Balneologia Polska Tom XXVIII zeszyt 1-4; 1984/85

 

Spis treści

 

1.     Rudnicki T., „Skuteczność , nieskuteczność czy szkodliwość  mediów radonowych  z punktu widzenia radiobiologii„

2.     Ortyl W., Politowski M., Turowski G., Zubel M., „ Próba oceny wpływu kuracji  uzdrowiskowej  w Busku – Zdroju  na niektóre  parametry  reaktywności immunobiologicznej u chorych z  miażdżycą zarostową  kończyn dolnych

3.     Kapłoński J., Robaczyński J., Wpływ inhalacji radonowych na  zachowanie się niektórych enzymów w gruczole mlekowym  w okresie  laktacji u szczura białego

4.     Halawa B., Witelus J., Mazurek w., Wpływ treningu  fizycznego  wykonywanego w warunkach sanatoryjnych na niektóre  wskaźniki hemodynamiczne  u chorych na nadciśnienie tętnicze leczonych i nie leczonych  farmakologiczne

5.     Andrzejewski J., Kossman S., „ Zmiany niektórych wskaźników  czynności wątroby  w czasie leczenia uzdrowiskowego  w Szczawnic – Zdroju pracowników huty metali nieżelaznych

6.     Robaczyński J., Koziorowski A., Skowerska M., Zmiany morfologiczne jajników  po inhalacjach radonowych u myszy białej

7.     Matluch L., Jaremko J., Jędrzejczak L., „ Usprawnianie  sanatoryjno- balneologiczne chorych po alloplastyce  stawów biodrowych

8.     Kuźmińska A., Wszelaki – LassE., „ W sprawie skuteczności balneoterapii w przypadkach anorexia  nervosa

9.     Kowalska M., Sicińska A., Bednarek K., „ Wpływ leczenia  balneologicznego na zmiany naczyniowe u pacjentów  narażonych  na wibrację  ze szczególnym uwzględnieniem termografii

10.  Kęcik D., Szretter K., „ Wyniki leczenia elektrostymulacji  zaburzeń  czynności mięśni ocznych

11.  Kućma K., „ Krytyczna ocena chronaksymetrii w diagnostyce nieznacznego uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego

12.  Ponikowska I., „ Wpływ pasty borowinowej  na przepływ  naczyniowy u chorych z przewlekłym niedokrwieniem  kończyn dolnych

13.  Robaczyński J., Witka J., wawrzkiewicz M., Hirowska K., Koziorowski A. „ Zastosowanie aerozolu  radonowego  w leczeniu nadżerek szyjki macicy

14.  Żera E., Ilmurzyńska K., Kruk E., Kwinto J., Janik Z., „ Ocena leczenia rehabilitacyjnego chorych ze sztuczną  zastawką serca

15.  Robaczyński J., „ Leczenie zapaleń narządu płciowego u kobiet  w Świeradowie Zdroju

16.  Gibowski M., Bowszyc J., Poradowska L., Kowalkiewicz J., Wpływ leczenia  uzdrowiskowego  w Kołobrzegu  na poziomie  immunoglobulin  w surowicy  dzieci  ze świerzbiączką „

17.  Banaszkiewicz W., Bernat R., Straburzyński G., „ Obraz krwi  obwodowej i szpiku kostnego u zwierząt  doświadczalnych  poddanych  długotrwałej  ekspozycji na działanie  jonów  dodatnich i ujemnych  powietrza „

18.  Banaszkiewicz w., Staburzyński G., Drobnik M., Szaflarek P., „ Wpływ aerozolu  niektórych olejków  eterycznych na czynność nabłonka  migdałkowego

19.  Hefczyc J., „ Zachowanie się wskaźników  ekspozycji  na metale  ciężkie  w czasie leczenia  uzdrowiskowego w Szczanie – Zdroju  pracowników huty  metali nieżelaznych

20.   Banaszkiewicz W., Bernart R., Straburzyński G., „  Zachowanie się  składników  energetycznych  krwi po obciążeniu  wysiłkiem  fizycznym  ustroju  eksponowanego na wpływ  jonów powietrza

21.  Banaszkiewicz W., Bernat R., Straburzyński G., „ Wydolność fizyczna  ustroju pod wpływem  dodatnich  lub ujemnych  jonów  powietrza

22.  Grochmalicka – Mikołajczyk J., Lulek J., „ Badania nad  występowaniem  wielopierścieniowych  węglowodorów  aromatycznych ( WWA)  w niektórych  wodach mineralnych