Balneologia Polska Tom XXVII Zeszyt 1-4; 1982/83

 

Spis treści

 

1.     Ciężkowski M., „ Źródła  Lądka – Zdroju – historia i badania

2.     Zieliński Z.” Rola kompleksowej  rehabilitacji uzdrowiskowej w leczeniu

chorych  na przewlekłe postacie gośćca

3.     Dziwisz M., Dziki A., Górski P., Okraszewski J., Szuflet Z., Torzecki M.,

Westfal T., „ Wartość  leczenia  uzdrowiskowego w Lądku – Zdroju  chorych

na zarostowe  choroby tętnic obwodowych

4.     BanaszkiewiczW., Straburzyński G., Drobnik M., PiszczorowiczM.,

„ Badania porównawcze działania  moczopędnego wybranych  wód leczniczych

5.     Bielski J., Kostrzewa A., Ejsmund K., Krawczyk L., Czepczyński M.

„ Ocena leczenia  uzdrowiskowego  w Kołobrzegu zmian naczyniowych wywołanych wibracją miejscową

6.     Kossman S., Szyguła J., Chorąży M” Zmiany niektórych  wskaźników

czynności nerek  w czasie leczenia uzdrowiskowego w Szczawnie – Zdroju

 pracowników huty metali niezależnych „

7.     Pawlak F., Scheller S., Kieloch – Szkoda M., Kozioł M.,” Zastosowanie

etanowego ekstraktu propolisu ( EEP) u chorych  na przewlekłe zapalenie oskrzeli

8.     Banaszkiewicz W., Bernat R., Straburzyński G.,” Badania  doświadczalne nad wpływem dodatnich i ujemnych jonów  powietrza  na zachowanie się flory bakteryjnej dróg  oddechowych

9.     Prusiński A., Kotwica S., Split W. „Rola  balneoterapii w zwalczaniu rwy kulszowej „

10.  Sarosiek J., Bernacka K., Podkowicz K., Ziobro J., Macierzyński H., Wróblewski M., Jakubczyk D.,Wpływ leczenia  sanatoryjnego w Świeradowie – Zdroju na poziom  miedzi i białek  surowicy krwi u chorych ze schorzeniami reumatoidalnymi

11.  Zalewska – Juzwa W., Całkosiński I., Gosk A. „ Wpływ galwanizacji  na ukrwienie mięśni „

12.  Ponikowska I., Wolski I., „ Obserwacje nad zachowaniem  się temperatury  pasty borowinowej podczas  okładów  całkowitych  i częściowych

13.  Banaszkiewicz W., Bernat R., Kujawa H., Straburzyński G., „ Białka surowicy krwi zwierząt  doświadczalnych poddanych ekspozycji na działanie  jonów dodatnich i ujemnych  powietrza

14.  Kossmann S., Bednarski W., Gałko J., „ Zmiany  aktywności  niektórych enzymów  w moczu  hutników  metali  nieżależnych  leczonych w Szczawnie – Zdroju

15.  Kotwica S., Split W., Woszczak M, „ Znaczenie leczenia  uzdrowiskowego  w zapobieganiu  nawrotom rwy kulszowej „

16.   Graczykowska- Koczorowska A., Ponikowska I., Straburzyński G., Dubowska – Kolasa E., Ziętek J., Biryńczyk J., „ Zmniejszenie masy ciała otyłych jako czynnik  przeciwdziałający rozwojowi miażdżycy”