Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

Balneologia Polska 1995 Zeszyt 1


SPIS TREŚCI

1. G. Cieślak, A. Sieroń, W. Zajęcki, K. Żwirska- Korczała ‘’ Wpływ zmiennego pola magnetycznego na morfologię wysp Langerhansa i poziomu glikemii u zwierząt doświadczalnych „

2. A. Sieroń, J. Mrowiec, G. Cieślar, A. Plech, T. Biniszkiewicz „ Oddziaływanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego na reakcje behawioralne u szczurów”

3. A. Niemierzycka , T. Mika, L. Markiewicz, „ Niskoenergetyczne promieniowanie laserowe w leczeniu szyjnych zespołów korzeniowych „

4. A. Sieroń, G. Cieślar, J. Radelii „ Ocena leczniczego działania zmiennych pól magnetycznych u chorych z neuropatią cukrzycową z uwzględnieniem czucia wibracji „

5. Z. Legwant „ Możliwości wykorzystania buskich wód siarczkowo- siarkowodorowych w lecznictwie „


6. W. Andrzejewski „ Hypertermia w leczeniu nowotworów „

7. J. Serafin, J. Biedrzyński, Cz.Miśta, P. Anyżewski, S.Żarek” Poprawa funkcji ruchowej po balneorehabilitacyjnym leczeniu ograniczenia ruchów i przykurczów wikłających alloplastykę stawu biodrowego”

8. I. Gościński, W. Sowiar, Z. Legwant” Ocena skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wyciągami w wodzie ( próba obiektywizacji)”

9. A.Sieroń, M. Adamek, G. Cieślar, „ Mechanizm działania lasera niskoenergetycznego na organizmy żywe _ własna interpretacja „

10. J. Hasik, E. Gawlak „ Żywienie w chorobach metabolicznych jako przedmiot promocji zdrowia w uzdrowisku „

11. R. Krętowski „ Analiza śmiertelności i umieralności w przebiegu zawału serca w regionie augustowskim”

12. J. Grochmalicka-mikołajczyk „ przydatność metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej (asa) do oznaczania zawartości ołowiu Pb(II) i kadmu Cd( II) w sudeckich wodach leczniczych „

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994
Numer 1- 1995
Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997

Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000

13. J. Grochmalska- Mikołajczyk,T. Bąbelek, J.Fistek „ Badania poziomu ołowiu (Pb II) jako wskaźnika zanieczyszczeń w wodach leczniczych Świeradowa i Czerniawy „

14. J. Fistek „ Wody termalne uzdrowisk dolnośląskich szansą poprawy ochrony środowiska i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego 84”

15. M. Kucharski „ Złoża borowiny udokumentowane w kategorii „ B” i uznane za lecznicze „

16. D. Sziwa „ Analiza stosunków opadowych uzdrowiska Inowrocław z punktu widzenia klimatoterapii”

17. R. Kocwa-Haluch „ Rys historyczny powstania i rozwoju uzdrowiska Morszyn -Zdrój koło Lwowa „

18. M. Smoczkiewiczowa „prof. dr hab. Maria Szmytówna ( 1903 – 1986)

19. T Latour „ Badania kontrolne stężenia jonów fluorkowych w ślinie po podaniu doustnych wód fluorkowych . Pochodzenie arsenu w wodach leczniczych „