BALNEOLOGIA POLSKA; POZNAŃ 1973; TOM XVIII; ZESZYT 1 – 3SPIS TREŚCI • 1. H. Kowalenko – Apolinary Tarnawski, prekursor , profilaktyki szkodliwości cywilizacyjnych
 • 2. W. Zachorski – Rola balneologii w profilaktyce i leczeniu chorób zawodowych
 • 3. J. Jankowiak – Ochrona naturalnego środowiska w rejonach uzdrowiskowo- wypoczynkowych
 • 4. I. Ponikowska- Środowisko uzdrowiskowe a kuracjusz
 • 5. S. Kossmann, J. Kłopotowski, J. Dwornicki- Ogólna kliniczna ocena balneologicznego leczenia nieżytów oskrzeli w przebiegu pylicy płuc
 • 6. J. Kłopotkowski, , S. Kossmann, J. Dwornicki – Ocena spirograficzna skuteczności leczenia balneologicznego przewlekłych nieżytów oskrzeli w przebiegu pylicy płuc
 • 7. Wł. Bednarski, K. Marek- Wpływ leczenia balneoklimatycznego w Szczawnie Zdroju na gazy krwi kapilarnej u chorych na pylicę
 • 8. Wł. Bednarski, S. Kossmann – Zachowanie się białek surowicy krwi w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłający pylicę płuc
 • 9. S. Kossmann, Wł. Bednarski- Zachowanie się glikoproteidów surowicy krwi w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłający pylicę płuc
 • 10. St. Kossmann, Wł. Bednarski – Ocena czynności wątroby na podstawie niektórych wskaźników enzymatycznych w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłający pylicę płuc
 • 11. Wł. Bednarski , St. Kossmann- Wydalanie z moczem hormonów kory i rdzenia nadnerczy w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłający pylicę krwi
 • 12. S. Kossmann, Wł. Bednarski – Obraz krwi obwodowej w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłający pylicę płuc
 • 13. S. Kossmann, St. Kośmider, Wł. Bednarski – Wydalanie z moczem kwaśnych mukopolisacharydów i hydroksyproliny w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłający pylicę płuc
 • 14. J. Różańska, Wł. Bednarski , St. Kossmann – Zachowanie się flory bakteryjnej plowociny w czasie leczenia balneologicznego przewlekłych nieżytów oskrzeli u chorych na pylicę płuc
 • 15. St. Kossmann, m. Panasiewicz, WŁ. Bednarski, J. Różańska –Zmiany cytologiczne i histochemiczne w rozmazach plwociny w czasie leczenia balneologicznego chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli wikłający pylicę płuc
 • 16. T. Bystrzanowska, St. Rzepecka- Zachowanie się temperatury błony śluzowej nosa pod wpływem zabiegów inhalacyjnych
 • 17. B. Popławski, Z. Radzikowski, E. Tyrakowska – Stan chorych z polipami nosa po leczeniu uzdrowiskowym w Szczawnicy
 • 18 .M. Majchrzak, B.Popławski , Z. Radzikowski, J. Szturma- Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Szczawnicy na poziom niektórych elektrolitów w surowicy krwi u chorych z zanikowym nieżytem górnych dróg oddechowych
 • 19. M. Majchrzak, B. Popławski, j. Szturma- Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Szczawnicy na poziom niektórych elektrolitów w surowicy krwi u chorych z alergicznym nieżytem nosa
 • 20. M. Majchrzak, B. Popławski, Z. Radzikowski, St. Rzepecka – Leczenie uzdrowiskowe nieżytu górnych dróg oddechowych wywołanego działaniem środków chemicznych
 • 21. W. Jankowski, St. Kowalczyk, Wł. Bednarski, W. Mikulewicz- Stan błon śluzowych górnych dróg oddechowych u robotników przemysłu bawełnianego
 • 22. W. Jankowski, St. Kossowski, j. Cyrulewska- Orłowska – Profilaktyka uzdrowiska w schorzeniach górnych dróg oddechowych u nauczycieli
 • 23. A. Rzepecki, J. Boryński – Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego chorych z pylicą powikłaną przewlekłym nieżytem oskrzeli oraz z innymi przebytymi chorobami układu oddechowego na materiale z sanatorium górniczego w Szczawnicy
