Numery archiwalne

Numer 1-2-1969
Numer 3-4-1969
Numer 1-2-1970
Numer 3-4-1970
Numer 1-2-1971
Numer 3-4-1971
Numer 1-2-1972
Numer 3-1972
Numer 4-1972
Numer 1-2-3-1973
Numer 4- 1973
Numer 1-1974
Numer 2-1974 Numer 3-4-1974
Numer 1-2-1975
Numer 3-4-1975
Numer 1-2-1976
Numer 3-4-1976
Numer 1-2-1977
Numer 3-4-1977
Numer 1-4-1978
Numer 1-2-1979 Numer 3-4-1979
Numer 1-4- 1980/81

 

Balneologia Polska 1/ 2007

 

Prace oryginalne

Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji -magnetoledoterapia
ALEKSANDER SIEROŃ*, JAROSŁAW PASEK, ROMUALDA MUCHA
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń

Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą terapii z dziedziny medycyny fizykalnej zwanej magnetoledoterapią. Współczesna medycyna fizykalna systematycznie poszerza swoje możliwości terapeutyczne, tak też stało się w momencie połączenia magnetostymulacji i światła uzyskanego z wysokoenergetycznych diod LED. Magnetoledoterapia, czyli skojarzone wykorzystanie zmiennego pola magnetycznego wraz z promieniowaniem optycznym (nielaserowym), daje coraz szersze możliwości wykorzystania tych metod znanych jako magnetostymulacja i ledoterapia. Udokumentowane pozytywne efekty stosowania magnetoledoterapii w zwalczaniu bólu, stanu zapalnego tkanek, przyspieszeniu gojenia ran i wzmacnianiu układu odpornościowego mają istotny wpływ na możliwości wykorzystania tej metody w szeroko rozumianej terapii i rehabilitacji. W pracy przedstawiono własne doświadczenia związane z tą metodą terapii. Praca jest przejrzystym i kompleksowym opracowaniem skierowanym do specjalistów zajmujących się szeroko pojętą medycyną fizykalną oraz rehabilitacją.

Słowa kluczowe: magnetoledoterapia, magnetostymulacja, diody LED

Przestrzenne pole magnetyczne - nowa forma terapii?

ALEKSANDER SIEROŃ*, JAROSŁAW PASEK, TOMASZ BINISZKIEWICZ
Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Ośrodka Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń


Streszczenie
Istnieją obszary, w których medycyna fizykalna jest bezcenna ponieważ jako jedyna może zastąpić bądź wspomóc leczenie podstawowe. Rozwój techniki i elektroniki medycznej pozwala na uzyskiwanie mierzalnych parametrów zmiennych pól magnetycznych, otwierając możliwość lepszego ich wykorzystania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wstępnych doniesień dotyczących nowatorskiego urządzenia w dziedzinie stosowania zmiennych pól magnetycznych w medycynie jakim jest generator przestrzennego pola magnetycznego.

Słowa kluczowe: medycyna fizykalna, przestrzenne pole magnetyczne, terapia


Wpływ promieniowania nadfioletowego na zjawiska odpornościowe zachodzące w skórze

EWA FORNALCZYK-WACHOWSKA (1), WŁODZISŁAW KULIŃSKI (2)
1 Z Zakładu Medycyny Fizykalnej UM w ŁodziKierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński
2 Z Kliniki Rehabilitacji z Zakładem Medycyny Fizykalnej WIM w WarszawieKierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński


Streszczenie
Skóra jest największym narządem ciała ludzkiego, a jej podstawową funkcją jest ochrona organizmu przed otoczeniem. Komórki układu immunologicznego występujące w skórze określa się jako układ immunologiczny skóry. Składa się on z różnych populacji komórek, takich jak: komórki prezentujące antygen (komórki Langerhansa), limfocyty T, keratynocyty. Układ immunologiczny skóry chroni ustrój przed wnikającymi patogenami, promieniowaniem słonecznym oraz przed rozwojem nowotworów. Szereg czynników zewnętrznych np. promieniowanie UV może wpływać na funkcje układu immunologicznego skóry prowadząc do miejscowej immunosupresji i rozwoju nowotworów skóry.

Słowa kluczowe: układ immunologiczny skóry, promieniowanie UV, immunosupresja


Prace kliniczne

Algorytm postępowania w wybranych niestabilnościach odcinka szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

GRZEGORZ MĄKOSA, JANUSZ NAJDYHOR*, ADAM JURKOWSKI,ALEKSANDRA STASIAK-PIETRZAK, JAN CZERNICKI
Z Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 5 im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w ŁodziKierownik Kliniki: prof. dr hab. Jan Czernicki

Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane metody oceny niestabilności w odcinku szyjnym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Ponadto praca zawiera skale i podziały niestabilności występujące najczęściej w odcinku szyjnym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Przedstawiono także próbę stworzenia algorytmu postępowania leczniczego w wyżej wymienionych niestabilnościach.

Słowa kluczowe: kręgozmyk, niestabilność, algorytm postępowania.


