliniczny i wybrane parametry biochemiczne u chorych na dnę  moczanową” 

6.     Andrzej Kierzek –„Śród uszne jonoforezy nivaliny w leczeniu szumów usznych powstałych w następstwie zespołu Hoigne”

7.     Andrzej Kierzck –„Jonoforezy hydroksylowe i impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości w leczeniu nieżytowych, przewlekłych zapaleń krtani”

8.     Aleksander Sieroń Jerzy Żmudziński Mariusz Adamek Grzegorz Cieślar –„Własne doświadczenia w klinicznym wykorzystaniu lasera niskoenergetycznego”  

9.     Aleksander Sieroń Grzegorz Cieślar Jerzy Żmudziński –„Pięcioletnie doświadczenia kliniczne w stosowaniu zmiennych pól magnetycznych” 

10.  Jan Niedworok Szymon Kubiak Jan Wiaderny –„Wpływ propolisu na przebieg leczenia w  warunkach sanatoryjnych przewlekłego  zapalenia oskrzeli”

11.  Tadeusz Filipiak –„Analiza nawyków żywieniowych pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych leczonych w uzdrowisku”

12.  Wacław Banaszkiewicz Teresa Latour Michał Drobnik –„Badania chemiczne farmakodynamiczne  wód mioceńskich zawierających kwasy  fulwonowe oraz ocena ich przydatności do celów balneologicznych”

13.  Teresa Latour-„Aktualne problemy racjonalnego wykorzystania naturalnych surowców leczniczych 

14.  Sabina Tyczka –„Problemy funkcjonalnego kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego polskich uzdrowisk”

15.  Danuta Sziwa –„Próba określenia zmian zachodzących w klimacie Inowrocławia na przykładzie wybranych elementów meteorologicznych” 

16.  Marek Paszucha Ryszard Wysoczański –„Uzdrowiska w polityce rozwoju gospodarki turystycznej” 

17.  Andrzej Kierzek –„Jan Szmurło a Ciechocinek”

18.  Andrzej Kierzek –„Rola i znaczenie Instytutu Wód Mineralnych w Ogrodzie Saskim” 

19.  Teresa Latour – Streszczenia- „Występowanie mikroorganizmów w kąpieli borowinowej przed zabiegami i po zabiegach”, „Czy istnieje lecznictwo uzdrowiskowe w krajach Beneluxu?”, „Badania nad jakościową klasyfikacją kąpieli borowinowych”, „Biologiczne działa nie składników borowin”, „Mikrobiologiczne badania i ocena stanu higienicznego peloidów”