Balneologia Polska Tom XXIX  1986 zeszyt 1-4

 

Spis treści

 

 

1.     Jonderko G., Gałaszek Z., Buntner B., Marcisz Cz., Gabryel A.” Wpływ ciepłej kąpieli  w solance  jodowo- bromowej na poziom  wybranych hormonów   w surowicy krwi  u zdrowych mężczyzn

2.     Banaszkiewicz W., „ Niektóre  właściwości  farmakodynamiczne  wody  leczniczej „ Jan „ z Czerniawy  oraz wody ze źródła :”Górne „ w Świeradowie

3.     Kuliński W., Mika T.,Orłowski J. : Ocena  wpływu  pionizacji  chorych po udarze mózgowym  na czynność układu krążenia

4.     Baron J., Warszewski A., „ Wpływ leczenia  balneoklimatycznego na zespół pokastracyjny i na  pozagruczołową  produkcję  estrogenów

5.     Belec Cz., Belec- Karska W., Karski A.” Androgeny w  borowinie krynickiej

6.     Kasprzak W., Mikołajczyk K., Straburzyński G., Trojan M., Pawelska J.  ” Fizjoterapia  żółciowego  nieżytu żołądka  w uzdrowisku Polanica – Zdrój „

7.     Kuliński W., Mika T., „ Wpływ kąpieli  siarczkowo- siarkowodorowych na czynność układu krążenia u chorych  z nieurazowymi  schorzeniami  narządu ruchu „

8.     BanaszkiewiczW., Owczarek L., Straburzyński G., Kujawa H., Piszczorowicz M., Kasprzak W., „ Wpływ  redukcji  masy ciała na wybrane wskaźniki odporności  humoralnej i komórkowej  u otyłych

9.     Hryniewiecki L., Straburzyński G., Linke K., „ Leczenie  przewlekłego  zapalenia  nadżerkowego  żołądka  w uzdrowisku Polanica  w świetle  przedłużonych obserwacji”

10.  Nowak J., Solecka M., Jasik- Tyrkalska B., Marchewczyk J., „ Wyniki leczenia  uzdrowiskowego chorych z zespołami  bólowymi  kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego , czynnych zawodowo i rencistów

11.  Mika T., Mileniczuk H., Kuliński W., „ Wpływ lokalnego i  ogólnego  wysiłku fizycznego  na intensywność  wydzielania potu

12.  BanaszkiewiczW., Owczarek L., Straburzyński G., Drobnik M. „ Wpływ kontrolowanej redukcji masy ciała na wybrane  wskaźniki gospodarki tłuszczowej i białkowej

13.  Paluszak J., Torlińska T., gawlak E., Gawlak L. „ Wpływ  inowrocławskiej solanki  gorzkiej  na przebieg lipidemii pokarmowej „

14.  Banaszkiewicz W „ Wpływ inhalacji radoczynnych  na niektóre  wskaźniki  biochemiczne oraz hematologiczne u szczurów „

15.  Kujawa H., „ Wpływ promieniowania  nadfioletowego  na reakcje  immunologiczne ustroju

16.  Torlińska T., Paluszak J., Gawlak E., Gawlak, L., Walkowiak K., „ Aktywność mobilizująca  lipidy i aktywność  glikogenolityczną  surowicy krwi osób  otyłych leczonych  dietą niskokaloryczną i wysiłkiem  fizycznym w warunkach