Aspekty holistycznego modelu terapii manualnej w kompleksowym leczeniu balneorehabilitacyjnym czynnościowych dysfunkcji narządu ruchu

JANINA SŁOBODZIAN1*, PRZEMYSŁAW MINTA2**1
Z NZOZ "Provita" w Bolesławcu, Ośrodek Dydaktyczno-Naukowy w Lądku Zdroju Kierownik Ośrodka: dr n. med. Janina Słobodzian2Z Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego w Lądku Zdroju, Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu Kierownik Wydziału: prof. dr hab. n. med. Przemysław Minta

Streszczenie
Ciągły wzrost liczby chorych cierpiących z powodu zaburzeń czynności narządu ruchu motywuje terapeutów do poszukiwań nowych, bardziej skutecznych sposobów leczenia. Jednym z rozwiązań może okazać się połączenie metod leczenia uzdrowiskowego z zasobami teoretycznymi i praktycznymi terapii manualnej w modelu holistycznym. W pracy przedstawiono zasady wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych w zaburzeniach czynności narządu ruchu oparte na założeniach modelu holistycznego terapii manualnej.

Słowa kluczowe: fizjoterapia, terapia manualna w modelu holistycznym, stawy "odbiorcy", stawy "nadawcy - odbiorcy", interakcji.


Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego w stomatologii w warunkach uzdrowiska

DOMINIK SIEROŃ (1), KATARZYNA LIPIŃSKA (2), TADEUSZ CIEŚLIK1, ALEKSANDER SIEROŃ (2), MARCIN KULIŃSKI (2)
Z I Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Twarzowo-Szczękowej ŚlAM w Zabrzu Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Tadeusz Cieślik2 Z Katedry i Klinki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚlAM w Bytomiu Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Aleksander Sieroń

Streszczenie
W leczeniu i profilaktyce od kilkunastu lat stosowane jest zmienne pole magnetyczne (ELF-MF). Przedstawiono charakterystykę pola magnetycznego, omówiono efekty biologiczne oddziaływania na organizm człowieka. ELF - MF znalazły zastosowanie w stomatologii, głównie zachowawczej z endodoncją zwłaszcza z towarzyszącym bólem tkanek okołowierzchołkowych, periodontologii, pedodoncji, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej. Omówiono dotychczas uzyskane wyniki z zastosowaniem ELF - MF w tych schorzeniach.
Uzyskane w badaniach korzystne efekty w leczeniu zmiennym polem magnetycznym w wybranych schorzeniach stomatologicznych stwarzają szansę na coraz szersze ich zastosowanie. Ukazano możliwości rozszerzenia leczenia w uzdrowisku u chorych ze współistniejącymi schorzeniami stomatologicznymi o tą formę leczenia fizykalnego.

.Słowa kluczowe: zmienne pole magnetyczne, stomatologia, leczenie w uzdrowisku


Terapeutyczne zastosowanie krioterapii w praktyce klinicznej

AGATA STANEK, GRZEGORZ CIEŚLAR, ALEKSANDER SIEROŃ
Z Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny FIizykalnej Śląskiej Akademii Medycznej w BytomiuKierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń

Streszczenie
W ostatnich latach do metod fizykoterapeutycznych o uznanej skuteczności w leczeniu wielu schorzeń, zwłaszcza układu ruchu zalicza się m.in. krioterapię wykorzystującą bodźcowe, stymulujące, powierzchniowe działanie temperatur kriogenicznych (poniżej -100°C) aplikowanych w krótkim czasie dla wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji na zimno w celu wspomagania leczenia podstawowego i ułatwienia leczenia ruchem. W pracy przedstawiono mechanizmy działania temperatur kriogenicznych, a także metodykę prowadzenia zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej i miejscowej oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania tych metod terapeutycznych. Działanie temperatur kriogenicznych wywołuje w organizmie człowieka szereg korzystnych zjawisk fizjologicznych, takich jak: efekt przeciwbólowy, nerwowo-mięśniowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy oraz krążeniowy. Aktualne wskazania do stosowania krioterapii obejmują m.in. schorzenia stawów i tkanek miękkich o podłożu autoimmunologicznym (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, myositis i fibromyositis) zmiany zwyrodnieniowe, pourazowe i przeciążeniowe narządu ruchu, fibromialgię, osteoporozę, dnę moczanową, dyskopatie, choroby ośrodkowego układu nerwowego ze wzmożoną spastycznością, stwardnienie rozsiane, zespoły korzeniowe, choroby obwodowego układu nerwowego, zespoły depresyjne i nerwice wegetatywne, a także odnowę biologiczną, wspomaganie treningu wytrzymałościowego i siłowego oraz przyspieszenie restytucji powysiłkowej u wyczynowych sportowców. Do podstawowych przeciwwskazań do stosowania krioterapii należą m.in. nietolerancja zimna, krioglobulinemia, choroba Raynauda, niedoczynność tarczycy, ostre schorzenia dróg oddechowych, choroba nowotworowa, niestabilna dusznica bolesna, zaawansowane wady aparatu zastawkowego serca, niewydolność krążenia, groźne zaburzenia rytmu serca, zmiany skórne o charakterze ropno-zgorzelinowym, neuropatie układu współczulnego, miejscowe zaburzenia ukrwienia, wyniszczenie i wychłodzenie organizmu, a także klaustrofobia i zaburzenia psychiczne. Obie formy krioterapii wykazują dużą skuteczność terapeutyczną, są dobrze tolerowane przez chorych, a przy ścisłym przestrzeganiu procedury zabiegów nie obserwuje się istotnych powikłań.


