Balneologia Polska TOM XXXI  Poznań 1989  ZESZYT 1 – 4

 

 

                                               

 

SPIS TREŚCI

 

 

1.     Laudatio. Dr med. Marian Cieszkiewicz

2.     Pro Memoria Dr med. Mieczysław Dukiet

3.     Pro Memoria Dr med. Jadwiga Winklerowa

4.     I. Ponikowska – Zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi u chorych w warunkach mikroklimatu tężniowego Ciechocinka

5.     I. Ponikowska, G. Straburzyński – Wstępne badania przydatności wybranych testów skórnych do oceny reaktywności organizmu na dodźce fizjoterapeutyczne

6.     I. Ponikowska, G. Strurzyński- Zmiany odczynności ustrojowej chorych w przebiegu leczenia uzdrowiskowego

7.     I. Ponikowska, K. Marciniak, A. Graczykowska-Koczorowska – Znaczenie terenoterapii i innych form aktywności fizycznej w leczeniu otyłości w warunkach uzdrowiskowych

8.     B. Trzeciak – Wpływ leczenia bodźcowego o dozowanym wysiłku na korektę farmakologiczną i dietetyczną u kobiet z cukrzycą w okresie przekwitania

9.     W. Zachorska, J. Kucharska- Przydatność badań spirometrycznych jako miernika efektów balneoterapii przewlekłych chorób układu oddechowego

10.  W. Tomaszewski, E. Rudczyk – Terapia impulsowym polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości

11.  W. Kuliński, T. Mika, j. Jaworska, -Ocena wpływu kąpieli elektryczno-wodnej na układ krążenia

12.  L. Jędrzejczak- leczenie usprawniające po leczeniu operacyjnym z wrodzonym zwichnięciem stawu biodrowego w przebiegu wiotkości wielostawowej

13.  J. Jaworski, A. Nowicki, W. Kuliński –Badania wpływu prądów Bernarda na miejscowy przepływ krwi

14.  E. Zielonka, i wsp: Wpływ czynników meteorologicznych nz stan podmiotowy chorych reumatycznych

15.  I. Ponikowska, G. Strurzyński, E. Łukomska – Wpływ masywnej redukcji otyłości i całkowitej normalizacji masy ciała na wyniki leczenia choroby otyłości zwyrodnieniowej stawów u otyłych

16.  J. Grochmalicka- Mikołajczyk, T. Bąbelek – Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych  ( WWA ) w wodach leczniczych Świeradowa i Czerniawy jako wskaźnik skażenia środowiska wodnego

17.  J. Baron, H. Baranowska, J. Miedzanowski, J. Baron – Skojarzone leczenie balnoklimatyczne i hormonalne zespołu pokastracyjnego

18.  E. Krzystoń, M. Mraz – Fizjoterapia w leczeniu bólowym postaci mioartropatii i artropatii reumatoidalnych skroniowo-żuchwowych

19.  T. Rudnicka, W. Banaszkiewicz, I. Lampert – Obraz krwi obwodowej i szpiku kostnego u szczurów w trakcje 28- dniowego pobytu w inhalatorium radonowym w Kowarach

20.  S. Różewicki,Zb. Szymański, S. Gliniecki –Poranne poziomy kortyzolu w osoczu krwi kobiet , w wybranych dniach cyklu miesiączkowego , w przebiegu leczenia sanatoryjnego i w warunkach kontroli ambulatoryjnej

21.  J. Jagielski- Obciążenia klimatyczne układu krążenia i sprawności fizycznej w warunkach klimatu tropikalnego

22.  L. Owczarek.i wsp.- Wpływ klimatu Polanicy na zachowania się ciśnienia tętniczego mieszkańców terenów nizinnych chorujących na nadciśnienie tętnicze w I i II okresie wg S.O.Z.

23.  Pierzchała, i wsp: wpływ balneoterapii w Szczawnie Zdroju na wentylację płuc pracowników huty metali nieżelaznych

24.  Kosmann i wsp: Zmiany składu biochemicznego plwociny w czasie leczenia uzdrowiskowego górników chorych na przewlekły niezyt oskrzeli i pylic

25.  W. Kasprzak, G. Straburzuński, A. Ofierzyński, A. Straburzyńska- Lupa, J. Pawelska- Wpływ inhalacji powietrzem sztolni w Kowarach zawierających media radonowe nastan kliniczny chorych z schorzeniami układu oddechowego, dławicą piersiową i nadciśnieniem

26.  W. Kasprzak, G. Straburzyński, A. Ofierzyński, J. Pawelska,A. Straburzyńska- Lupa – Wpływ inhalacji powietrzem sztolni w Kowarach zawierających media radonowe na czynność kory nadnerczy