 • 24. S. Chyrek – Borowski, J. Dobrowolski, B. Ziętkowski,M. Gruszecka, M. Górska – ocena wpływu aero- jonoterapii ujemnej na przebieg dychawicy oskrzelowej w oparciu o badania kliniczne , gazometryczne i czynnościowe układu oddechowego
 • 25. T. Bańkowski – Powikłania w czasie leczenie uzdrowiskowego w Szczawnicy
 • 26. E. Będą – Rola i współczesne możliwości uzdrowisk i fizykoterapii w zapobieganiu oraz leczeniu chorób cywilizacyjnych i zawodowych układu oddechowego
 • 27. B. Mączyński – Czas reakcji prostej u chorych na przewlekłym nieżyt oskrzeli lub dychawicę oskrzelową przed i po leczeniu klimatycznym
 • 28. J. Hasik – Perspektywy postępowania dietetycznego w uzdrowiskach
 • 29. H. Jordan ( NRD )- Katalog dietetyczny dla uzdrowisk i zdrojowisk NRD
 • 30. M. Skapin, J. Skala- Wulterinowa (CSRS )- Die Diätbehandlung bei den Malabsorption uständen im Heilbad. ( Dietetyczne leczenie w uzdrowiskach chorych z upośledzoną przemianą materii- artykuł w jęz. Niemieckim
 • 31. L. Hryniewicz, J. Hasik, T. Grala, K. Mąkowska- Zastosowanie czynnika białkowo- kalorycznego (NdpCal %) do oceny minimalnego zapotrzebowania na białko u chorych z marskością wątroby i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • 32. L. Hryniewiecki, J. Hasik, T. Frajfrowwski, T. Grala -Próba oceny minimalnego zapotrzebowania na białko u osób powyżej 60 roku życia przy pomocy badań bilansowych
 • 33. A. Kaliciński , E. Gawlak , W. Proniewska, W. Nowak , I. Zabłocka – Wczesna i odległe wyniki leczenia otyłości dietą i aktywnością fizyczną
 • 34. V. Krizek, P. Stepanek (CSRS ) –Die diätetische Behandlung der Fettsucht in den kurorten ( Dietetyczne leczenie otyłością w uzdrowiskach
 • 35. W. Żwirski, J. Bielecka, J. Porzycki, I. Krzemieniowa – Rodzaj diety a wskaźniki przemiany tłuszczowej u chorych Szpitala Uzdrowiskowego Kardiologicznego w Rabce
 • 36. K. Bojowicz – Biochemiczne postawy , zasady i wyniki leczenia choroby wrzodowej dietą ubogą w sole potasowe , a bogatą w białko i cholesterol
 • 37. A. Kaliciński ,W. Proniewska, L. Gawlakowa, E. Gawlak – Magnezemia i magnezuria u chorych obserwowanych w uzdrowisku Inowrocław
 • 38. M. Szmytówna, R. Plackowski – Własności katalityczne ługów z warzelni soli w Ciechocinku , Inowrocławiu, Zabłociu Dębowcu i Iwoniczu
 • 39. E. Łukaszewicz – Gastrotechnika
 • 40. Cz. Belec, A. Maciejewska – Wpływ szczaw magnezowo –wapniowych "Słotwinka " i ''Antoni" na kształtowanie się środowiska wewnętrznego tkanek ptaków ich nośność oraz występowania wad wrodzonych
 • 41. Z. Ruciński,J. Szulc- Kuberska – Zagadnienia uzdrowiskowego leczenia chorób zawodowych układu nerwowego
 • 42. M. Dzierżyński, J. Dziedzic – Bezpośrednie i odległe wyniki leczenia naturalnymi kąpielami w bezwodniku kwasu węglowego chorych z angioneurosis vibratoria
 • 43. K. Barzyk- Kinezyterapia zespołu bolesnego barku u pracowników przemysłu metalowego
 • 44. T. Kostiukow – Wykorzystanie metod fizykalnych w lecznictwie przyzakładowym pracowników przemysłu węglowego i energetycznego
 • 45. J. Kowalewski, L. Szczepaniak, H. Pytko – Rola uzdrowisk wleczeniu chorych na zawał serca na podstawie własnych spostrzeżeń
 • 46. J. Durkalec , R. kretschmer – Badania hemodynamiczne u osób z chorobą wieńcową przed i po leczeniu uzdrowiskowym
 • 47. J. Benda, o. Balcarova ( CSRR ) –Die fünfjährige Beobachtung der Prävalenz der ischämischen ie fünfjährige Beobachtung der Prävalenz der ischämischen


  Created by Przemek Adamczyk