Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81


Balneologia Polska 1/1994, Tom XXXVII

Spis Treści

 

1. Włodzisław Kuliński, Andrzej Misztela, Marek Kulej, Tomasz Rybak- „Wyniki leczenia krioterapią reumatoidalnego zapalenia stawów.”
Jerzy Jagielski- „Próba zastosowania lasera jako jednej z metod leczenia fizjoterapeutycznego w bólowych zespołach kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.”

2. Zbigniwe Kuszelewski, Tadeusz Mika, Włodzisław Kuliński- „Laserowe promieniowanie podczerwone w leczeniu następstw urazów ścięgna Achillesa związanych z uprawianiem sportu.”

3. Waldemar Mielczarek, Szymon Kubiak, Jan Wiaderny, Ireneusz Lelwic- „Wyniki leczenia bólów odcinka lędźwiowego kręgosłupa u chorych po świeżo przebytym zawale serca.”

4. Ireneusz Lelwic, Szymon Kubiak, Jan Wiaderny- „Niefarmakologiczne metody leczenia w uzdrowisku pierwotnego nadciśnienia tętniczego.”

5. Barbara Kowalewska, Irena Ponikowska- „Wpływ fizycznego treningu naczyniowego na stan kliniczny i przepływ krwi u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdżycy.”

6. Maciej Królak, Janusz Wieczorek, Zygmunt Mackiewicz, Zdzisław Gałaj –„Wczesna rehabilitacja chorych po chirurgicznych zabiegach naczyniowych.”
Tadeusz Filipiak –„Wczesna rehabilitacja pacjentów z chorobą żylakową kończyn dolnych w uzdrowisku i w miejscu zamieszkania.”

7. Tadeusz Filipiak –„Bezpośrednie i odległe efekty zachowawczej terapii choroby Raynauda”

8. Józef Małolepszy, Ewa Liebhart, Maria Wrzyszcz –„Nadreaktywność oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową przed leczeniem i po leczeniu sanatoryjnym.”

9. Józef Małolepszy, Ewa Passowicz-Muszyńska, Maria Wrzyszcz- Wrażliwość receptorów beta adrenergicznych dróg oddechowych na agonistę u chorych na astmę oskrzelową przed i poleczeniu sanatoryjnym.”

10. Włodzisław Kuliński, Tomasz Ryba, Andrzej Misztela, Marek Kulej – „Laserowe promieniowanie podczerwone w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego.”

11. Kazimiera Milanowska –„Wartość wczesnej rehabilitacji poszpitalnej uzdrowiskowej w dysfunkcjach narządu ruchu.”

12. Jan Serafin, Irena Lewandowska, Jerzy Biedrzycki –„Ocena wpływu leczenia balneorehabilitacyjnego na dysfunkcję ruchową biodra po totalnej alloplastyce.”

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994
Numer 1- 1995
Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997 Numer 3-4-1997 Numer 1-2-1998 Numer 3-4-1998 Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000

13. Wojciech Kasprzak, Lech Hryniewiecki – „Osiągnięcia polskiej fizjoterapii uzdrowiskowej w leczeniu chorób przewodu pokarmowego.”
Barbara Krawczyk –„Ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciała człowieka.”

14. Teresa Latour, Krystyna Czajka –„Analiza zmian występujących w stopniu zanieczyszczenia powietrza na obszarach specjalnie chronionych w latach 1990-1992”

15. Stefan Mielewczyk,- „Analityczna ocena wzrostu natężenia promieniowania słonecznego na plaży nadmorskiej.”

16. Józef Girjatowicz, Marek Chabior –„Termiczno-solarne warunki sezonu kąpieliskowego Zatoki Pomorskiej.”

17. Jerzy Bogucki, Alena Dąbrowka –„Analiza porównawcza liczby małych jonów powietrza w strefie brzegowej morza.”

18. Robert Twardosz –„Surowość pogody okresu zimowego w centrum Krakowa i na Pogórzu Wielickim z punktu widzenia potrzeb rekreacji mieszkańców.”