Balneologia Polska TOM XXVI   Warszawa – Poznań 1980/1981    Zeszyt 1 – 4

 

                                            

 

SPIS TREŚCI

 

 

 1. W. Banaszkiewicz, R. Bernat, G. Straburzyński – Wpływ dodatnich i ujemnych jonów powietrza na parametry gazów oddechowych i wykładniki równowagi kwasowo – zasadowej we krwi w warunkach doświadczalnych
 2. R. Bernat, W. Banaszkiewicz, G. Straburzyński – Badania doświadczalne nad wpływem dodatnicz i ujemnych jonów powietrza na niektóre wyniki przemiany węglowodowej i tłuszczowej
 3. W. Banaszkiewicz , R. Bernat , G. Straburzyński- badania morfologiczne narządów węwnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem nabłonka dróg oddechowych zwierząt poddanych długotrwałej ekspozycjina działanie dodatnich i ujemnych jonów powietrza
 4. G. Straburzyński, L. Owczarek, A. Górniok, I. Ponikowska, M. Bonikowska- Zgaińska, M. Chałupka, M. Glinka, E. Burkacka- Łaukajtys – Ocena przydatności do celów klinicznych bentonitu w woreczkach do wielokrotnego użycia
 5. L. Hryniewiecka, G. Straburzyński, L. Owczarek,M. Trojak – Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Polanicy na przebieg przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby
 6. L. Owczarek, G. Straburzyński, S. Karaśkiewicz,M. Bonikowska- Zgaińska, M. Walczak, E. Hryniewicz,K. Strzykała – Wpływ miejscowego działania zimna na układ krążenia chorych z niewydolnością wieńcową i nerwicą
 7. L. Hryniewiecki, G. Straburzyński, M. Kołtek, w. Malka- Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Polanicy na przebieg przewlekłych zapaleń jelita grubego
 8. J. Ziętek, G. Straburzyński, M. Trojan, J. Bajon – Leczenie ruchem nadciśnienia tętniczego w Polanicy ( doniesienie wstępne )
 9. I. Ponikowska , Z. Zieliński, G. Straburzyński, M. Sadowska, I. Wolska, L. Owczarek, E. Burkacka-Łaukajtys – Kliniczne i metaboliczne skutki stosowania pasty borowinowej u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów
 10. A. Graczykowska-Koczorowska, G. Straburzyński, I. Ponikowska, J. Biryńczyk, W. Oberle, I. Wolska – Redukcja nadwagi jako istotny element kompleksowego leczenia uzdrowiskowego chorób współistniejących z otyłością
 11. W. Banaszkiewicz, g. Straburzyński – Badania porównawcze działania żółciowego niektórych wód leczniczych w warunkach doświadczalnych
 12. M. Piszczorowicz, H. Kujawa, J. Drygas, J. Konys, U. Mackiewicz – Ocena wyników subterraneoterapii u chorych na infekcyjną postać astmy oskrzelowej
 13. A. graczykowska- Koczorowska, J. Kosowicz,I. Ponikowska, B. Bruszyńska, J. Porawska – Wskazania do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów u chorych z akromegalią w warunkach uzdrowiskowych
 14. W. Oberle, A. Graczykowska- Koczorowska, S. Tyczka,W. Jaworski – Wyniki leczenia chorych we wczesnych okresach nadczynności tarczycy w uzdrowisku nadmorskim w Świnoujściu
 15. J. durkalec, A. Graczykowska- Koczorowska, Z. Mikołajczyk-Toboła, W. Oberle – badania hemodynamiczne u chorych z nadczynnością tarczycy leczonych w klimacie nadmorskim
 16. L. Nikołow – Wpływ prądów interferencyjnych na choroby wibracyjne
 17. K. Kućma , T. Mika, _ Prądy interferencyjne w terapii przeciwbólowej rwy kulszowej i ramiennej
 18. J. Łańcucki, T. Mika, A. Szydziński, W. Kuliński- Fotochemioterapia w leczeniu niektórych chorób skóry
 19. T. Mika, j. Łańcucki, k. Kućma, A. Biernat – Wpływ impulsywnego pola elektromagnetycznego na niektóre parametry odczynności skóry
 20. T. Roszkowska, I. Ponikowska, k. Marciniak, Z. Zieliński – Próba ustalenia norm komfortu termicznego dla pomieszczeń do zabiegów borowinowych
 21. M. Walczak, G.Straburzyński, L. Owczarek, M. Bonikowska- Zgaińska – wydalenie katecholamin z moczem u dzieci leczonych  w klimacie morskim
 22. M. Bonikowska- Zgaińska – Wstępne spostrzeżenia dotyczące dysfunkcji wątroby u dzieci otyłych
 23. m. Walczak, M. Bonikowska- Zgaińska , G. Straburzyński, L. Owczarek – wybrane parametry metabolizmu węglowodanowowo- tłuszczowego w niektórych schorzeniach wieku dziecięcego leczonych w klimacie morskim
 24. M. Bonikowska- Zgaińska – stan funkcjonalny osi enderoinsularnej u młodzieży otyłej po obciążeniu wapnem i glukozą
 25. M. Bonikowska- Zgaińska, L. Owczarek,g. Straburzyński – Wpływ wysiłku fizycznego na wydzielenie hormonu wzrostu u młodzieży otyłej
 26. T. Latour, A. Nowacka, A. Górniok – Badania chemiczne ługów pokrystalicznych w warzelni soli , jako podstawa do ich wykorzystania w produkcji nowych preparatów leczniczych
 27. A. Pilich S. Łacińska,T. Solecki, R. Światek – Koncepcja pozbywania się wód pozabiegowych w Zespole Uzdrowisk krośnieńskich
 28. I. Ponikowska, A. Graczykowska- Koczorowska – Leczenie cukrzycy skojarzonej z otyłością w warunkach uzdrowiskowych
 29. A. Madeyski – Problemy i układy techniczne ośrodków rekreacji ( odnowy ) biologicznej w uzdrowiskach
 30. T. Łaukajtys, A. Madeyski – aerozole inhalacyjne o specjalnych właściwościach
 31. J. Kotowski – Higiena basenów leczniczych napełnianych wodami mineralnymi