Balneologia Polska TOM XXXX    zeszyt 1-2   rok 1998

 

SPIS TREŚCI

 

1.     Krystyna Czajka, Teresa Latours, Michał Drobnik – Oznaczenie fluoru wydalanego i zatrzymywanego w tkankach zwierząt  Doświadczalnych pojonych wodą fluorową „Marysieńka” z Cieplic

2.     Tomasz Biniszewski, Aleksander Sieroń, Henryk Grzybek, Ryszard Poloczek, Michał Szyguła,- „Wpływ lasera małej mocy i wolnozmiennego pola magnetycznego na doświadczalne oparzenia termiczne skóry szczurów”

3.     Michał Szyguła, Aleksander Sieroń, Janina Mrowiec, Karolina Sieroń- Wpływ wybranych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca na czas trwania wczesnej rehabilitacji u pacjentów po zawale mięśnia sercowego.

4.     Zbigniew Kobak, Stanisław Rudnicki, Leszek Wojtulewicz- Wpływ rehabilitacji na powrót do pracy mężczyzn po przebytym zawale serca.

5.     Maciej Bączek, Izabela Stangierska,Elżbieta Lamecka-Hasiuk, Maciej Gembicki- Przydatność leczenia uzdrowiskowego w terapii chorób tarczycy – aspekty psychologiczne.

6.     5.maciej Bączyk, Hanna Zmysłowska, Elżbieta Lamecka-Hasiuk, MACIEJ Gembicki- Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Świnoujściu na poziom hormonów tarczycy i metabolizm jodu u pacjentów z wolem obojętnym.

7.     Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska, Włodzimierz Szmurło- Badania kliniczne nad wykorzystaniem kąpieli ozonowych w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych.

8.     Magdalena Pruszyńska, Anna Straburzyńska- Lupa- Przeciwbólowy wpływ prądów małej i średniej częstotliwości w wybranych jednostkach chorobowych w świetle własnych badań.

9.     Włodzimierz Samborski, Jan K. Łącki, Stefan Mackiewicz- Kompleksowe leczenie fizykalne chorych na fibromialgię.

10.  Grażyna Radecka, Joanna Jabłońska, Beata Jabłońska- Rola fizjoterapii we wczesnym okresie leczenia następstw okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego u dzieci.

11.  Bohdan Trzeciak, Jerzy Jagielski – Własna metoda w postępowaniu usprawniającym okołostawowego zapalenia barku(periarthritis humeroscapularis)

12.  Wacław Weyde, Jerzy Bogucki, Irena Wikiera –O początkach leczenia sanatoryjnego chorych przewlekłe dializowanych.

13.  Urszula Stępniak- Specyfika leczenia uzdrowiskowego w oddziale rehabilitacji neurologicznej P.P. Uzdrowisko „Konstancin”

14.  Teresa Latour- kuracje pitne wodami fluorowymi- celowość ich zastosowania oraz ograniczenia

15.  Krzysztof Gieremek, Wojciech Drugacz, Janusz Nowotny- Zastosowanie prądów Traberta w terapiisegmentarnej.

16.  Krystyna Łazińska,marta Woldańska- Okońska, Lech Trochimiak- Rola fizjoterapii w ginekologii.

17.  Piotr Kalmus- Możliwość uzdrowiskowej profilaktyki i terapii w osteoporozie.

18.  Zbigniew Sawicki, Krzysztof Kasolik, Waldemard Andrzejewski – Habituacja i sensytyzacja mechanizmy powstawania.

19.  Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk- Promieniowanie słoneczne i jego wpływ na człowieka.

20.  Danuta Sziwa, Teresa latour, Krystyna Czajka –Tendencje zmian w stopniu zanieczyszczania powietrza atmosferycznego w Inowrocławiu na podstawie cyklinicznych badań własnych wykonanych w ostatnim dziesięcioleciu.

21.  Józef Piotr Girjatowicz, gościsława Anna Korpalska – Chabior, marek Chabior- Meteorologiczne i hydrologiczne warunki sezonu kąpieliskowego w kołobrzegu.

22.  Szymon Kubiak, Tadeusz Rejmanowski,Dr med. Janusz Chybalski ( 1932-1989 )