Balneologia Polska TOM XXXII / XXXIII  Poznań 1990/91 ZESZYT 1-4

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

1.     G. Straburzyński- Rola i znaczenie naturalnych tworzyw uzdrowiskowych we współczesnej medycynie.

2.     G. Straburzyński, A. Straburzyńska -Lupa – Wodolecznictwo i leczenie uzdrowiskowe w chorobach układu oddechowego.

3.     J. Winklerowa, M. Cywińska – Analiza statystyczna chorych w wieku rozwojowym leczonych ambulatoryjnie metodami fizykalnymi w Poradni Konsultacyjnej Przychodni Fizjoterapii i Balneoklimatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu.

4.     J. Nowak, M. Solecka, J. Dutka- Metodyka ćwiczeń w niestabilności lędźwiowej.

5.     E. Kieć, I. Kościelny, Z. Sanocki, T.Tychanowicz- raczak, A. Miłkowska , H. Góra, H. Stachowicz –Wpływ klimatu Wysowej na wskaźniki wentylacyjne u chorych na przewlekłe nieswoiste choroby układu oddechowego ( PNO ).

6.     Z. Adamski, J. Bowszyc, A. Chojecka-Adamska, M. Bowszyc- Dopełniacz i krążące kompleksy immunologiczne oraz immunoglobuliny i swoiste IgE w atopowym zapaleniu skóry ( AZS) u dzieci leczonych w Uzdrowisku Kołobrzeg.

7.     J. Łazowski- Niektóre zagadnienia nazewnicze w medycynie fizykalnej i w rehabilitacji.

8.     A. Ofierzyński, A. Hornowska- Banach , G. Straburzyński, M. Trojan, J. Ziętek, W. Kasprzak, L. Owczarek – Opracowanie modelu leczenia ruchem i wychowania zdrowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym w uzdrowisku Polanica Zdrój.

9.     J. Skrzybski- O zależności natężenia promieniowania słonecznego od wielkości zachmurzenia i usłonecznienia.

10.  Z. Szymański, E. Bartkowiak, st. Różewicki- Zsynchronizowane  z cyklem miesiączkowym badania porównawczego poziomów hormonów tarczycy, tyreotropiny i prolaktyny we krwi kobiet leczonych uzdrowiskowo z powodu niepłodności.

11.  St. Różewicki, St. Gliniecki, B. Otto, S. Gliniecki- Objawy przekwitania a poziom gonadotropin, prolaktyny i kortyzolu u kobiet leczonych uzdrowiskowo.

12.  B. Otto, St. Różewicki – Zawartość niektórych hormonów w borowinie ze złoża w Kamieniu Pomorskim.

13.  St. Różewicki, D. Bromirska,St. Gliniecki, B. Otto – wpływ hipertermicznej borowiny na czynność hormonalną prawidłowego i niewydolnego ciała żółtego u kobiet.

14.  K. Szostak- Ocena skuteczności leczenia niedorozwoju macic u kobiet hipertermiczną borowiną.

15.  J. Stolny H. Chmielewski- Zastosowanie terapii manualnej w diagnostyce i leczeniu czynnościowych zaburzeń narządu ruchu.

16.  B. Trzeciak- Wpływ leczenia bodźcowego w otyłości na zawartość żelaza w surowicy krwi

17.  J. Kwasucki- Przezskórna elektrosyumulacja nerwów ( TENS ) .

18.  E.Ogielska – Rehabilitacyjne leczenie schorzeń narządu wzroku z zastosowaniem borowiny.

19.  W.Krzewiński, G. Jonderko,Z. Gałaszek, I. Rosmus- Kuczia- Wpływ kąpieli w solance jodo-bronowej na fasfatazę kwaśną u chorych na reumadoidalne zapalenie stawów.

20.  W. Banaszkiewicz, G. Strurzyński- Wpływ wód siarczkowo-siarkowodorowych na zachowanie się wybranych gatunków drobnoustrojów najczęściej wywołujących stany zapalne skóry.

21.  W. Kasprzak, G. Straburzyński, l. Hryniewiecki, a. Straburzyńska- Lupa, Szczepaniak- monitorowanie endoskopowe gojenia się wrzodu dwunastnicy w trakcie terapii uzdrowiskowej w porównaniu z ambulatoryjnym leczeniem cimetidyną.

22.  G. Straburzyński, W. Kasprzak, L. Hryniewiecki, K. Linke, A. Straburzyńska -Lupa- porównawcza ocena wyników leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy w uzdrowisku i w warunkach ambulatoryjnych cimetidyną.

23.  M. Gembicki, J. Sowiński, D. Garduła, A. Graczykowska- Koczorowska- Zachowanie się wytrzeszczu u chorych z chorobą Gravesa- Basedowa leczonych klimatycznie i jontoforezą hydrokortizonową

 na gałki oczne.