Słowa kluczowe: krioterapia ogólnoustrojowa, krioterapia miejscowa, temperatury kriogeniczne, kinezyterapia, wskazania, przeciwwskazania


Wybrane metody terapeutyczne stosowane w leczeniu uzdrowiskowym

RAFAŁ STABRAWA, EWA SVEJDA-HUTNIKIEWICZ
Z Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A.Dyrektor ds. Lecznictwa: dr. Ewa Svejda-Hutnikiewicz

Streszczenie
W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój różnorodnych metod fizjoterapii, które w leczeniu uzdrowiskowym stosowane są według planu opracowanego indywidualnie dla każdego chorego. Artykuł przedstawia dwie metody terapii: McKenziego i Mulligana. Metody te są przydatne w leczeniu uzdrowiskowym, zarówno w rehabilitacji jak i profilaktyce nawrotów choroby.

Słowa kluczowe: leczenie uzdrowiskowe, metody terapii McKenziego i Mulligana


Bioklimatologia

Wieloletnia zmienność usłonecznienia rzeczywistego w uzdrowisku Krynica Zdrój

GRZEGORZ BENEDYKT DURŁO
Department of Forest Protection and Forest ClimatologyAgricultural University in Cracow

Streszczenie
W pracy przedstawiono wieloletnią zmienność usłonecznienia rzeczywistego w uzdrowisku Krynica Zdrój w latach 1971-2005. W opracowaniu wykorzystano dane pomiarowe i obserwacyjne z 3 stacji meteorologicznych zlokalizowanych na terenie gminy Krynica Zdrój, reprezentujących wypukłe i wklęsłe formy terenu w przedziale wysokości pomiędzy 580 i 740 metrów n.p.m. Średnia wieloletnia suma usłonecznienia rzeczywistego w uzdrowisku Krynica Zdrój wyniosła 1725 godzin z odchyleniem 201 godzin, co stanowi 39% usłonecznienia możliwego w tej części Karpat. Najwyższa suma usłonecznienia rzeczywistego w ciągu roku występowała przeciętnie w sierpniu i wynosiła 218 godzin.
Słowa kluczowe: usłonecznienie rzeczywiste, Krynica Zdrój, zmienność, trend


Varia

Historia Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji im.Prof. Mariana Weissa (STOCER) w Konstancinie

JERZY EDWARD KIWERSKI
Z Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, KonstancinKierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy E. Kiperski


Streszczenie
Artykuł przedstawia historię powstania Centrum Rehabilitacji w Konstancinie od roku 1948 do czasów obecnych.

Słowa kluczowe: Centrum Rehabilitacji (STOCER) w Konstancinie

Subterraneoterapia w Kopalni Soli "Wieliczka". Niecodzienność metody i miejsca. Część II

MARIA KMIECIK
z Kopalni Soli Wieliczka - Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy
Dyrektor Ośrodka: mgr inż. Jan Kubas

Streszczenie
Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy, jako jeden z nielicznych obiektów w Europie i na świecie prowadzi specjalistyczną rehabilitację układu oddechowego w warunkach subterraneoterapii. O niecodzienności stosowanej metody leczenia i rehabilitacji świadczy kilka faktów, m.in.: prowadzenie rehabilitacji pod powierzchnią ziemi, w miejscu, które jest kolebką balneoklimatologii podziemnej. Ponadto prowadzenie leczenia dla ludzi z całego świata odbywa się w myśl holistycznej koncepcji opieki uwzględniającej również kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby. Wysoką jakość prowadzonej subterraneoterapii w wielickiej kopalni potwierdza Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:200 w systemie zarządzania jakością w służbie zdrowia.

Słowa kluczowe: subterraneoterapia, rehabilitacja podziemna, opieka transkulturowa

Numer 1-4 - 1982/83
Numer 1-4- 1984/85
Numer 1-4 1986
Numer 1-4-1989
Numer 1-4-1990/91
Numer 1-4-1992
Numer 1-1994
Numer 2-1994
Numer 3-4-1994
Numer 1- 1995
Numer 2- 1995
Numer 1-2-1996
Numer 3-4-1996
Numer 1-2-1997

Numer 3-4-1997
Numer 1-2-1998
Numer 3-4-1998
Numer 1-2-1999
Numer 3-4-1999
Numer 1-2-2000
Numer 3-4-2000